prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakultní nemocnice Brno
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti léčby febrilní neutropenie u dětí, vícerozměrná analýza prediktivních faktorů nepříznivého průběhu febrilní neutropenie u dětí
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jean Klastersky (Institute Jules Bordet, Brusel, Belgie)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 4. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Eva Pařízková, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Emilia Kaiserová,CSc. (FN Bratislava-Kramáre)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 4. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 6. 2006
Datum ukončení řízení 16. 4. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof.MUDr.karel Indrák,DrSc. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. (UK -Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 10. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info