prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Milana Brázdila


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

kancelář: bud. E35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7579
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. narozen 27.4.1965, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Vedoucí výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 – jmenování profesorem pro obor neurologie
 • 2002 – jmenování docentem pro obor neurologie (LF MU Brno). Habilitační práce „Oddball paradigma a jeho využití při studiu kognitivních funkcí“
 • 1999 – Ph.D. (LF MU Brno). Dizertační práce „Dichotomie vizuální percepce“
 • 1995 – funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG)
 • 1995 – atestace 2. stupně v oboru neurologie
 • 1992 – atestace 1. stupně v oboru neurologie
 • 1989 – MUDr.
 • 1983 – 1989 – studium na LF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • Od roku 2019 – člen londýnské Královské lékařské společnosti (Fellow of the Royal College of Physicians; FRCP)
 • Od roku 2018 – člen Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • Od roku 2017 – předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Od roku 2017 – místopředseda České neurologické společnosti ČLS JEP
 • Od roku 2015 – člen Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a současně člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • Od roku 2014 – člen Klinické rady Fakultní nemocnice u sv. Anny
 • Od roku 2013 – člen České lékařské akademie (FCMA)
 • Od roku 2013 – přednosta 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 2012 – 2014 – předseda Grantové rady InGA (Interní grantové agentury) LF MU
 • Od roku 2011 - vedoucí výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011 - 2012 – vedoucí Centra pro neurovědy CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011 - 2015 – předseda České ligy proti epilepsii ČLS JEP
 • Od roku 2011 – zástupce ČR v UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes/European Union Medical Specialists) Section of Clinical Neurophysiology
 • 2011 – 2017 - zástupce ČR v UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes/European Union Medical Specialists), Section of Neurology
 • 2010 - 2014 – člen Rady ÚPT AV ČR
 • Od roku 2009 – člen výboru České společnosti klinické neurofyziologie ČLS JEP (delegát ve Světové federaci neurofyziologických společností IFCN a v Evropské sekci IFCN)
 • 2009 – 2012 - člen Vědecké rady vysokoškolského ústavu CEITEC – MU
 • Od roku 2009 - člen oborové rady doktorského studijního programu Psychiatrie na UK Praha, LF Hradec Králové
 • 2009 – 2011 – člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • Od roku 2008 – člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
 • Od roku 2008 – předseda oborové rady LF MU doktorského studijního programu v oboru Neurovědy
 • Od roku 2007 - člen oborové rady FEKT VUT pro obor Biomedicínská elektronika a biokybernetika
 • Od roku 2006 - člen oborové rady doktorského studijního programu Neurologie na LF MU
 • 2005 – 2010 – člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro neurologii
 • 2002 - 2007 člen Etické komise FN U sv. Anny v Brně
 • Od roku 2001 - dosud – člen odborné sekce OSL ČLK Brno-město pro neurologii
 • 1999 - 2012 – zástupce přednosty pro školství (1. neurologická klinika LF MU Brno)
 • Od roku 1998 – člen výboru České ligy proti epilepsii (v letech 2003-2007 ve funkci jednatele, v letech 2007-2011 místopředseda ČLPE)
 • 1997 - 2015 – zástupce ČR v Scientist Panel on Epilepsy v Evropské federaci neurologických společností (EFNS)
 • 1997 - 2012 – vedoucí lékař EEG laboratoře 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 1997 - 2012 – vedoucí lékař Epileptologického oddělení na 1. neurologické klinice LF MU Brno
 • 1993 – 2002 – odborný asistent 1. neurologické kliniky LF MU Brno (na plný úvazek od r. 1994)
 • 1989 – 1994 – sekundární lékař 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 1987 – 1989 – pomocná vědecká síla na III. interní klinice LF UJEP Brno
Pedagogická činnost
 • 2008 – založení nového doktorského studijního programu na LF MU: Neurovědy
 • Oponent řady doktorandských dizertačních a habilitačních prací na Lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze, LF UK v Hradci Králové a LF UP v Olomouci, a v zahraničí (Aix-Marseille Université).
 • Vedoucí, školitel a konzultant bakalářských, diplomových a doktorských prací.
 • Výuka v předmětech Neurologie, Neurovědy, Neurologie a neurofyziologie a Ošetřovatelství v neurologii, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní témata klinické a výzkumné činnosti – epileptologie, epileptochirurgie, behaviorální a sociální neurovědy.
 • Koordinátor či hlavní řešitel grantových projektů FP7-PEOPLE-2013-IEF (Marie Curie Actions Intra-European Fellowship 629541), OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0041, GAČR P304/11/1318 a ROZV/24/LF2/2014, spoluřešitel řady dalších grantových projektů – GAČR P103/11/0933, IGA MZd 2166-3, GAČR 309/98/0490, grantu European Yamanouchi Foundation a výzkumných záměrů MŠMT ČR 112801 a MSM0021622404. Příjemce několika mezinárodních cestovních grantů (International Federation of Clinical Neurophysiology 1998, 1999; European Federation of Neurological Societies 2000).
Akademické stáže
 • 2004 – čtyřtýdenní odborná stáž v klinické epileptologii a epileptochirurgii, Montreal Neurological Institute (Epilepsy Service), McGill University Montreal, Kanada
 • 1998 – dvoutýdenní odborná stáž v invazivním EEG vyšetřování, Centrum pro epilepsie Bethel v Bielefeldu, SRN
 • 1998 – desetitýdenní vzdělávací stáž v klinické neurologii a epileptologii, Institute of Neurology a The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University of London, Queen Square, Londýn, UK.
 • 1995, 1996 – dvoutýdenní stáže na epileptochirurgickém pracovišti CHRU Rennes, Francie
 • 1994 – dvouměsíční odborná stáž v klinické neurologii a epileptochirurgii, CHRU Dijon a CHRU St. Anne, Paříž, Francie
Mimouniverzitní aktivity
 • Koordinátor a organizátor řady mezinárodních odborných akcí a sjezdů (Co-Chair 12th European Congress on Epileptology Prague, 2016; předseda 31. českého a slovenského neurologického sjezdu 2017 a 29. česko-slovenského epileptologického sjezdu 2017, předseda 54. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie Brno, 2007; člen Scientific Advisory Board 11. evropského epileptologického kongresu Stockholm, 2014 a 13. evropského epileptologického kongresu Vienna, 2018; člen Scientific Committee 46th International Danube Neurology Symposium Becici Montenegro; spolupředseda XV. slovenského a českého epileptologického sjezdu Tále SR, 2012; člen Programového výboru mezinárodního 1st EFNS European Cooperation Neurology Workshop Třešť, 2000; člen Vědeckého a Organizačního výboru 38. Mezinárodního Danube symposia, Brno, 2006; vědecký sekretář 19. českého a slovenského sjezdu klinické neurologie a 26. českého a slovenského epileptologického sjezdu Brno, 2004; člen Local Advisory Board 3. světového kongresu Controversies in Neurology 2009 Praha, atd.).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 – Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající originální práci roku 2017
 • 2013 – Cena J. G. Mendela - hlavní cena Masarykovy univerzity pro rok 2012 za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem
 • 2012 - Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající monografii publikovanou v roce 2011
 • 2010 - Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
 • 2005 – Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající originální práci
 • 2005 – Cena Jana Marca Marci za publikační aktivitu v oboru epileptologie (uděluje Česká liga proti epilepsii ČLS JEP)
 • 2005 – Cena Arnolda Picka za nejlepší práci publikovanou v časopise Neurologie pro praxi
 • 1998 – Hennerova cena ČNS pro mladé neurology
Vybrané publikace
 • BRÁZDIL, Milan, Jan CIMBÁLNÍK, Robert ROMAN, Daniel Joel SHAW, Matt M. STEAD, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and non-epileptic hippocampus. BMC Neuroscience. LONDON: Biomed Central Ltd., 2015, roč. 16, july, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2202. doi:10.1186/s12868-015-0184-0. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Petr KLIMEŠ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Ivan REKTOR, Josef HALÁMEK, Filip PLEŠINGER a Viktor JIRSA. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLoS One. San Francisco, CA, USA: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 5, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0063293. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Interictal high-frequency oscillations indicate seizure onset zone in patients with focal cortical dysplasia. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2010, roč. 90, 1-2, s. 28-32. ISSN 0920-1211. doi:10.1016/j.eplepsyres.2010.03.003. info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Correlation Study of Optimized Voxel-Based Morphometry and H MRS in Patients With Mesial Temporal Lobe Epilepsy and Hippocampal Sclerosis. Human Brain mapping. USA, 2009, roč. 30, č. 1, s. 1226-1235. ISSN 1065-9471. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Dalibor ŠPOK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Neural correlates of affective picture processing - A depth ERP study. Neuroimage. 2009, roč. 2009, č. 47, s. 376-383. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Correlation study of optimized voxel-based morphometry and 1H MRS in patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis (MTLE/HS). In 14th Annual Meeting of The Organization for Human Brain Mapping. 2008. info
 • BRÁZDIL, Milan. Neurofyziologická diagnostika - včera, dnes a zítra. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 2, s. 64-64. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Distribution, duration and spectral characteristics of interictal high-frequency oscillations recorded using standard depth macroelectrodes in patienth with cortical dysplasia. In Abstract book of the 8th European Congress on Epileptology. Berlin: ILAE-CEA, 2008. s. 107-108. info
 • BRÁZDIL, Milan a Tomáš DOLEŽAL. Zonisamid. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 6, č. 4, s. 621-624., 4 s. ISSN 1801-1209. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Fabrizio VECCHIO, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Information flow within prefrontal cortex during target stimulus processing: A direct transfer function (DTF) analysis of human depth EEG signal. NeuroImage. 2007, Suppl 1, č. 36, s. 1. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan. Ictal semiology in focal epilepsies. In 39th International Danube Symposium for Neurological Science and Continuing Education/1st International Congress on ADHD, from Childhood t Adult Disease. 2007. ISSN 0300-9564. info
 • BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Jozef ZÁKOPČAN, Radek MAREČEK, Jiří PRÁŠEK, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Substrakční iktální SPECT koregistrovaný s MRI (SISCOM) v diagnostice farmakorezistentní epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, roč. 70, 103 suppl., s. 34. ISSN 1210-7859. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Milan BRÁZDIL. Nežádoucí účinky nových antileptik. Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 2, s. 76-78. ISSN 1213-1814. info
 • ZÁKOPČAN, Jozef, Robert KUBA, Babeta HOFERICOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Egon KURČA. Kombinace dvou epileptických syndromů (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonické epilepsie). Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 5, s. 304-308, 3 s. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan. Paměť a evokované potenciály. In Hort J, Rusina R. (eds) Paměť a její poruchy. 1. vyd. Praha: Jessenius Maxdorf., 2007. s. 368-373. Triton. info
 • SOCHŮRKOVÁ, Daniela, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. P3 and ERD/ERS in a visual oddball paradigm. A depth EEG study from the mesial temporal structures. Journal of Psychophysiology. Dortmund, 2006, roč. 20, č. 1, s. 32-39. ISSN 0269-8803. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome. Journal of Neurology and Neurosurgery Psychiatry. London, 2006, roč. 77, č. 8, s. 992-993. ISSN 0022-3050. info
 • FOJTÍKOVÁ, Dagmar, Milan BRÁZDIL, J. HORKÝ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Magnetic resonance spectroscopy of the thalamus in patients with typical absence epilepsy. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2006, roč. 15, č. 7, s. 533-540. ISSN 1059-1311. info
 • BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Pavel CHLEBUS, Marta PAŽOURKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Jiří PRÁŠEK, Karol BOLČÁK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Jaroslav HORKÝ, Jan TOMČÍK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivan REKTOR. Combining advances neuroimaging techniques in presurgical workup of non-lesional intractable epilepsy. Epileptic Disorders. 2006, roč. 8, č. 3, s. 190-194., 5 s. ISSN 1294-9361. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHLEBUS, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Reorganization of language-related neuronal networks in patients with left temporal lobe epilepsy - an fMRI study. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 268-275. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan, Martin DOBŠÍK, Michal MIKL, Pavel HLUŠTÍK, Pavel DANIEL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Combined event related fMRI and intracerebral ERP study of an auditory oddball task. NeuroImage. Spojené státy americké, 2005, roč. 26, č. 1, s. 285-393., 9 s. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Dropped head syndrome in severe intractable epilepsies with mental retardation. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2005, roč. 4, č. 14, s. 282-287. ISSN 1059-1311. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral error-related negativity in a simple go/no-go task. International Journal of Psychophysiology. 2005, roč. 4, č. 19, s. 244-255., 12 s. ISSN 0269-8803. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, J. VANÍČEK, K. BOLČÁK a Ivan REKTOR. Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl., č. 46, s. 285-285. ISSN 0013-9580. info
 • REKTOR, Ivan, M. KALINA, Milan BRÁZDIL, Z. VOJTĚCH, Robert KUBA, V. DBALÝ, Zdenek NOVÁK, Jan CHRASTINA, P. MARUSIČ, J. HOVORKA a V. BENEŠ. Epilepsy surgery in the Czech Republic. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl. 6, č. 46, s. 160-160. ISSN 0013-9580. info
 • KUBA, Robert, Irena NOVOTNÁ, Milan BRÁZDIL, Jitka KŘÍŽOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 231-234. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Vladimír KOMÁREK a Milan BRÁZDIL. Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 1, č. 1, s. 52. ISSN 1213-1814. info
 • NOVÁK, Zdeněk, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 2, č. 2, s. 63-66., 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Vladimír KOMÁREK a Milan BRÁZDIL. Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR. Česká a Slovenská Neurologie a neurochirurgie. 2004, roč. 3, č. 3, s. 216. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan. Kognitivní a behaviorální neurologie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 199. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jan HADAČ a Petr MARUSIČ. Farmakorezistentní epilepsie. Praha: Triton, 2004. 272 s. Triton, 1. ISBN 80-7254-562-0. info
 • PEREIRA, S., P. ROLL, Jitka KŘÍŽOVÁ, P. GENTON, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, P. CAU, Ivan REKTOR a P. SZEPETOWSKI. Complete Loss of the Cytoplasmic Carboxyl Terminus of the KCNQ2 Potassium Channel: A Novel Mutation in a Large Czech Pedigree with Benign Neonatal Convulsions or Other Epileptic Phenotypes. Epilepsia. 2004, roč. 45, č. 4, s. 384-390. ISSN 0013-9580. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jozef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical hemispheric language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of the reorganization of language functions. Epilepsy and Behavior. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2003, roč. 4, č. 4, s. 414-419. ISSN 1525-5050. info
 • KUBA, Robert, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Effect of vagal nerve stimulation on patients with bitemporal epilepsy. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 91-94. ISSN 1351-5101. info
 • KUBA, Robert, Irena NOVOTNÁ, Milan BRÁZDIL, Jitka KŘÍŽOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Účinnost levetiracetamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 2, č. 2, s. 85-89. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel DOBŠÍK, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognirivních pochodů v lidském mozku. Lokalizace "oddball" úkolem aktivovaných neuronálních populací. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, roč. 66/69, č. 1, s. 20-30. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral somatosensory event-related potentials: Effect of response type (button pressing versus mental counting) on P3-like potentials within the human brain. Clinical Neurophysiology. 2003, roč. 114, č. 114, s. 1489-1496., 8 s. ISSN 1388-2457. info
 • BRÁZDIL, Milan. Stáří a epilepsie. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 1, č. 1, s. 8-10. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní terapie. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 2, č. 2, s. 82-86. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Pavel DANIEL, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Martin DOBŠÍK a Ivan REKTOR. Covert vision sign. European Journal of Neurology. 2002, roč. 9, č. 3, s. 316-319., 4 s. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Neglect syndrom a "příznak skrytého vidění". Neurologie pro praxi. 2002, roč. 3, č. 3, s. 146-148. ISSN 1243-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan. "Epileptická psychóza" - kontroverzní hledání souvislostí. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 4, č. 4, s. 205-206. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL, Michal DUFEK a Pavel JURÁK. Intracerebral event-related potentials to subthreshold target stimuli. Intracerebral event-related potentials to subthreshold target stimuli. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 11, s. 650-661. ISSN 1388-2457. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Effects of vagal nerve stimulation on auditory and visual event-related potentials. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 457-461. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Skryté poznání. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 7-15. ISSN 1210-7895. info
 • BRÁZDIL, Milan a Robert KUBA. Terapie psychických poruch u epilepsie. In Sborník abstrakt 42.česko-slovenské psychofarmakologické konference Jeseník. Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost., 2000. s. 28. info
 • BRÁZDIL, Milan. Soudobé trendy ve výzkumu neuroprotekce - aktuální role topiramátu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63/96, č. 2, s. 49. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL, Michal DUFEK a Pavel JURÁK. Unconscious processing of visual stimuli (evidence from intracerebral ERP recordings). Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2000, roč. 111, č. 1, s. 152. ISSN 1388-2457. info
 • BRICHTA, Jaroslav, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Tomáš ZEMAN, Ivan REKTOR, Robert KUBA a Jitka KŘÍŽOVÁ. Preoperative and intraoperative monitoring in epilepsy surgery. In Abstracts of International Congress of Slovak Neurosurgical Society. Nové Zámky: Neurochirurgická společnost., 2000. s. 20. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Effect of vagal nerve stimulation on auditory and visual event-related potentials. Epilepsia. New York, USA, 2000, roč. 41, č. 1, s. 119. ISSN 0013-9580. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Event-related potentials and unilateral vagal nerve stimulation in epileptic patients. European Journal of Neurology. Velká Británie: Rapid Science Publishers, 2000, roč. 7, č. 3, s. 36. ISSN 0014-3022. info
 • BRÁZDIL, Milan. Současné možnosti chirurgické léčby epilepsie a její limitace. In Sborník abstrakt XIII.slovenského a českého epileptologického sjezdu. 1. vyd. Prešov: Epileptologická společnost, 2000. s. 1. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA a Jitka KŘÍŽOVÁ. Inverzní Antonův syndrom - disociace percepce a vědomí? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha, 2000, roč. 63/96;, č. 3, s. 171-173. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan. Záchvatová onemocnění. In Evokované potenciály v klinické praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. s. 206-211. II/5. info
 • BAUMGARTNER, Christoph, Milan BRÁZDIL a Colin BINNIE. Pre-surgical evaluation for epilepsy surgery - European Standards. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2000, roč. 7, č. 1, s. 119-121. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických (pseudoepileptických) záchvatů v klinické praxi. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2000, I, č. 1, s. 12-13. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivana POKORNÁ, Milada ŠVEJDOVÁ a Ivan REKTOR. Interictal epileptic spikes averaging in scalp EEG. Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 4, s. 155 - 158. ISSN 0960-7560. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Michal DUFEK, Pavel JURÁK a Pavel DANIEL. Event-related potentials - a new tool for implicit perception study? Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 6, s. 261-263. ISSN 0960-7560. info
 • BRÁZDI, Milan, Vladimír RUTA a Martin SOBOTKA. Česká verze Mini mental state testu (MMS). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 1995, roč. 58/91, č. 5, s. 244-245. ISSN 1210-7859. info

14. 6. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info