doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Ireny Koutné: Cell and Tissue Engineering


korespondenční adresa:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

kancelář: bud. C03/111
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3969
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 8. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Moderní technologie pro výzkum fenotypu buněk: Vývoj a aplikace ke studiu regulace růstu a diferenciace
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. (1.LF UK v Praze)
RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG AV ČR Liběchov)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 5. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Brno)
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info