prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

profesorka – Biologický ústav


kancelář: bud. B06/319
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6985
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Osobní informace:
 • doc. MUDr. Iva Slaninova, Ph.D.
Kontaktní informace:
 • Biologický ústav Lékařské fakulty MU
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Telefon: 549 49 6985
  Email: ipokorna@med.muni.cz


Vzdělání a kvalifikace
 • • 1991: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství LF MU
  • 1996: Ph.D. v oboru Buněčná a molekulární biologie LF MU
  • 2009: Docent v oboru Lékařská biologie

Zaměstnání:
 • • 1992 - 1994 - asistentka, Biologický ústav LF MU
  • 1994 - 2009 - odborná asistentka, Biologický ústav LF MU
  • 2009 - dosud - docentka, Biologický ústav LF MU

  Odborné kurzy a studijní a pracovní pobyty na jiných pracovištích
  • 1992 - „FEBS Advanced Course on Supramolecular Organization of Cells“ Rostok, Německo
  • 1993 - „Animal Cell Culture Workshop“ - Brno - Certificate of Attendance
  • 1993 - „Plant Cell Culture Workshop“ - Brno
  • 1994 - EMBO Practical Course "Cell Cycle Analysis in Budding Yeast" 14. -17. 9. 1994, Vídeň, Rakousko
  • 1996 - „EMBO Practical Course "Electron Microscopy and Stereology in Cell and Molecular Biology" - Praha
  • 1997 a 1999 - týdenní studijní pobyty na Department of Microbiology Attila József University, Szeged, Hungary
  • 2007 - účast na Flow Cytometry Practical Training Course, 8-12 May 2007, Sheffield organizovaný ESTOOLS
  • 2008 - 31.5. -29.6. Měsíční pobyt v The Beatson Institute of Cancer Ressearch, Glasgow, Velká Británie, v laboratoři prof. Karen Vousden

Pedagogická činnost:
 • Přednášky pro pregraduální studenty všeobecného a zubního lékařství
  • aBFBI011 Biologie
  • BKBI011 Biologie
  • aVLBI0121c Biologie I - cvičení
  • aVLBI0121p Biologie I - přednáška
  • aVLBI0121s Biologie I - seminář
  • ZLBI0121c Biologie I - cvičení
  • ZLBI0121p Biologie I - přednáška
  • aZLBI0121c Biologie I - cvičení
  • aZLBI0121p Biologie I - přednáška
  • VLBI0121c Biologie I - cvičení
  • VLBI0121p Biologie I -přednáška
  • VLBI0121s Biologie I - seminář
  • aVLBI0222c Biologie II - cvičení
  • aVLBI0222p Biologie II - přednáška
  • aZLBI0222c Biologie II - cvičení
  • aZLBI0222p Biologie II - přednáška
  • VLBI0222c Biologie II - cvičení
  • VLBI0222p Biologie II - přednáška
  • ZLBI0222c Biologie II - cvičení
  • ZLBI0222p Biologie II - přednáška
  • aVLTA01 Jazykový tandem
  • BLMB011p Molekulární a buněčná biologie - přednáška
  • FMBI01 Biology - preparatory course
  • FPBI01 Biology - Foundation programme
  • VLMB011 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii

  Přednášky pro studenty doktorského studijního programu Lékařská biologie
  • DSMBz01 Molekulární biologie a genetika

  Přednášky pro pregraduální studenty biomedicínské techniky VÚT
  • AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky- přednáška

  Seminář pro pregraduální studenty oboru dentální hygienistka
  • BHBB011s Buněčná biologie a genetika - seminář

  Garance předmětů
  • aBFBI011 Biologie
  • BKBI011 Biologie
  • BHBB011s Buněčná biologie a genetika
  • FPBI01 Biology - Foundation programme

  Členství a školitelství v oborových radách
  • Členka OR DSP Lékařská biologie LF MU MU
  • Školitel DSP Lékařské biologie LF MU

  Vedení studentů DSP/obhájené práce
  • Mgr. Jindřiška Hammerová, Ph.D. (abs. 2012)
  • Mgr. Zdenka Slunská, Ph.D. (abs. 2011)

  Stávající studenti DSP
  • Mgr. Gabriela Páchniková

Vědecká a publikační činnost:
 • Odborné zaměření
  • Buněčná biologie, nádorová biologie. Studium interakce přírodních látek s buňkami živočišných tkáňových kultur a kvasinkami. Studium mechanismu buněčných smrtí. Zaměření na metody fluorescenční a elektronové mikroskopie, metodu průtokové cytometrie, metody molekulární biologie

  Nejvýznamnější řešené grantové projekty
  • Benzofenathridinové alkaloidy-studium účinků na celulární a molekulární úrovni (LH12176 2012 — 2015, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II
  • Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum (GA310/04/0021), 2004 — 2006, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky (GA525/04/0017), 2004 — 2006, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GP204/99/D025), řešitel, 1999 — 2002, Grantová agentura ČR / Postdoktorské projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GA204/99/D025), řešitel, 1999 — 2002, Grantová agentura ČR / Postdoktorské projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GA204/97/P097), 1998 — 2000, Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Jiné odborné aktivity:
 • Aktivní účast na mezinárodních konferencích:


  Členství v odborných společnostech
  • Československá biologická společnost - hospodářka hlavního výboru
  • Členka Akademického senátu LF MU Brno

  Grantové a akreditační komise


  Posudky vědeckých prací (peer review)
Publikační aktivita
 • Více než 40 originálních vědeckých článků
  3000 citací dle WoS
  Hindex:17

Nejdůležitější publikace
 • SLANINOVÁ, Iva, Noelia LÓPEZ-SÁNCHEZ, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Ondřej VYMAZAL, José María FRADE a Eva TÁBORSKÁ. Introduction of macarpine as a novel cell-permeant DNA dye for live cell imaging and flow cytometry sorting. Biology of the Cell. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 108, č. 1, s. 1-18. ISSN 0248-4900. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/boc.201500047. info
 • SÁNDOR, Roman, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Ondřej PEŠ. Identification of metabolites of selected benzophenanthridine alkaloids and their toxicity evaluation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, roč. 121, "neuvedeno", s. 174-180. ISSN 0731-7085. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2016.01.024. URL info
 • PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Stjepan ULDRIJAN, Aleš IMRAMOVSKÝ, Vladimír KRYŠTOF a Iva SLANINOVÁ. Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamide sensitizes cancer cells to metabolic stress by disrupting actin cytoskeleton and inhibiting autophagic flux. Toxicology in Vitro. Kidlington: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2016, roč. 37, "neuvedeno", s. 70-78. ISSN 0887-2333. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tiv.2016.09.006. info
 • SLANINOVÁ, Iva et. al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy. Philadelphia: Taylor & Francis INC, 2016, roč. 12, č. 1, s. 1-222. ISSN 1554-8627. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15548627.2015.1100356. info
 • ŠEBRLOVÁ, Kristýna, Ondřej PEŠ, Iva SLANINOVÁ, Ondřej VYMAZAL, Jana KANTOROVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Seasonal variation in alkaloid composition and antiproliferative activity of Stylophorum lasiocarpum (Oliv.) Fedde. Chemical papers. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, roč. 69, č. 5, s. 698-708. ISSN 0366-6352. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/chempap-2015-0083. URL info
 • VYMAZAL, Ondřej a Iva SLANINOVÁ. Lignany ze schisandry čínské - látky perspektivní pro medicínu. Živa. Praha: Academia, 2015, roč. 63, č. 1, s. 19-20. ISSN 0044-4812. info
 • STRAČINA, Tibor, Iva SLANINOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina AXMANOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Michal MASAŘÍK, Olga KRIZANOVA a Marie NOVÁKOVÁ. Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine. Miyagi: Tohoku University Medical Press, 2015, roč. 236, č. 3, s. 199-207. ISSN 0040-8727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1620/tjem.236.199. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Kristýna PĚNČÍKOVÁ, Jana KANTOROVÁ, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Antitumour activities of sanguinarine and related alkaloids. Phytochemistry reviews. Dordrecht: Springer, 2014, roč. 13, č. 1, s. 51-68. ISSN 1568-7767. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11101-013-9290-8. info
 • SCHINKOVITZ, Andreas, Avinash Kaur KANG, Ernst URBAN, Martin ZEHL, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Yuehong WANG, Nadine KRETSCHMER, Iva SLANINOVÁ, Guido F. PAULI, Scott G. FRANZBLAU, Georg KRUPITZA, Rudolf BAUER a Brigitte KOPP. Cytotoxic Constituents from Lobaria scrobiculata and a Comparison of Two Bioassays for Their Evaluation. Journal of Natural Products. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 77, č. 4, s. 1069-1073. ISSN 0163-3864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/np4008574. info
 • SLANINA, Jiří, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Martina ČARNECKÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Otakar HUMPA, Karel ŠMEJKAL a Iva SLANINOVÁ. Identification of Key Structural Characteristics of Schisandra chinensis Lignans Involved in P-Glycoprotein Inhibition. Journal of Natural Products. Washington: American Chemical Society, 2014, roč. 77, č. 10, s. 2255-2263. ISSN 0163-3864. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/np500521v. info
 • RÁJECKÝ, Michal, Iva SLANINOVÁ, Petra MOKRIŠOVÁ, Jana URBANOVÁ, Martin PALKOVSKÝ, Eva TÁBORSKÁ a Petr TÁBORSKÝ. Alkaloid chelirubine and DNA: Blue and red luminescence. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, roč. 105, únor, s. 317-319. ISSN 0039-9140. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2012.10.045. URL info
 • HAMMEROVÁ, Jindřiška, Stjepan ULDRIJAN, Eva TÁBORSKÁ, Alena HYRŠLOVÁ VACULOVÁ a Iva SLANINOVÁ. Necroptosis modulated by autophagy is a predominant form of melanoma cell death induced by sanguilutine. Biological Chemistry. Berlin, DE: Walter de Gruyter&CO, 2012, roč. 393, č. 7, s. 647-658. ISSN 1431-6730. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/hsz-2011-0279. info
 • HAMMEROVÁ, Jindřiška, Stjepan ULDRIJAN, Eva TÁBORSKÁ a Iva SLANINOVÁ. Benzo[c]phenanthridine alkaloids exhibit strong anti-proliferative activity in malignant melanoma cells regardless of their p53 status. Journal of Dermatological Science. 2011, roč. 62, č. 1, s. 22-35. ISSN 0923-1811. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jdermsci.2011.01.006. info
 • BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Iva SLANINOVÁ. Biological effects of combined ultrasound and cisplatin treatment on ovarian carcinoma cells. Ultrasonics. 2010, roč. 50, č. 3, 357-362. ISSN 0041-624X. info
 • SLUNSKÁ, Zdenka, Eva GELNAROVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Iva SLANINOVÁ. Effect of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguilutine and chelilutine on normal and cancer cells. Toxicology in Vitro. Amsterodam: Elsevier Ltd., 2010, roč. 24, č. 3, s. 697-706. ISSN 0887-2333. URL info
 • TÁBORSKÝ, Petr, Iva SLANINOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo(c) Phenantridine Alkaloids: Perspective Flourescence DNA Probes. In Alkaloids: Properties, Applications and Pharmacological Effects. Hauppauge NY: Nova publishers, 2010, s. 1-19. Biochemistry Research Trends. ISBN 978-1-61209-096-2. URL info
 • SLANINA, Jiří, Lenka ADÁMKOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ a Iva SLANINOVÁ. DEOXYSCHIZANDRIN AND GAMMA-SCHIZANDRIN RESTORE THE CYTOTOXIC ACTION OF DOXORUBICIN IN MULTI-DRUG RESISTANT LUNG CANCER CELLS COR-L23/R. In Functional Molecules from Natural Sources. 1st. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2010, s. 140-145. Special Publication No. 320. ISBN 978-1-84755-259-4. info
 • URBANOVÁ, Jana, Přemysl LUBAL, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ a Petr TÁBORSKÝ. Fluorescence properties of selected benzo[c]phenantridine and studies of their interaction with CT DNA. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2009, roč. 349, č. 4, s. 997-1002. ISSN 1618-2642. URL info
 • SLANINOVÁ, Iva, Lenka BŘEZINOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ a Jiří SLANINA. Dibenzocyclooctadiene lignans overcome drug resistance in lung cancer cells - Study of structure-activity relationship. Toxicology in Vitro. Elsevier, 2009, roč. 23, č. 6, s. 1047-1054. ISSN 0887-2333. URL info
 • EISELLEOVÁ, Lívia, Iveta PETERKOVÁ, Jakub NERADIL, Iva SLANINOVÁ, Aleš HAMPL a Petr DVOŘÁK. Comparative study of mouse and human feeder cells for human embryonic stem cells. The International journal of developmental biology. Spain: University Of The Basque Country Press, 2008, roč. 4, č. 52, s. 353-363. ISSN 0214-6282. info
 • CHVÁTALOVÁ, Kateřina, Iva SLANINOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ a Jiří SLANINA. Influence of dietary phenolic acids on redox status of iron: Ferrous iron autoxidation and ferric iron reduction. Food Chemistry. Elsevier Ltd., 2008, roč. 106, č. 2, s. 650-660. ISSN 0308-8146. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, roč. 102, č. 102, s. 427-433. ISSN 0009-2770. info
 • NOVÁK, Jan, Luděk STRAŠÁK, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ a Vladimír VETTERL. Effects of low-frequency magnetic fields on the viability of yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioelectrochemistry. SWITZERLAND: Elsevier, 2007, roč. 70, x, s. 115-121. ISSN 1567-5394. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, roč. 45, č. 2, s. 131-139, 10 s. ISSN 1388-0209. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA a Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, roč. 71A, č. 9, s. 700-708. ISSN 1552-4922. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka, Vladimír FARKAŠ, Iva SLANINOVÁ, J. DEMONTIGNY a Hana SYCHROVÁ. Differences in osmotolerant and cell wall properties of two Zygosaccharomyces rouxii strains. Folia Microbiologica. Česká republika: INST MICROBIOLOGY, VIDENSKA 1083, PRAGUE, 2007, roč. 52, č. 3, s. 241-245. ISSN 0015-5632. URL info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINNKORA a Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - New Supravital DNA Probe. In Analytical Cytometry, Book of Abstracts. Česká republika: Czech Society for Analytical Cytology, 2007, s. 70-71. ISBN 978-80-239-9591-6. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA a Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. 2006. info
 • STRAŠÁK, Luděk, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ a Vladimír VETTERL. Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, roč. 34/2005, č. 6, s. 773. ISSN 1432-1017. info
 • SLUNSK, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ a Eva TBORSKÁ. Antiproliferative activities of selected benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Biomedical Papers. Olomouc, CR: Palacky University, Olomouc, 2005, s. 57-58. ISBN 1213-8118. info
 • SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA a Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005, s. 42-43. ISBN 1214-021X. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA a Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 11, s. 1031-1031. ISSN 0009-2770. info
 • KUTHAN, Martin, Frederic DEVAUX, Blanka JANDEROVA, Iva SLANINOVA, Claude JACQ a Zdena PALKOVA. Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, 2003, roč. 47, č. 3, s. 745-754. ISSN 0950-382X. info
 • SLANINA, Jiří, Iva SLANINOVÁ, Helena VLAŠÍNOVÁ, A. SMÍŠKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. LIGNANS OF SCHISANDRA CHINENSIS: ANALYSIS IN PLANT CELL CULTURE AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Dusseldorf: The Phytochemical Society of Europe, 2003, 1 s. Phytochemistry and Biology of Lignans. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ a Augustin SVOBODA. Immunodetection of Spectrin-like Proteins in Yeasts. Canadian Journal of Microbiology. MONTREAL RD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA: NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, 2003, roč. 49, č. 3, s. 189-196. ISSN 0008-4166. info
 • HAŠEK, Jiří, Ivana JANATOVÁ, Iva SLANINOVÁ a M. ŠPRYNGAR. eIF3a/Rpg1/Tif32 accumulates in granules in osmotically stressed cells of Saccharomyces cerevisiae. Molecular Biology of the Cell. The American Society for Cell Biology, 2003, roč. 14/2004, Suppl, s. 450a, 1 s. info
 • SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Otakar HUMPA, W. Edward ROBINSON a Karl H. SCHRAM. New and facile method of preparation of the anti-HIV-1 agent, 1,3-dicaffeoylquinic acid. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2001, roč. 42, č. 19, s. 3383-6767. ISSN 0040-4039. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ a Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, roč. 17, č. 1, s. 51-63. ISSN 0742-2091. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Martin KUTHAN, Ladislav ILKOVIC a Zdena PALKOVA. Ultrastructural analysis of yeast colony morphology using scanning electron microscopy. Yeast. West Sussex, UK: John Wiley& Sons, Ltd., 2001, roč. 18, S1, s. S280, 1 s. ISSN 0749-503X. info
 • SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, roč. 52, č. 2, s. 325-332. ISSN 0236-5383-01. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA a Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, roč. 173, č. 4, s. 245-252. ISSN 0302-8933. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000, 1 s. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Cytoskeleton and mitochondrial topology in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, 2000, roč. 45, č. 1, s. 89. ISSN 0015-5632. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Augustin SVOBODA, Sergej ŚESTÁK a Vladimír FARKAŠ. Osmotic shock affects cell wall and cytoskeleton in Saccharomyces cerevisiae. Cellular and Molecular Biology. France: C M B Association, 2000, roč. 46, -, s. 231. ISSN 0145-5680. info
 • SLANINOVÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, roč. 73, č. 6, s. 355-367. ISSN 1211-3395. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA a Augustin SVOBODA. Topology of microtubules and actin in the life cycle of Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Antonie van Leeuwenhoek. Dordrecht (The Netherlands): Kluwer Academic Publishers, 1999, roč. 75, č. 4, s. 361-368. ISSN 0003-6072. info
 • SVOBODA, Augustin a Iva SLANINOVÁ. Colocalization of microtubules and mitochondria in the yeast Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Canadian Journal of Microbiology. 1997, roč. 43, č. 10, s. 945-953. ISSN 0008-4166. info
 • SLANINOVÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Sexuální proces kvasinek Saccharomyces cerevisiae - model pro studium přenosu signálu. Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1996, roč. 61, 3-4, s. 197-212. ISSN 0366-0486. info
 • POKORNÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Response of yeast protoplasts to their mating partners. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 1995, roč. 40, č. 6, s. 583-587. ISSN 0015-5632. info
 • POKORNÁ, Iva a Augustin SVOBODA. New Observations on the Response of Yeast Cells to pheromone Signal. Folia Microbiologica. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1995, roč. 40, č. 5, s. 559. ISSN 0015-5632. info
 • POKORNÁ, Iva a Augustin SVOBODA. Mating behaviour of yeast cells and protoplasts. Cell Biology International. London: Academic Press, 1994, roč. 18, č. 5, s. 561. ISSN 1065-6995. info
 • NEČAS, Oldřich, Roman JANISCH, Iva POKORNÁ, Miroslav GABRIEL, Marie KOPECKÁ a Augustin SVOBODA. Spectrin in fungi and protozoa. Cell Biology International. London: Academic Press, 1994, roč. 18, č. 5, s. 481. ISSN 1065-6995. info

21. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info