prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitosti Lékařské fakulty
přednosta kliniky – Chirurgická klinika


telefon: 532 23 3105
e‑mail:
Projekty