prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Milana Brázdila


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

kancelář: bud. E35/1S059
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7579
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. narozen 27.4.1965, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Vedoucí výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007 – jmenování profesorem pro obor neurologie
 • 2002 – jmenování docentem pro obor neurologie (LF MU Brno). Habilitační práce „Oddball paradigma a jeho využití při studiu kognitivních funkcí“
 • 1999 – Ph.D. (LF MU Brno). Dizertační práce „Dichotomie vizuální percepce“
 • 1995 – funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG)
 • 1995 – atestace 2. stupně v oboru neurologie
 • 1992 – atestace 1. stupně v oboru neurologie
 • 1989 – MUDr.
 • 1983 – 1989 – studium na LF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • Od roku 2021 - Ambassador for Epilepsy (cena Mezinárodní ligy proti epilepsii a Mezinárod. bureau pro epilepsii)
 • Od roku 2019 – člen londýnské Královské lékařské společnosti (Fellow of the Royal College of Physicians; FRCP)
 • Od roku 2018 – člen Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • Od roku 2017 – předseda České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Od roku 2017 – místopředseda České neurologické společnosti ČLS JEP
 • Od roku 2015 – člen Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a současně člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • Od roku 2014 – člen Klinické rady Fakultní nemocnice u sv. Anny
 • Od roku 2013 – člen České lékařské akademie (FCMA)
 • Od roku 2013 – přednosta 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 2012 – 2014 – předseda Grantové rady InGA (Interní grantové agentury) LF MU
 • Od roku 2011 - vedoucí výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011 - 2012 – vedoucí Centra pro neurovědy CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
 • 2011 - 2015 – předseda České ligy proti epilepsii ČLS JEP
 • Od roku 2011 – zástupce ČR v UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes/European Union Medical Specialists) Section of Clinical Neurophysiology
 • 2011 – 2017 - zástupce ČR v UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes/European Union Medical Specialists), Section of Neurology
 • 2010 - 2014 – člen Rady ÚPT AV ČR
 • Od roku 2009 – člen výboru České společnosti klinické neurofyziologie ČLS JEP (delegát ve Světové federaci neurofyziologických společností IFCN a v Evropské sekci IFCN)
 • 2009 – 2012 - člen Vědecké rady vysokoškolského ústavu CEITEC – MU
 • Od roku 2009 - člen oborové rady doktorského studijního programu Psychiatrie na UK Praha, LF Hradec Králové
 • Od roku 2008 – člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP
 • Od roku 2008 – předseda oborové rady LF MU doktorského studijního programu v oboru Neurovědy
 • Od roku 2007 - člen oborové rady FEKT VUT pro obor Biomedicínská elektronika a biokybernetika
 • 2005 – 2010 – člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro neurologii
 • 2002 - 2007 člen Etické komise FN U sv. Anny v Brně
 • Od roku 2001 - dosud – člen odborné sekce OSL ČLK Brno-město pro neurologii
 • 1999 - 2012 – zástupce přednosty pro školství (1. neurologická klinika LF MU Brno)
 • Od roku 1998 – člen výboru České ligy proti epilepsii (v letech 2003-2007 ve funkci jednatele, v letech 2007-2011 místopředseda ČLPE)
 • 1997 - 2015 – zástupce ČR v Scientist Panel on Epilepsy v Evropské federaci neurologických společností (EFNS)
 • 1997 - 2012 – vedoucí lékař EEG laboratoře 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 1997 - 2012 – vedoucí lékař Epileptologického oddělení na 1. neurologické klinice LF MU Brno
 • 1993 – 2002 – odborný asistent 1. neurologické kliniky LF MU Brno (na plný úvazek od r. 1994)
 • 1989 – 1994 – sekundární lékař 1. neurologické kliniky LF MU Brno
 • 1987 – 1989 – pomocná vědecká síla na III. interní klinice LF UJEP Brno
Pedagogická činnost
 • Oponent řady doktorandských dizertačních a habilitačních prací na Lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze, LF UK v Hradci Králové a LF UP v Olomouci, a v zahraničí (Aix-Marseille Université).
 • Vedoucí, školitel a konzultant bakalářských, diplomových a doktorských prací.
 • Výuka v předmětech Neurologie, Neurovědy, Neurologie a neurofyziologie a Ošetřovatelství v neurologii, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní témata klinické a výzkumné činnosti – epileptologie, epileptochirurgie, behaviorální a sociální neurovědy.
 • Koordinátor či hlavní řešitel grantových projektů FP7-PEOPLE-2013-IEF (Marie Curie Actions Intra-European Fellowship 629541), OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0041, GAČR P304/11/1318 a ROZV/24/LF2/2014, spoluřešitel řady dalších grantových projektů – GAČR P103/11/0933, IGA MZd 2166-3, GAČR 309/98/0490, grantu European Yamanouchi Foundation a výzkumných záměrů MŠMT ČR 112801 a MSM0021622404. Příjemce několika mezinárodních cestovních grantů (International Federation of Clinical Neurophysiology 1998, 1999; European Federation of Neurological Societies 2000).
Akademické stáže
 • 2004 – čtyřtýdenní odborná stáž v klinické epileptologii a epileptochirurgii, Montreal Neurological Institute (Epilepsy Service), McGill University Montreal, Kanada
 • 1998 – dvoutýdenní odborná stáž v invazivním EEG vyšetřování, Centrum pro epilepsie Bethel v Bielefeldu, SRN
 • 1998 – desetitýdenní vzdělávací stáž v klinické neurologii a epileptologii, Institute of Neurology a The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University of London, Queen Square, Londýn, UK.
 • 1995, 1996 – dvoutýdenní stáže na epileptochirurgickém pracovišti CHRU Rennes, Francie
 • 1994 – dvouměsíční odborná stáž v klinické neurologii a epileptochirurgii, CHRU Dijon a CHRU St. Anne, Paříž, Francie
Univerzitní aktivity
 • 2012 – 2014 – předseda Grantové rady InGA (Interní grantové agentury) LF MU
 • 2009 – 2011 – člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2008 – založení nového doktorského studijního programu na LF MU: Neurovědy
 • Od roku 2006 - člen oborové rady doktorského studijního programu Neurologie na LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Koordinátor a organizátor řady mezinárodních odborných akcí a sjezdů (Co-Chair 12th European Congress on Epileptology Prague, 2016; předseda 31. českého a slovenského neurologického sjezdu 2017 a 29. česko-slovenského epileptologického sjezdu 2017, předseda 54. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie Brno, 2007; člen Scientific Advisory Board 11. evropského epileptologického kongresu Stockholm, 2014 a 13. evropského epileptologického kongresu Vienna, 2018; člen Scientific Committee 46th International Danube Neurology Symposium Becici Montenegro; spolupředseda XV. slovenského a českého epileptologického sjezdu Tále SR, 2012; člen Programového výboru mezinárodního 1st EFNS European Cooperation Neurology Workshop Třešť, 2000; člen Vědeckého a Organizačního výboru 38. Mezinárodního Danube symposia, Brno, 2006; vědecký sekretář 19. českého a slovenského sjezdu klinické neurologie a 26. českého a slovenského epileptologického sjezdu Brno, 2004; člen Local Advisory Board 3. světového kongresu Controversies in Neurology 2009 Praha, atd.).
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 – Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající originální práci roku 2017
 • 2013 – Cena J. G. Mendela - hlavní cena Masarykovy univerzity pro rok 2012 za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem
 • 2012 - Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající monografii publikovanou v roce 2011
 • 2010 - Cena děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za nejvýznamnější příspěvek k rozvoji klinické medicíny za rok 2009
 • 2005 – Cena České neurologické společnosti ČLS JEP za vynikající originální práci
 • 2005 – Cena Jana Marca Marci za publikační aktivitu v oboru epileptologie (uděluje Česká liga proti epilepsii ČLS JEP)
 • 2005 – Cena Arnolda Picka za nejlepší práci publikovanou v časopise Neurologie pro praxi
 • 1998 – Hennerova cena ČNS pro mladé neurology
Vybrané publikace
 • ASTNER-ROHRACHER, A., G. ZIMMERMANN, T. AVIGDOR, C. ABDALLAH, N. BAROT, Milan BRÁZDIL, Irena DOLEŽALOVÁ, J. GOTMAN, J. HALL, K. IKEDA, P. KAHANE, G. KALSS, V. KOKKINOS, M. LEITINGER, I. MINDRUTA, L. MINOTTI, M. M. MIZERA, I. OANE, M. RICHARDSON, S. U. SCHUELE, E. TRINKA, A. URBAN, B. WHATLEY, F. DUBEAU a B. FRAUSCHER. Development and Validation of the 5-SENSE Score to Predict Focality of the Seizure-Onset Zone as Assessed by Stereoelectroencephalography. JAMA neurology. Chicago, IL: American Medical Association, 2022, roč. 79, č. 1, s. 70-79. ISSN 2168-6149. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2021.4405. URL info
 • SALAZAR ADAMS, Miguel, Daniel Joel SHAW, Martin GAJDOŠ, Radek MAREČEK, Kristína CZEKÓOVÁ, Michal MIKL a Milan BRÁZDIL. You took the words right out of my mouth: Dual-fMRI reveals intra- and inter-personal neural processes supporting verbal interaction. Neuroimage. San Diego: ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2021, roč. 228, MAR, s. 117697-117707. ISSN 1053-8119. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.117697. URL info
 • NEJEDLY, P., V. KREMEN, V. SLADKY, J. CIMBALNIK, P. KLIMES, F. PLESINGER, F. MIVALT, V. TRAVNICEK, I. VISCOR, Martin PAIL, J. HALAMEK, B. H. BRINKMANN, Milan BRÁZDIL, P. JURAK a G. WORRELL. Multicenter intracranial EEG dataset for classification of graphoelements and artifactual signals. Scientific Data. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2020, roč. 7, č. 1, s. 1-7. ISSN 2052-4463. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41597-020-0532-5. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Irena DOLEŽALOVÁ, Eva KORIŤÁKOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK a Martin PAIL. Method for prediction of clinical response to VNS therapy in epileptic patients. 2020. odkaz na stránku Evropského patentového úřadu info
 • KLIMES, Petr, Jan CIMBÁLNÍK, Milan BRÁZDIL, Jeffery HALL, Francois DUBEAU, Jean GOTMAN a Brigit FRAUSCHER. NREM sleep is the state of vigilance that best identifies the epileptogenic zone in the interictal electroencephalogram. Epilepsia. Blackwell Science, 2019, roč. 60, č. 12, s. 2404-2415. ISSN 0013-9580. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/epi.16377. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Jan CIMBÁLNÍK, Robert ROMAN, Daniel Joel SHAW, Matt M. STEAD, Pavel DANIEL, Pavel JURÁK a Josef HALÁMEK. Impact of cognitive stimulation on ripples within human epileptic and non-epileptic hippocampus. BMC Neuroscience. LONDON: Biomed Central Ltd., 2015, roč. 16, july, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-2202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12868-015-0184-0. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Jiří JANEČEK, Petr KLIMEŠ, Radek MAREČEK, Robert ROMAN, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Ivan REKTOR, Josef HALÁMEK, Filip PLEŠINGER a Viktor JIRSA. On the Time Course of Synchronization Patterns of Neuronal Discharges in the Human Brain during Cognitive Tasks. PLoS One. San Francisco, CA, USA: Public Library of Science, 2013, roč. 8, č. 5, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0063293. URL info
 • BRÁZDIL, Milan, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Interictal high-frequency oscillations indicate seizure onset zone in patients with focal cortical dysplasia. Epilepsy Research. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2010, roč. 90, 1-2, s. 28-32. ISSN 0920-1211. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eplepsyres.2010.03.003. info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Correlation Study of Optimized Voxel-Based Morphometry and H MRS in Patients With Mesial Temporal Lobe Epilepsy and Hippocampal Sclerosis. Human Brain mapping. USA, 2009, roč. 30, č. 1, s. 1226-1235. ISSN 1065-9471. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Robert ROMAN, Pavel DANIEL, Martin BAREŠ, Ivan REKTOR, Fabrizio EUSEBI, Paolo Maria ROSSINI a Fabrizio VECCHIO. Directional Functional Coupling of Cerebral Rhythms Between Anterior Cingulate and Dorsolateral Prefrontal Areas During Rare Stimuli: A Directed Transfer Function Analysis of Human Depth EEG Signal. Human Brain Mapping. 2009, roč. 30, č. 30, s. 138-146. ISSN 1053-5888. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Tomáš URBÁNEK, Jan CHLÁDEK, Dalibor ŠPOK, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Pavel JURÁK, Josef HALÁMEK, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Neural correlates of affective picture processing - A depth ERP study. Neuroimage. 2009, roč. 2009, č. 47, s. 376-383. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan, Radek MAREČEK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Correlation study of optimized voxel-based morphometry and 1H MRS in patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal sclerosis (MTLE/HS). In 14th Annual Meeting of The Organization for Human Brain Mapping. 2008. info
 • BRÁZDIL, Milan. Neurofyziologická diagnostika - včera, dnes a zítra. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2008, roč. 9, č. 2, s. 64-64. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Josef HALÁMEK, Pavel JURÁK, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivan REKTOR. Distribution, duration and spectral characteristics of interictal high-frequency oscillations recorded using standard depth macroelectrodes in patienth with cortical dysplasia. In Abstract book of the 8th European Congress on Epileptology. Berlin: ILAE-CEA, 2008, s. 107-108. info
 • BRÁZDIL, Milan a Tomáš DOLEŽAL. Zonisamid. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 6, č. 4, s. 621-624., 4 s. ISSN 1801-1209. info
 • BRÁZDIL, Milan, Claudio BABILONI, Fabrizio VECCHIO, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Information flow within prefrontal cortex during target stimulus processing: A direct transfer function (DTF) analysis of human depth EEG signal. NeuroImage. 2007, Suppl 1, č. 36, s. 1. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan. Ictal semiology in focal epilepsies. In 39th International Danube Symposium for Neurological Science and Continuing Education/1st International Congress on ADHD, from Childhood t Adult Disease. 2007. ISSN 0300-9564. info
 • BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Jozef ZÁKOPČAN, Radek MAREČEK, Jiří PRÁŠEK, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Substrakční iktální SPECT koregistrovaný s MRI (SISCOM) v diagnostice farmakorezistentní epilepsie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, roč. 70, 103 suppl., s. 34. ISSN 1210-7859. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Milan BRÁZDIL. Nežádoucí účinky nových antileptik. Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 2, s. 76-78. ISSN 1213-1814. info
 • ZÁKOPČAN, Jozef, Robert KUBA, Babeta HOFERICOVÁ, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Egon KURČA. Kombinace dvou epileptických syndromů (lezionální temporální epilepsie a juvenilní myoklonické epilepsie). Neurologie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 5, s. 304-308, 3 s. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan. Paměť a evokované potenciály. In Hort J, Rusina R. (eds) Paměť a její poruchy. 1. vyd. Praha: Jessenius Maxdorf., 2007, s. 368-373. Triton. info
 • SOCHŮRKOVÁ, Daniela, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK a Ivan REKTOR. P3 and ERD/ERS in a visual oddball paradigm. A depth EEG study from the mesial temporal structures. Journal of Psychophysiology. Dortmund, 2006, roč. 20, č. 1, s. 32-39. ISSN 0269-8803. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA a Ivan REKTOR. Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome. Journal of Neurology and Neurosurgery Psychiatry. London, 2006, roč. 77, č. 8, s. 992-993. ISSN 0022-3050. info
 • FOJTÍKOVÁ, Dagmar, Milan BRÁZDIL, J. HORKÝ, Michal MIKL, Robert KUBA, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Magnetic resonance spectroscopy of the thalamus in patients with typical absence epilepsy. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2006, roč. 15, č. 7, s. 533-540. ISSN 1059-1311. info
 • BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Pavel CHLEBUS, Marta PAŽOURKOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Jiří PRÁŠEK, Karol BOLČÁK, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Jaroslav HORKÝ, Jan TOMČÍK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Ivan REKTOR. Combining advances neuroimaging techniques in presurgical workup of non-lesional intractable epilepsy. Epileptic Disorders. 2006, roč. 8, č. 3, s. 190-194., 5 s. ISSN 1294-9361. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHLEBUS, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Reorganization of language-related neuronal networks in patients with left temporal lobe epilepsy - an fMRI study. European Journal of Neurology. 2005, roč. 12, č. 12, s. 268-275. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan, Martin DOBŠÍK, Michal MIKL, Pavel HLUŠTÍK, Pavel DANIEL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Combined event related fMRI and intracerebral ERP study of an auditory oddball task. NeuroImage. Spojené státy americké, 2005, roč. 26, č. 1, s. 285-393., 9 s. ISSN 1053-8119. info
 • BRÁZDIL, Milan, Dagmar FOJTÍKOVÁ, Eva KOŠŤÁLOVÁ, Martin BAREŠ, Robert KUBA, Marta PAŽOURKOVÁ a Ivan REKTOR. Dropped head syndrome in severe intractable epilepsies with mental retardation. Seizure: European Joural of Epilepsy. 2005, roč. 4, č. 14, s. 282-287. ISSN 1059-1311. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral error-related negativity in a simple go/no-go task. International Journal of Psychophysiology. 2005, roč. 4, č. 19, s. 244-255., 12 s. ISSN 0269-8803. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, J. VANÍČEK, K. BOLČÁK a Ivan REKTOR. Rostral cingulate motor area and paroxysmal alien hand syndrome. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl., č. 46, s. 285-285. ISSN 0013-9580. info
 • REKTOR, Ivan, M. KALINA, Milan BRÁZDIL, Z. VOJTĚCH, Robert KUBA, V. DBALÝ, Zdenek NOVÁK, Jan CHRASTINA, P. MARUSIČ, J. HOVORKA a V. BENEŠ. Epilepsy surgery in the Czech Republic. Epilepsia. New York, USA, 2005, suppl. 6, č. 46, s. 160-160. ISSN 0013-9580. info
 • KUBA, Robert, Irena NOVOTNÁ, Milan BRÁZDIL, Jitka KŘÍŽOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Topiramát v dlouhodobé terapii farmakorezistentní parciální epilepsie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 231-234. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Vladimír KOMÁREK a Milan BRÁZDIL. Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 1, č. 1, s. 52. ISSN 1213-1814. info
 • NOVÁK, Zdeněk, Robert KUBA, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní epilepsie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 2, č. 2, s. 63-66., 4 s. ISSN 1213-1814. info
 • REKTOR, Ivan, Vladimír KOMÁREK a Milan BRÁZDIL. Koncepce péče o pacienty s epilepsií v ČR. Česká a Slovenská Neurologie a neurochirurgie. 2004, roč. 3, č. 3, s. 216. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan. Kognitivní a behaviorální neurologie. Neurologie pro praxi. 2004, roč. 4, č. 4, s. 199. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jan HADAČ a Petr MARUSIČ. Farmakorezistentní epilepsie. Praha: Triton, 2004, 272 s. Triton, 1. ISBN 80-7254-562-0. info
 • PEREIRA, S., P. ROLL, Jitka KŘÍŽOVÁ, P. GENTON, Milan BRÁZDIL, Robert KUBA, P. CAU, Ivan REKTOR a P. SZEPETOWSKI. Complete Loss of the Cytoplasmic Carboxyl Terminus of the KCNQ2 Potassium Channel: A Novel Mutation in a Large Czech Pedigree with Benign Neonatal Convulsions or Other Epileptic Phenotypes. Epilepsia. 2004, roč. 45, č. 4, s. 384-390. ISSN 0013-9580. info
 • BRÁZDIL, Milan, Jozef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical hemispheric language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of the reorganization of language functions. Epilepsy and Behavior. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2003, roč. 4, č. 4, s. 414-419. ISSN 1525-5050. info
 • KUBA, Robert, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Effect of vagal nerve stimulation on patients with bitemporal epilepsy. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, roč. 10, č. 10, s. 91-94. ISSN 1351-5101. info
 • KUBA, Robert, Irena NOVOTNÁ, Milan BRÁZDIL, Jitka KŘÍŽOVÁ, Ivana TYRLÍKOVÁ a Ivan REKTOR. Účinnost levetiracetamu u pacientů s farmakorezistentní epilepsií. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 2, č. 2, s. 85-89. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel DOBŠÍK, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognirivních pochodů v lidském mozku. Lokalizace "oddball" úkolem aktivovaných neuronálních populací. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, roč. 66/69, č. 1, s. 20-30. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert ROMAN, Pavel DANIEL a Ivan REKTOR. Intracerebral somatosensory event-related potentials: Effect of response type (button pressing versus mental counting) on P3-like potentials within the human brain. Clinical Neurophysiology. 2003, roč. 114, č. 114, s. 1489-1496., 8 s. ISSN 1388-2457. info
 • BRÁZDIL, Milan. Stáří a epilepsie. Neurologie pro praxi. 2003, roč. 1, č. 1, s. 8-10. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Stimulace nervus vagus v terapii farmakorezistentní terapie. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 2, č. 2, s. 82-86. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA, Pavel DANIEL, Daniela SOCHŮRKOVÁ, Martin DOBŠÍK a Ivan REKTOR. Covert vision sign. European Journal of Neurology. 2002, roč. 9, č. 3, s. 316-319., 4 s. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Neglect syndrom a "příznak skrytého vidění". Neurologie pro praxi. 2002, roč. 3, č. 3, s. 146-148. ISSN 1243-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan. "Epileptická psychóza" - kontroverzní hledání souvislostí. Neurologie pro praxi. 2002, roč. 4, č. 4, s. 205-206. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL, Michal DUFEK a Pavel JURÁK. Intracerebral event-related potentials to subthreshold target stimuli. Intracerebral event-related potentials to subthreshold target stimuli. Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2001, roč. 112, č. 11, s. 650-661. ISSN 1388-2457. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Effects of vagal nerve stimulation on auditory and visual event-related potentials. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 457-461. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Skryté poznání. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS, 2001, roč. 64/97, č. 1, s. 7-15. ISSN 1210-7895. info
 • BRÁZDIL, Milan a Robert KUBA. Terapie psychických poruch u epilepsie. In Sborník abstrakt 42.česko-slovenské psychofarmakologické konference Jeseník. Jeseník: Česká neuropsychofarmakologická společnost., 2000, s. 28. info
 • BRÁZDIL, Milan. Soudobé trendy ve výzkumu neuroprotekce - aktuální role topiramátu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, supplementum. Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63/96, č. 2, s. 49. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Pavel DANIEL, Michal DUFEK a Pavel JURÁK. Unconscious processing of visual stimuli (evidence from intracerebral ERP recordings). Clinical Neurophysiology. Dublin: Elsevier Science, 2000, roč. 111, č. 1, s. 152. ISSN 1388-2457. info
 • BRICHTA, Jaroslav, Milan BRÁZDIL, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Tomáš ZEMAN, Ivan REKTOR, Robert KUBA a Jitka KŘÍŽOVÁ. Preoperative and intraoperative monitoring in epilepsy surgery. In Abstracts of International Congress of Slovak Neurosurgical Society. Nové Zámky: Neurochirurgická společnost., 2000, s. 20. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Effect of vagal nerve stimulation on auditory and visual event-related potentials. Epilepsia. New York, USA, 2000, roč. 41, č. 1, s. 119. ISSN 0013-9580. info
 • BRÁZDIL, Milan, Pavel CHADIM, Pavel DANIEL, Robert KUBA, Ivan REKTOR, Zdeněk NOVÁK a Jan CHRASTINA. Event-related potentials and unilateral vagal nerve stimulation in epileptic patients. European Journal of Neurology. Velká Británie: Rapid Science Publishers, 2000, roč. 7, č. 3, s. 36. ISSN 0014-3022. info
 • BRÁZDIL, Milan. Současné možnosti chirurgické léčby epilepsie a její limitace. In Sborník abstrakt XIII.slovenského a českého epileptologického sjezdu. 1. vyd. Prešov: Epileptologická společnost, 2000, s. 1. info
 • BRÁZDIL, Milan, Robert KUBA a Jitka KŘÍŽOVÁ. Inverzní Antonův syndrom - disociace percepce a vědomí? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha, 2000, roč. 63/96;, č. 3, s. 171-173. ISSN 1210-7859. info
 • BRÁZDIL, Milan. Záchvatová onemocnění. In Evokované potenciály v klinické praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000, s. 206-211. II/5. info
 • BAUMGARTNER, Christoph, Milan BRÁZDIL a Colin BINNIE. Pre-surgical evaluation for epilepsy surgery - European Standards. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2000, roč. 7, č. 1, s. 119-121. ISSN 1351-5101. info
 • BRÁZDIL, Milan. Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických (pseudoepileptických) záchvatů v klinické praxi. Neurologie pro praxi. Praha: Solen, 2000, I, č. 1, s. 12-13. ISSN 1213-1814. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivana POKORNÁ, Milada ŠVEJDOVÁ a Ivan REKTOR. Interictal epileptic spikes averaging in scalp EEG. Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 4, s. 155 - 158. ISSN 0960-7560. info
 • BRÁZDIL, Milan, Ivan REKTOR, Michal DUFEK, Pavel JURÁK a Pavel DANIEL. Event-related potentials - a new tool for implicit perception study? Homeostasis. 1996, roč. 37, č. 6, s. 261-263. ISSN 0960-7560. info
 • BRÁZDI, Milan, Vladimír RUTA a Martin SOBOTKA. Česká verze Mini mental state testu (MMS). Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 1995, roč. 58/91, č. 5, s. 244-245. ISSN 1210-7859. info

13. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info