prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3105
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Reflexe nových diagnostických a terapeutických trendů v chirurgické léčbě GERD
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Jaroslav Michek,DrSc. (Úrazová Nemocnice Brno)
prof.MUDr. Vladimír Král,CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jindřich Leypold, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.František Antoš,CSc. (Nemocnice Bulovka Praha)
prof.MUDr.Miloslav Duda,DrSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Petr Hůlek,CSc. (UK-Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 3. 2007
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. (2. Lékařská fakulta UK Praha)
prof.MUDr. Vladimír Král,CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info