prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

profesorka – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C12/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7754
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Trnková Libuše, 25.09.1947, Jihlava, vdova, 2 děti (MUDr. Michal Trnka - nar. 2.6. 1977 a Ing. Tomáš Trnka - nar.6.9.1983)
Pracoviště
 • Ústav chemie, PřF MU
funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vysokoškolské vzdělání
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: profesor, Ústav chemie, PřF, MU 1984 - 2017: docent, Ústav chemie, PřF, MU 1972 - 1984: odborný asistent, Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF UJEP 1970 - 1972: výzkumný pracovník, Výzkumný ústav makromolekulární chemie Brno
Pedagogická činnost
 • C5060 Metody chemického výzkumu C5845 Pokročilá biofyzikální chemie - teoretické metody C5846 Pokročilá biofyzikální chemie - experimentální metody C5850 Základy biofyzikální chemie C5855 Metody biofyzikální chemie C5856 Metody biofyzikální chemie - seminář C6740 Elektrické vlastnosti atomů a molekul C7050 Elektroanalytické metody C7280 Elektrodová kinetika C7960 Pokročilé cvičení z chemie konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III C8102 Speciální metody - praktikum F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací vedeni PGS oborová komise FCH DSP (předsedkyně) oborová rada chemie (člen) státnicová komise pro SZZ učitelských kombinací (do roku 2016)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Bioelektrochemie, biofyzikální chemie, studium nukleových kyselin a jejich složek, moderní elektroanalytické metody, eliminační voltametrie, biosenzory Účast na projektech GAČR, MŠMT, COST a FRVŠ
Akademické stáže
 • 2013,2014,2015: USA, South Bend,Notre Dame University, vždy 1 týden 2009: Španělsko, Fculty of Chemistry, University of Barcelona, 1 týden 2007: Maďarsko, Pecs, 1 týden 2007: Slovinsko, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, 1 týden 2006: Čína, Department of Theoretical Science, Tianjin University, 1 týden 2004: Turecko, Izmir, Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Ege University, 1 týden 2002: Španělsko, Barcelona, 1 týden 2001: USA, Davis University, přednáška a spolupráce, 3 týdny 1998: Španělsko, Madrid, Sevilla, přednáškový pobyt, 1 týden 1987: Bulharsko, vedení bezdevizové praxe studentů, 1 měsíc 1986: University of Halle, 5 dnů 1985: University of Erlangen, 10 dnů 1979: Slovinsko, Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, 3 měsíce 1974: Moskva, Lomonosova Universita, 5 měsíců
Universitní aktivity
 • - garant nově akreditovaného oboru Biofyzikální chemie (Bc. a Mgr.) - předsedkyně oborové komise FCH pro DSP - předsedkyně státnicové komise pro magisterské studium učitelství chemie (do roku 2016) - členka dvou státnicových komisí (pro magisterské studium chemie a bakalářské studium aplikované chemie) - koordinátorka pokročilých laboratorních cvičení (cvičení z fyzikálně chemických metod) pro 4.ročník odborné chemie (od roku 1991) - senátorka (PřF MU) ve dvou volebních obdobích: 1993-96 a 1999-2002 - vedoucí pedagogických praxí učitelů i odborníků s pedagogickým minimimem na středních školách pro obor chemie (od r.1992 do 1997) - členka pedagogického grémia chemického oboru (do srpna 1996)
Mimouniversitní aktivity
 • 1) Atestační komise Ústav analytické chemie AV ČR, Brno 2) Rozšířený poradní sbor Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) Brno 3) Chemická společnost (od roku 1978) 4) International Society of Electrochemistry - ISE (divize bioelektrochemie a analytická chemie) 5) Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (BFS BB)
Vybrané publikace
 • PILAŘOVÁ, Iveta, Přemysl LUBAL a Libuše TRNKOVÁ. Potentiometric and Voltammetric Study of 6-Benzylaminopurine and Its Derivatives. Electroanalysis. 2012, roč. 24, č. 2, s. 349-356. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.201100491. URL info
 • CASTILLO, Gabriela, Libuše TRNKOVÁ, Marcos Vinicius FOGUEL a Tibor HIANIK. APTAMER BASED CD-SENSORS FOR THROMBIN RECOGNITION BY MEANS OF ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY. In XXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOENERGETICS. 2011. ISBN 978-83-62139-23-1. info
 • MAJZLÍK, Petr, Andrej STRÁSKY, Vojtěch ADAM, Miroslav NĚMEC, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Ivo PROVAZNÍK a René KIZEK. Influence of Zinc(II) and Copper(II) Ions on Streptomyces Bacteria Revealed by Electrochemistry. International Journal of Electrochemical Science. 2011, roč. 6, č. 6, s. 2171-2191, 11 s. ISSN 1452-3981. info
 • ZÍTKA, Ondřej, Helena SKUTKOVA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Petr BABULA, Jaromír HUBÁLEK, Ivo PROVAZNÍK a René KIZEK. A new approach how to define coefficient of electroactivity of adenine and its twelve derivatives using flow injection analysis with amperometric detection. Electroanalysis. 2011, roč. 23, č. 7, s. 1556-1567. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.201100064. URL info
 • PRÁŠEK, Jan, Dalibor HUŠKA, Ondřej JAŠEK, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Jaromír HUBÁLEK. Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids. Nanoscale Research Letters. 2011, roč. 6, May 2011, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1931-7573. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-6-385. URL info
 • BARATH, Peter, Jaromír ŽÁK, Libuše TRNKOVÁ, Jaromír HUBÁLEK, Vojtěch ADAM a René KIZEK. POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF ELIMINATION VOLTAMMETRY IN ELECTROCHEMICAL ANALYZERS. In Trnkova, L. X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 35-38. ISBN 978-80-7375-396-2. info
 • JELEN, František, Libuše TRNKOVÁ, Stanislav HASOŇ, Helena KUDRNOVÁ, Vladimír VETTERL a Alena KOUŘILOVÁ. EFFECT OF COPPER IONS ON VOLTAMMETRIC SIGNALS OF AMINOPURINES AT THE CARBON ELECTRODE. In X. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s. 128-130. ISBN 978-80-7375-396-2. info
 • ADAM, Vojtěch, Ivo FABRIK, Veronika KOHOUTKOVÁ, Petr BABULA, Jaromír HUBÁLEK, Radimír VRBA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Automated Electrochemical Analyzer as a New Tool for Detection of Thiols. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. 2010, roč. 5/2010, č. 4, s. 429-447. ISSN 1452-3981. info
 • VALLA, Martin, Jiří NEDVĚD, Dušan PAVLÍK, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK a Ivo PROVAZNÍK. METODY V ZÁZNAMU, HODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ GENOMICKÝCH SIGNÁLŮ FRAKTÁLY. In XIV.Setkání biochemiků a molekulárních biologů - sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 1 s. ISBN 978-80-210-5164-5. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, Ladislav NOVOTNÝ, Nuria SERRANO, Kateřina KLOSOVÁ a Petra POLÁŠKOVÁ. Elimination Voltammetry of Miniaturized Mercury Drop Electrodes. Electroanalysis. 2010, roč. 22, č. 16, s. 1873-1880. ISSN 1521-4109. info
 • SERRANO, Nuria, Kateřina KLOSOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Elimination Procedure as a Novel and Promising Mathematical Approach in Voltammetric Methods. Electroanalysis. 2010, roč. 22, 17-18, s. 2071-2080. ISSN 1040-0397. info
 • ALADAG, Nilay, Libuše TRNKOVÁ, Alena KOUŘILOVÁ, Mehmet OZSOZ a František JELEN. Voltammetric Study of Aminopurines on Pencil Graphite Electrode in the Presence of Copper Ions. Electroanalysis. 2010, roč. 22, č. 15, s. 1675-1681. ISSN 1040-0397. info
 • KRYŠTOFOVÁ, Olga, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Petr BABULA a René KIZEK. Electrochemical Microsensors for the Detection of Cadmium(II) and Lead(II) Ions in Plants. Sensors. 2010, roč. 10, č. 6, s. 5308-5328. ISSN 1424-8220. info
 • JELEN, František, Libuše TRNKOVÁ, Nilay ALADAG a Mehmet OZSOZ. Electrochemical Analysis of Aminopurines at Graphite Electrodes – Effect of Copper Ions. In The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, the book of abstracts. 2010. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN, Zdeňka BALCAROVÁ a Kamila NEPLECHOVÁ. An Electrochemical Study of DNA and RNA Short Fragments by Elimination Voltammetry. In The 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, the book of abstracts. 2010. ISBN 978-80-7375-396-2. info
 • ADAM, Vojtěch, Violetta SHESTIVSKA, Václav DIOPAN, Tomáš MACEK, Martina MACKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Bioelektrochemie a fytoremediace. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ADAM, Vojtěch, Věra ŽIŽKOVÁ, Dalibor HÚSKA, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Automatická příprava vzorku pro elektrochemickou analýzu adiponectinu. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ADÁMEK, Tomáš, Núria SERRANO, José Manuel DÍAZ-CRUZ, Cristina ARINO, Jan PREISLER a Libuše TRNKOVÁ. Determination of Heavy Metals in Wine by Stripping Techniques Using a Bismuth Film Deposited on a Carbon Screen-Printed Electrode. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 27-29. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav ZEMAN a René KIZEK. CIRKULUJÍCÍ A MALÉ NUKLEOVÉ KYSELINY. JEJICH POTENCIONÁLNÍ ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ADAM, Vojtěch, Dalibor HÚSKA, Jaromír HUBÁLEK, Ladislav HAVEL, Aleš HORNA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. VYUŽITÍ PARAMAGNETICKÝCH MIKRO ČÁSTIC PRO SLEDOVÁNÍ EXPRESE STRESOVÝCH GENŮ. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • NAKLÁDAL, Josef, Daliibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Tomáš ECKSCHLAGER a René KIZEK. DETEKCE REDOXNÍHO STATUSU POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE A MOŽNÉ KLINICKÉ APLIKACE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • HÚSKA, Dalibor, Jan ŠÍLENÝ, Petr HODEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Jan HRABĚTA, Jitka POLJAKOVÁ, Marie STIBOROVÁ, Jaromír HUBÁLEK a René KIZEK. MINIATURIZOVANÉ ELEKTROCHEMICKÉ SYSTÉMY V DETEKCI INTERAKCE PROTINÁDOROVÝCH LÉČIV S DNA. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. METALOMIKA A PROTEOMIKA. MÁ ELEKTROCHEMIE V TOMTO VÝZKUMU SVÉ MÍSTO? In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 4 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • KLOSOVÁ, Kateřina, Libuše TRNKOVÁ a Ota SALYK. NANORODS FABRICATED BY COPPER DEPOSITIONS IN POROUS MEMBRANES. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jarmila KRUŠEROVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVÁ, Richard PRŮŠA, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE BIOMARKERU METALOTHIONEINU U DĚTSKÝCH PACIENTŮ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • DOSPIVOVÁ, Dana, Přemysl LUBAL, Libuše TRNKOVÁ, Marta FARKOVÁ a Zdeněk TRÁVNÍČEK. STUDIUM ACIDOBAZICKÝCH A KOMPLEXOTVORNÝCH ROVNOVÁH DERIVÁTŮ 6-BENZYLAMINOPURINU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ROBLOVÁ, Vendula, Petr TÁBORSKÝ, Libuše TRNKOVÁ a Miroslava BITTOVÁ. ELECTROPHORETICAL STUDIES OF INTERACTIONS BETWEEN OLIGONUCLEOTIDES AND CHELERYTHRINE. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • TRNKOVÁ, Libuše. SOUČASNOST ELIMINAČNÍCH METOD. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ZÍTKA, Ondřej, Vojtěch ADAM, Petr DOLEŽAL, Aleš HORNA, Ladislav ZEMAN, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. ELEKTROCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ DENATURACE LAKTOFERINU V KRAVSKÉM KOLOSTRU. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, s. 151-153. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • ŽŮRKOVÁ, Lenka, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN a Silvia ŠTEFANOVÁ. ELEKTROCHEMIE AMINOPURINŮ NA RTUŤOVÉ ELEKTRODĚ. In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 s. ISBN 978-80-7375-309-2. URL info
 • FOJTA, Miroslav, Pavel KOSTEČKA, Miroslava BITTOVÁ, Martin BARTOŠÍK, Tibor HIANIK, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Electrochemical and capillary zone electrophoresis study of pyrimidine residues modification by osmium tetroxide, 2,2´-bipyridine. Detection of unpaired and mispaired thymines in DNA heteroduplexes. In XXIX. moderní elektrochemické metody - sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST servis, 2009, 2 s. ISBN 978-80-86238-39-5. info
 • HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Dependence of adenine isolation efficiency on the chain length evidenced using paramagnetic particles and voltammetry measurements. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. 2009, roč. 321, č. 10, s. 1474-1477. ISSN 0304-8853. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN, Iva KEJNOVSKÁ, Michaela VORLÍČKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ a Kamila NEPLECHOVÁ. Electrochemical and CD spectroscopy study of DNA and RNA hairpins. In International Symposium on Frontiers of Electrochemical Science and Technology - Book of Abstracts. Xi an, China: Xiamen University, 2009, s. P11, 1 s. info
 • JELEN, František, Libuše TRNKOVÁ, Alena KOUŘILOVÁ, Iva KEJNOVSKÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Elimination and adsorptive transfer techniques in an oligonucleotide analysis. In International Symposium on Frontiers of Electrochemical Science and Technology – book of abstracts. Xi an, China: Xiamen University, China, 2009, s. P12, 1 s. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Elimination Voltammetry as an Analytical Tool for the DNA sensors. In The 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry – book of abstracts. Beijing, China: International Society of Electrochemistry, 2009, 1 s. info
 • MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN, Iva KEJNOVSKÁ a Michaela VORLÍČKOVÁ. Electrochemical and circular dichroic analysis of DNA fragments formed by cytosine and adenine bases. In The 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry – book of abstracts. Beijing, China: International Society of Electrochemistry, 2009, 1 s. info
 • JELEN, František, Stanislav HASOŇ, Vladimír VETTERL, Alena KOUŘILOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Electroactivity of Selected Purine Derivatives in the Presence of Copper Ions. In The 60th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Beijing, China, 16-21.8.2009, Book of Abstract - CD. Beijing, China: International Society of Electrochemistry, 2009, 1 s. info
 • HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Věra ŽIŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Off-line coupling of paramagnetic particles with electrochemical detector as a tool for isolation and detection of adiponectin. In Vitamins, Nutrition, Diagnostics - the abstract book. Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 194-195. ISBN 978-80-7318-809-2. info
 • TRNKOVÁ, Libuše. KOMPLEXNÍ INOVACE A MODERNIZACE LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 99-100. ISBN 978-80-210-4525-5. URL info
 • ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. NAVRŽENÍ METODY VHODNÉ PRO ELEKTROCHEMICKÉ STUDIUM MATRIXOVÝCH METALOPROTEINÁZ. In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 110-111. ISBN 978-80-210-4525-5. URL info
 • KIZEK, René, Vojtěch ADAM, Ivo FABRIK, Dalibor HÚSKA a Libuše TRNKOVÁ. Biologicky významné thiolové sloučeniny v udržování vnitřního prostředí buňky. In XII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 11-12. ISBN 978-80-210-4526-2. URL info
 • MACH, Samuel, Libuše TRNKOVÁ, Irena POSTBIEGLOVÁ, Radka MIKELOVÁ a Kamila NEPLECHOVÁ. Voltametrické signály jako odraz sekvence adeninu a cytosinu v oligonukleotidových nonamerech. In Sborník příspěvků: 28. moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: Odborná skupina analytické chemie ČSCH, 2008, s. 53-56. ISBN 978-80-86238-39-5. info
 • FABRIK, Ivo, Zdenka SVOBODOVÁ, Vojtěch ADAM, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, M. RODINA a René KIZEK. Metallothionein levels in sperm of various fish species. JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY. Oxford, England: Blackwell Publishing, 2008, roč. 24, č. 4, s. 522-525. ISSN 0175-8659. info
 • FABRIK, Ivo, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA a René KIZEK. Employment of electrochemical techniques for metallothionein determination in tumor cell lines and patients with a tumor disease. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley VCH Verlag GmbH, 2008, roč. 20, č. 14, s. 1521-1532, 11 s. ISSN 1040-0397. info
 • ADAM, Vojtěch, Jiří BALOUN, Ivo FABRIK, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. An electrochemical detection of metallothioneins at the zeptomole level in nanolitre volumes. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, roč. 8, č. 4, s. 2293-2305, 12 s. ISSN 1424-8220. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA, Grace J. CHAVIS, Libuše TRNKOVÁ, Jan STRNADEL, Vratislav HORÁK a René KIZEK. Utilizing of adsorptive transfer stripping technique Brdicka reaction for determination of metallothioneins level in melanoma cells, blood serum and tissues. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, roč. 8, č. 5, s. 3106-3122, 16 s. ISSN 1424-8220. info
 • OSTATNÁ, Veronika, Filiz KURALAY, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Constant current chronopotentiometry and voltammetry of native and denatured serum albumin at mercury and carbon electrodes. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2008, roč. 20, č. 13, s. 1406-1413. ISSN 1040-0397. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Petr BABULA a René KIZEK. Amperometric sensor for detection of chloride ions. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, roč. 8, č. 9, s. 5619-5636, 17 s. ISSN 1424-8220. info
 • STEJSKAL, Karel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Bernd SURES, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Miroslava BEKLOVÁ, Pavel HANUŠTIAK, Zdeňka SVOBODOVÁ, Aleš HORNA a René KIZEK. Bio-assessing of environmental pollution via monitoring of metallothionein level using electrochemical detection. IEEE Sensors Journal. USA, 2008, roč. 8, č. 9, s. 1578-1585. ISSN 1530-437X. info
 • PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, roč. 19, č. 11, s. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837. info
 • KIZEK, René, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM a Ondřej ZÍTKA. Determination of apo-metallothionein using adsorptive transfer stripping technique in connection with differential pulse voltammetry. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, roč. 19, 2-3, s. 339-347. ISSN 1040-0397. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603738. info
 • KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Libuše TRNKOVÁ, Dalibor HÚSKA a René KIZEK. mRNA isolation by using paramagnetic particles and its electrochemical quantification as a tool for transcriptome analysis. In Genetic toxicology and cancer prevention. Bratislava, Slovak republic: Genetic toxicology and cancer prevention, 2007, s. 27-30. ISBN 978-80-970128-5-4. info
 • ŠUPÁLKOVÁ, Veronika a Libuše TRNKOVÁ. Multi-instrumental investigation of affecting of early somatic embryos of Spruce by cadmium (II) and lead (II) ions. Sensors. Švýcarská konfederace: Sensors, 2007, roč. 7, č. 5, s. 743-759. ISSN 1424-8220. info
 • ADAM, Vojtěch, Pavel HANUŠTIAK, René KIZEK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Aleš HORNA a Bernd SURES. Palladium biosensor. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, roč. 19, č. 18, s. 1909-1914. ISSN 1040-0397. info
 • ŠUPÁLKOVÁ, Veronika, Dalibor HÚSKA, Václav DIOPAN, Pavel HANUŠTIAK, Ondřej ZÍTKA, Karel STEJSKAL, Jiří BALOUN, Jiří PIKULA, Ladislav HAVEL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ a René KIZEK. Electroanalysis of plant thiols. Sensors. 2007, roč. 7, č. 6, s. 932-952. ISSN 1424-8220. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/s7060932. info
 • MIKELOVÁ, Radka, Petr HODEK, Pavel HANUŠTIAK, Vojtěch ADAM, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Ladislav HAVEL, Marie STIBOROVÁ, Aleš HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ a René KIZEK. Determination of isoflavones using liquid chromatography with electrochemical detection. Acta Chimica Slovenica. 2007, roč. 54, č. 1, s. 92-97. ISSN 1318-0207. info
 • CUKROWSKA, Ewa, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK a Josef HAVEL. Use of artificial neural networks for the evaluation of electrochemical signals of adenine and cytosine in mixtures. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY. Lausanne: ELSEVIER SCIENCE SA, LAUSANNE, 2001, roč. 2001, č. 503, s. 117-124. ISSN 0022-0728. info
 • TRNKOVÁ, Libuše. Elektrochemické eliminační metody. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2001, roč. 95, č. 9, s. 518-527. ISSN 0009-2770. info
 • KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ a Emil PALEČEK. Determination of Metallothionein at Femtomole Level by Constant Current Stripping Chronopotentiometry. Anal. Chem. USA: American Chemical Society, 2001, roč. 2001, č. 20, s. 4801-4808. ISSN 0003-2700. info
 • PALEČEK, Emil, Miroslav FOJTA, František JELEN, Marie BRÁZDOVÁ a Libuše TRNKOVÁ. Electrochemistry of nucleic acids and proteins. Sensors for DNA hybridization and DNA damage. In 2nd Croatian symposium on electrochemistry, Proceedings. Primosten: Croatian Society of Chemical Ingineers, 2001, s. 1-7. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, Irena POSTBIEGLOVÁ, René KIZEK a František JELEN. Kombinace adsorptivní přenosové rozpouštěcí voltametrie a eliminační voltametrie. In Moderní elektrochemické metody. Ústí nad Labem: SES Logis s ÚFCH J.H., 2001, s. 12. Moderní elektrochemické metody. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Emil PALEČEK. Electrochemical investigation of rabbit liver metallothionein at a mercury electrode. In XVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Bratislava, Slovakia: Comenius University, Bratislava, Slovakia, 2001, s. 25. BEB. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Oldřich DRAČKA. Elimination voltammetry of nucleic acids on silver electrodes. In XVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Bratislava, Slovensko: Comenius University, Bratislava, Slovensko, 2001, s. 101. BEB. info
 • TRNKOVÁ, Libuše a René KIZEK. Úspěchy kvantové chemie (Nobelova cena za chemii v roce 1998). Klinická biochemie a metabolismus. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 8, č. 2, s. 130-131. ISSN 1210-7921. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Oldřich DRAČKA. Application of Elimination Voltammetry to the Electroanalysis of an Adsorbed Substance. In Electroanalysis ESEAC 2000 SEAC. Band/Volume22. Bonn: Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, 2000, s. D 27, 1 s. Reihe Umwelt/Environment. ISBN 3-89336-261-4. info
 • TRNKOVÁ, Libuše a René KIZEK. Dvě pracovní setkání na Přírodovědecké fakultě MU. Univerzitní noviny. Brno: MU a Nadace Universitas Masarykiana, 2000, roč. 7, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-6866. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Oldřich DRAČKA. Application of Elimination Methods in Electrochemical Study of DNA. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. GB: A Bimonthly Publication of Adenine Press, 2000, roč. 17, č. 6, s. 1169. ISSN 0739-1102. info
 • TRNKOVÁ, Libuše a Oldřich DRAČKA. Electrochemical Elimination Methods. In J.Heyrovský Memorial Symposium on Advances in Polarography and Related Methods. 1. vyd. Prague, Czech Republic: J.Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Chemical Society, 2000, s. 71. info
 • TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK a Oldřich DRAČKA. Application of elimination voltammetry to adsorptive stripping of DNA. Electroanalysis. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 905-911. ISSN 1040-0397. info
 • HAVRAN, Luděk, Libuše TRNKOVÁ a Oldřich DRAČKA. Inosine reduction study at low pH by a combination of electrochemical methods. Journal of Electroanalytical Chemistry. The Netherlands: Elsevier, 1998, roč. 1998, č. 454, s. 65-73. ISSN 0022-0728. info
 • TRNKOVÁ, Libuše. Eliminační voltametrie bazí nukleových kyselin. Klinická biochemie a metabolismus. Česká republika: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 6, č. 3, s. 182. ISSN 1210-7921. info
 • KIZEK, René a Libuše TRNKOVÁ. Nobelova cena za medicinu a fyziologii v roce 1997. Klinická biochemie a metabolismus. Česká republika: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 6, č. 2, s. 131-132. ISSN 1210-7921. info
 • TRNKOVÁ, Libuše. Physical chemistry,Instructions for the laboratory practice (in Czech). 1. vyd. Česká republika, Brno: MZLU Brno, 1997, 104 s. ISBN 80-7157-272-1. info
 • TRNKOVA, Libuse a Oldrich DRACKA. Elimination Voltammetry. Experimental Verification and Extension of Theoretical Results. J.Electroanal.Chem. The Netherlands: Elsevier, The Netherlands, 1996, roč. 1996, č. 413, s. 123-129. ISSN 0022-0728. info
 • TRNKOVÁ, Libuše a Oldrich DRAČKA. Application of Elimination Polarography to the Study of Electrode Processes. J.Electroanal.Chem. The Netherlands: Elsevier, 1993, roč. 1993, č. 348, s. 265-271. ISSN 0022-0728. info

10. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info