Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Logo poskytovatele
Kód projektu
LX22NPO5102
Období řešení
6/2022 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Klíčová slova
onkologie, rakovina, národní institut
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Cílem projektu je vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie, která bude mít podobu tzv. „Národního ústavu“. Důvodem vzniku této autority je ten, že výzkum v oblasti onkologie není v současné době nijak koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích.
Ustanovení Národního ústavu pro výzkum rakoviny bude znamenat propojení špičkové vědecké expertízy, terciárního vzdělávání a relevantních medicínsko/zdravotnických informačních zdrojů. Tematická komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci Národního ústavu pro výzkum rakoviny umožní komplexnost přístupu nezbytnou pro moderní onkologický výzkum, koncentraci na prioritní oblasti lékařského vzdělávání a výzkumu České republiky. Onkologický výzkum se tímto stane mnohem více koordinovatelný, strategičtější a efektivnější.
Velkou výhodou Národního ústavu je jeho transformativní charakter, tj. nebude docházet k vybudování nové infrastruktury (výjimku tvoří nezbytná stavba GMP pro somatobuněčné a genové terapie ATMP v pavilonu C03), ale k rozvoji a modernizaci stávajících kapacit a lidských zdrojů. Tento postup je vysoce efektivní a dlouhodobě finančně udržitelný.
Síť spolupracujících pracovišť bude složena ze tří Uzlů (Uzel Praha – koordinátor, Uzel Brno, Uzel Olomouc), které budou svým dopadem pokrývat celou Českou republiku. Jednotlivé Uzly budou spojeny prostřednictvím konsorciální smlouvy, která definuje rámce a pravidla spolupráce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info