doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc

docent – Ústav veřejného zdraví


kancelář: bud. A21/323
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4093
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Martin Krsek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 1. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev
Oponenti habilitační práce RNDr. Dana Elhottová, Dr. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV Č)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 11. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. (ČZU V Praze)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info