prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba,Ph.D., narozen 3.3.1962 v Havířově
Pracoviště

 • Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno
Funkce na pracovišti
 • přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno
 • proděkan pro výuku v klinických oborech LF MU Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: jmenován profesorem pro obor onkologie
 • 2006: atestace z dětské onkologie a hematologie
 • 2002: jmenován docentem pro obor pediatrie
 • 2002: obhájena před VR LF MU habilitační práce
 • 2000: obhájena disertace, vědecká hodnost Ph.D.
 • 2000:ukončeno postrgraduální vědecké studium na LF MU Brno, obor onkologie
 • 1994: atestace z Klinické onkologie
 • 1990: atestace I. stupeň z pediatrie
 • 1981-1987: Lékařská fakulta MU Brno,promoce 1987
 • 1977-1981: Gymnásium Komenského Havířov, maturita 1981
Přehled zaměstnání
 • 2010-dosud: proděkan pro výuku v klinických oborech na LF MU Brno
 • 2003-dosud: přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno
 • 1998-2002: primář Oddělení dětské onkologie
 • 1998-2002: odborný asistent II. Dětské kliniky LF MU
 • 5/98-10/98:vedoucí lékař Oddělení dětské onkologie FDN FN Brno
 • 1997-1998: odborný asistent LF MU Brno
 • 1995-1997: acting consultant a vedoucí pediatric onkology unit Kuwait Cancer Control Centre, Kuwait, senior lecture Kuwait University Medical Faculty
 • 1993-1995: ordinář pro dětskou onkologii FN Ostrava
 • 1990 –1993: samostatně pracující lékař FN Ostrava
 • 1987 –1990: sekundární lékař dětská klinika FNsP Ostrava
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016: MZČR-16-33209A-Sekvenování nové generace a expresní profilování jako diagnostický podklad pro návrhy individualizovaných léčebných plánů pro děti se solidními nádory
 • 2016: MZČR -16-34083A- Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku
 • 2016: Specifický výzkum Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístup
 • 2015: Specifický výzkum Personalizované léčebné postupy v dětské onkologii II2014 Národní informační a vzdělávací portál o onkologických onemocněních dětského věku
 • 2013 – 2015: DHFR- a non-DHFR-mediované účinky metotrexátu na buněčné úrovni: studie na liniích solidních nádorů dětského věku
 • 2013: Specifický výzkum Inovativní léčebné postupy a toxicita léčby v dětské onkologii
 • 2012 – 2014: OPVK OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi
 • 2012: Specifický výzkum Inovativní léčebné postupy v dětské onkologii
 • 2012 – 2015: IGA MZ ČR Identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk u sarkomů dětského věku.
Akademické stáže
 • 2011-2014: Pediatrický výbor Evropské lékové agentury – PDCO EMEA
 • 2007-2011: Chairman I- BFM-NHL working group
 • 2005: postgraduální kurs dětské hematologie a onkologie Philadelphia – Salzburg seminars, Salzburg, Rakousko 1 týden
 • 1999: odborná stáž Pediatric Oncology Dpt., John Hopkins Hospital, Baltimore, USA 2 týdny
 • 1998: postgraduální kurs dětské hematologie a onkologie Philadelphia – Salzburg seminars, Salzburg, Rakousko 1 týden
 • 1997: odborná stáž Pediatric Oncology Dpt. John Hopkins Hospital, Baltimore, USA 6 týdnů
 • 1996: odborná stáž Pediatric hematology and oncology Dpt., Great. Ormond Street Hospital London, U.K. 1 měsíc
 • 1993: odborná stáž Pediatric oncology Dpt. University of California, San Francisco, USA 1 měsíc
 • 1991: odborná stáž Pediatric hematology and oncology Dpt. Great Ormond Street Hospital London U.K.,1 měsíc
Mimouniverzitní aktivity
 • 2011-dosus: Člen, Pediatrický výbor Evropské lékové agentury – PDCO EMA, Londýn
 • 2011-dosud: Člen Výboru Pracovní Skupiny Pro Dětskou Hematologii České Pediatrické a České Hematologické Společnosti
 • Pediatricko Onkologická Sekce České Onkologické Společnosti – předseda
 • 2007-2011: Chairman I-BFM – NHL Working Group
 • Česká Onkologická Společnost - Člen
 • United Kingdom Children Cancer Study Group – Člen Korespondentu
 • Mezinárodní Společnost Pro Dětskou Onkologii ( SIOP) – Řádný Člen
 • Člen České lékařské komory
 • Člen České lékařské společnosti
 • Mezinárodní členství v Children´S Oncology Group USA
Vybrané publikace
 • MYNAREK, Martin, Barry PIZER, Christelle DUFOUR, Dannis van VUURDEN, Miklos GARAMI, Maura MASSIMINO, Jason FANGUSARO, Tom DAVIDSON, Maria Joao GIL-DA-COSTA, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin BENESCH, Nicolas GERBER, B. Ole JUHNKE, Robert KWIECIEN, Torsten PIETSCH, Marcel KOOL, Steve CLIFFORD, David W. ELLISON, Felice GIANGASPERO, Pieter WESSELING, Floyd GILLES, Nicholas GOTTARDO, Jonathan L. FINLAY, Stefan RUTKOWSKI a Katja von HOFF. Evaluation of age-dependent treatment strategies for children and young adults with pineoblastoma: analysis of pooled European Society for Paediatric Oncology (SIOP-E) and US Head Start data. Neuro-Oncology. Cary: Oxford University Press, 2017, roč. 19, č. 4, s. 576-585. ISSN 1522-8517. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/neuonc/now234. URL info
 • MIKOLÁŠEK, Peter, Štefánia AULICKÁ, Lukáš HOMOLA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jana BEDNÁŘOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 2, s. 224-227. ISSN 1210-7859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017224. URL info
 • ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Danica ZAPLETALOVÁ, Jan ŠKODA, Peter MÚDRY, Michal KÝR, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Expression of nestin, CD133 and ABCG2 in relation to the clinical outcome in pediatric sarcomas. Cancer Biomarkers. Amsterdam: IOS Press, 2016, roč. 17, č. 1, s. 107-116. ISSN 1574-0153. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/CBM-160623. info
 • ŠKODA, Jan, Alena ŇUŇUKOVÁ, Tomáš LOJA, Iva ZAMBO, Jakub NERADIL, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Markéta HERMANOVÁ, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Cancer stem cell markers in pediatric sarcomas: Sox2 is associated with tumorigenicity in immunodeficient mice. Tumor Biology. Dordrecht: Springer Netherlands, 2016, roč. 37, č. 7, s. 9535-9548. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13277-016-4837-0. info
 • ŠRÁMEK, Martin, Jakub NERADIL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Non-DHFR-mediated effects of methotrexate in osteosarcoma cell lines: epigenetic alterations and enhanced cell differentiation. Cancer Cell International. London: BioMed Central, 2016, roč. 16, č. 14, s. "nestránkováno", 12 s. ISSN 1475-2867. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12935-016-0289-2. URL info
 • AULICKÁ, Štefánia, Ondřej HORÁK, Lenka MRÁZOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Lenka KRBKOVÁ a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 15-year-old girl: case report and summary of current knowledge. Neuropsychiatry. London: Future Medicine Ltd., 2016, roč. 6, č. 4, s. 136-141. ISSN 1758-2008. info
 • MORRISSY, A. Sorana, Livia GARZIA, J.H. David SHIH, Scott ZUYDERDUYN, Xi HUANG, Patryk SKOWRON, Marc REMKE, Florence M.G. CAVALLI, Vijay RAMASWAMY, Patricia E. LINDSAY, Salomeh JELVEH, Laura K. DONOVAN, Xin WANG, Betty LUU, Kory ZAYNE, Yisu LI, Chelsea MAYOH, Nina THIESSEN, Eloi MERCIER, Karen L. MUNGALL, Yusanne MA, Kane TSE, Thomas ZENG, Karey SHUMANSKY, Andrew J.L. ROTH, Sohrab SHAH, Hamza FAROOQ, Noriyuki KIJIMA, Borja L. HOLGADO, John J.Y. LEE, Stuart MATAN-LITHWICK, Jessica LIU, Stephen C. MACK, Alex MANNO, K.A. MICHEALRAJ, Carolina NOR, John PEACOCK, Lei QIN, Juri REIMAND, Adi ROLIDER, Yuan Y. THOMPSON, Xiaochong WU, Trevor PUGH, Adrian ALLY, Mikhail BILENKY, Yaron S.N. BUTTERFIELD, Rebecca CARLSEN, Young CHENG, Eric CHUAH, Richard D. CORBETT, Noreen DHALLA, An HE, Darlene LEE, Haiyan I. LI, William LONG, Michael MAYO, Patrick PLETTNER, Jenny Q. QIAN, Jacqueline E. SCHEIN, Angela TAM, Tina WONG, Inanc BIROL, Yongjun ZHAO, Claudia C. FARIA, José PIMENTEL, Sofia NUNES, Tarek SHALABY, Michael GROTZER, Ian F. POLLACK, Ronald L. HAMILTON, Xiao-Nan LI, Anne E. BENDEL, Daniel W. FULTS, Andrew W. WALTER, Toshihiro KUMABE, Teiji TOMINAGA, V. Peter COLLINS, Yoon-Jae CHO, Caitlin HOFFMAN, David LYDEN, Jeffrey H. WISOFF, James H. GARVIN JR, Duncan S. STEARNS, Luca MASSIMI, Ulrich SCHÜLLER, Jaroslav ŠTĚRBA, Karel ZITTERBART, Stephanie PUGET, Olivier AYRAULT, Sandra E. DUNN, Daniela P.C. TIRAPELLI, Carlos G. CARLOTTI, Helen WHEELER, Andrew R. HALLAHAN, Wendy INGRAM, Tobey J. MACDONALD, Jeffrey J. OLSON, Erwin G. Van MEIR, Ji-Yeoun LEE, Kyu-Chang WANG, Seung-Ki KIM, Byung-Kyu CHO, Torsten PIETSCH, Gudrun FLEISCHHACK, Stephan TIPPELT, Young Shin RA, Simon BAILEY, Janet C. LINDSEY, Steven C. CLIFFORD, Charles G. EBERHART, Michael K. COOPER, Roger J. PACKER, Maura MASSIMINO, Maria Luisa GARRE, Ute BARTELS, Uri TABORI, Cynthia E. HAWKINS, Peter DIRKS, Eric BOUFFET, James T. RUTKA, Robert J. WECHSLER-REYA, William A. WEISS, Lara S. COLLIER, Adam J. DUPUY, Andrey KORSHUNOV, David T.W. JONES, Marcel KOOL, Paul A. NORTHCOTT, Stefan M. PFISTER, David A. LARGAESPADA, Andrew J. MUNGALL, Richard A. MOORE, Nada JABADO, Gary D. BADER, Steven J.M. JONES, David MALKIN, Marco A. MARRA a Michael D. TAYLOR. Divergent clonal selection dominates medulloblastoma at recurrence. Nature. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 529, č. 7586, s. 351-371. ISSN 0028-0836. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/nature16478. info
 • RAMASWAMY, Vijay, Thomas HIELSCHER, Stephen C. MACK, Alvaro LASSALETTA, Tong LIN, Kristian W. PAJTLER, David T.W. JONES, Betty LUU, Florence M.G. CAVALLI, Kenneth ALDAPE, Marc REMKE, Martin MYNAREK, Stefan RUTKOWSKI, Sridharan GURURANGAN, Roger E. MCLENDON, Eric S. LIPP, Christopher DUNHAM, Juliette HUKIN, David D. EISENSTAT, Dorcas FULTON, Frank K. H. van LANDEGHEM, Mariarita SANTI, Marie-Lise C. van VEELEN, Erwin G. VAN MEIR, Satoru OSUKA, Xing FAN, Karin M. MURASZKO, Daniela P.C. TIRAPELLI, Sueli M. OBA-SHINJO, Suely K.N. MARIE, Carlos G. CARLOTTI, Ji Yeoun LEE, Amulya A. Nagesware RAO, Caterina GIANNINI, Claudia C. FARIA, Sofia NUNES, Jaume MORA, Ronald L. HAMILTON, Peter HAUSER, Nada JABADO, Kevin PETRECCA, Shin JUNG, Luca MASSIMI, Massimo ZOLLO, Giuseppe CINALLI, László BOGNÁR, Almos KLEKNER, Tibor HORTOBÁGYI, Sarah LEARY, Ralph P. ERMOIAN, James M. OLSON, Jeffrey R. LEONARD, Corrine GARDNER, Wieslawa A. GRAJKOWSKA, Lola B. CHAMBLESS, Jason CAIN, Charles G. EBERHART, Sama AHSAN, Maura MASSIMINO, Felice GIANGASPERO, Francesca R. BUTTARELLI, Roger J. PACKER, Lyndsey EMERY, William H. YONG, Horacio SOTO, Linda M. LIAU, Richard EVERSON, Andrew GROSSBACH, Tarek SHALABY, Michael GROTZER, Matthias A. KARAJANNIS, David ZAGZAG, Helen WHEELER, Katja von HOFF, Marta M. ALONSO, Teresa TUON, Ulrich SCHÜLLER, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA, Jennifer A. CHAN, Miguel GUZMAN, Samer K. ELBABAA, Howard COLMAN, Girish DHALL, Paul G. FISHER, Maryam FOULADI, Amar GAJJAR, Stewart GOLDMAN, Eugene HWANG, Marcel KOOL, Harshad LADHA, Elizabeth VERA-BOLANOS, Khalida WANI, Frank LIEBERMAN, Tom MIKKELSEN, Antonio M. OMURO, Ian F. POLLACK, Michael PRADOS, H. Ian ROBINS, Riccardo SOFFIETTI, Jing WU, Phillipe METELLUS, Uri TABORI, Ute BARTELS, Eric BOUFFET, Cynthia E. HAWKINS, James T. RUTKA, Peter DIRKS, Stefan M. PFISTER, Thomas E. MERCHANT, Mark R. GILBERT, Terri S. ARMSTRONG, Andrey KORSHUNOV, David W. ELLISON a Michael D. TAYLOR. Therapeutic Impact of Cytoreductive Surgery and Irradiation of Posterior Fossa Ependymoma in the Molecular Era: A Retrospective Multicohort Analysis. Journal of Clinical Oncology. Alexandria: American Society of Clinical Oncology, 2016, roč. 34, č. 21, s. 2468-2490. ISSN 0732-183X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1200/JCO.2015.65.7825. info
 • PEARSON, A.D.J., R. HEROLD, R. ROUSSEAU, C. COPLAND, B. BRADLEY-GARELIK, D. BINNER, R. CAPDEVILLE, H. CARON, J. CARLEER, L. CHESLER, B. GEOERGER, P.. KEARNS, L.V. MARSHALL, S.M. PFISTER, G. SCHLEIERMACHER, J. SKOLNIK, C. SPADONI, Jaroslav ŠTĚRBA, van den H. BERG, M. UTTENREUTHER-FISCHER, O. WITT, K. NORGA a G. VASSAL. Implementation of mechanism of action biology-driven early drug development for children with cancer. European Journal of Cancer. Oxford: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 62, JUL 2016, s. 124-131. ISSN 0959-8049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2016.04.001. info
 • PANTZIARKA, P., L. HUTCHINSON, N. ANDRE, S. BENZEKRY, F. BERTOLINI, A. BHATTACHARJEE, S. CHIPLUNKAR, D.G. DUDA, V. GOTA, S. GUPTA, A. JOSHI, S. KANNAN, R. KERBEL, M. KIERAN, A. PALAZZO, A. PARIKH, E. PASQUIER, V. PATIL, K. PRABHASH, Y. SHAKED, G.S. SHOLLER, Jaroslav ŠTĚRBA, D.J. WAXMAN a S. BANAVALI. Next generation metronomic chemotherapy-report from the Fifth Biennial International Metronomic and Anti-angiogenic Therapy Meeting, 6-8 May 2016, Mumbai. Ecancermedicalscience. Briston: Cancer Intelligence, 2016, roč. 10, NOV 2 2016, s. 1-19. ISSN 1754-6605. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2016.689. info
 • VOLEJNIKOVA, Jana, Viera BAJČIOVÁ, Lucie SULOVSKA, Marie GEIEROVA, Eva BURIANKOVA, Marie JAROSOVA, Marian HAJDUCH, Jaroslav ŠTĚRBA a Vladimir MIHAL. Bone marrow metastasis of malignant melanoma in childhood arising within a congenital melanocytic nevus. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 3, s. 456-460. ISSN 1213-8118. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/bp.2016.018. info
 • KREJČÍ, Marta, P. SEDLÁČEK, P. JINDRA, M. ŠŤASTNÁ-MARKOVÁ, E. FABER, P. ŽÁK, M. TRNĚNÝ, T. KOZÁK, Jaroslav ŠTĚRBA, R. HÁJEK, T. BÜCHLER, M. KUŘÍKOVÁ, Jiří MAYER, J. STARÝ, M. KARAS, A. VÍTEK, L. RAIDA, D. POHLREICH, Z. KOŘÍSTEK a P. CETKOVSKÝ. Indikace k alogenním a autologním transplantacím krvetvorných buněk v ČR v roce 2016: doporučení Transplantační sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 22, č. 2, s. 127-150. ISSN 1213-5763. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Viera BAJČIOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Histiocytózy u dětí a dospívajících. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 5, s. 206-209. ISSN 1802-4475. info
 • THOMPSON, Eric M., Thomas HIELSCHER, Eric BOUFFET, Marc REMKE, Betty LUU, Sridharan GURURANGAN, Roger E. MCLENDON, Darell D. BIGNER, Eric S. LIPP, Sebastien PERREAULT, Yoon-Jae CHO, Gerald GRANT, Seung-Ki KIM, Ji Yeoun LEE, Amulya A Nageswara RAO, Caterina GIANNINI, Kay Ka Wai LI, Ho-Keung NG, Yu YAO, Toshihiro KUMABE, Teiji TOMINAGA, Wieslawa A. GRAJKOWSKA, Marta PEREK-POLNIK, David C. Y. LOW, Wan Tew SEOW, Kenneth T. E. CHANG, Jaume MORA, Ian F. POLLACK, Ronald L. HAMILTON, Sarah LEARY, Andrew S. MOORE, Wendy J. INGRAM, Andrew R. HALLAHAN, Anne JOUVET, Michelle FÈVRE-MONTANGE, Alexandre VASILJEVIC, Cecile FAURE-CONTER, Tomoko SHOFUDA, Naoki KAGAWA, Naoya HASHIMOTO, Nada JABADO, Alexander G. WEIL, Tenzin GAYDEN, Takafumi WATAYA, Tarek SHALABY, Michael GROTZER, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA, Leoš KŘEN, Tibor HORTOBÁGYI, Almos KLEKNER, Bognár LÁSZLÓ, Tímea PÓCZA, Peter HAUSER, Ulrich SCHÜLLER, Shin JUNG, Woo-Youl JANG, Pim J. FRENCH, Johan M. KROS, Marie-Lise C. van VEELEN, Luca MASSIMI, Jeffrey R. LEONARD, Joshua B. RUBIN, Rajeev VIBHAKAR, Lola B. CHAMBLESS, Michael K. COOPER, Reid C. THOMPSON, Claudia C. FARIA, Alice CARVALHO, Sofia NUNES, José PIMENTEL, Xing FAN, Karin M. MURASZKO, Enrique LÓPEZ-AGUILAR, David LYDEN, Livia GARZIA, David J. H. SHIH, Noriyuki KIJIMA, Christian SCHNEIDER, Jennifer ADAMSKI, Paul A. NORTHCOTT, Marcel KOOL, David T.W. JONES, Jennifer A. CHAN, Ana NIKOLIC, Maria Luisa GARRE, Erwin G. Van MEIR, Satoru OSUKA, Jeffrey J. OLSON, Arman JAHANGIRI, Brandyn A. CASTRO, Nalin GUPTA, William A. WEISS, Iska MOXON-EMRE, Donald J. MABBOTT, Alvaro LASSALETTA, Cynthia E. HAWKINS, Uri TABORI, James DRAKE, Abhaya KULKARNI, Peter DIRKS, James T. RUTKA, Andrey KORSHUNOV, Stefan M. PFISTER, Roger J. PACKER, Vijay RAMASWAMY a Michael D. TAYLOR. Prognostic value of medulloblastoma extent of resection after accounting for molecular subgroup: a retrospective integrated clinical and molecular analysis. Lancet Oncology. New York: Elsevier Science INC, 2016, roč. 17, č. 4, s. 484-495. ISSN 1470-2045. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00581-1. info
 • KLEMENT, Giannoula Lakka, Knarik ARKUN, Dalibor VALÍK, Tina ROFFIDAL, Ali HASHEMI, Christos KLEMENT, Paolo CARMASSI, Edward RIETMAN, Ondřej SLABÝ, Pavel MAZÁNEK, Peter MÚDRY, Gabor KOVACS, Csongor KISS, Koen NORGA, Dobrin KONSTANTINOV, Nicolas ANDRÉ, Irene SLAVC, Henk van DEN BERG, Alexandra KOLENOVA, Leoš KŘEN, Jiří TŮMA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Future paradigms for precision oncology. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2016, roč. 7, č. 29, s. 46813-46831. ISSN 1949-2553. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.9488. URL info
 • PAVELKA, Zdeněk, Jitka BERKOVCOVA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Objective response to vemurafenib in a child treated for metastatic desmoplastic infantile. In 17th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Liverpool. 2016. ISSN 1522-8517. info
 • DVORAKOVA, Petra, Michal KÝR, Marta NEKULOVA, Marta JEŽOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Ondřej SLABÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Borivoj VOJTESEK, Lenka HERNYCHOVA a Karel ZITTERBART. Quantitative proteomic profiling in medulloblastoma recapitulates subgrouping based on transcriptional profiles. In 17th International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology (ISPNO), Liverpool. 2016. ISSN 1522-8517. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka a Jaroslav ŠTĚRBA. Langerhans Cell Histiocytosis: The Time has Come to Consider a CNS-directed Prophylactic Approach. JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2016, roč. 38, č. 6, s. 493-495. ISSN 1077-4114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MPH.0000000000000607. info
 • ŠOUKALOVÁ, J., Klára VEJMĚLKOVÁ, Tereza CERMANOVÁ, K. KAŠÍKOVÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, H. JANYŠKOVÁ, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Z. PAVELKA, M. JEŽOVÁ, Š. POSPÍŠILOVÁ, P. KUGLÍK, I. VALÁŠKOVÁ, R. GAILLYOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Karel ZITTERBART. Identifikace rodiny s nosičstvím germinální delece genu SUFU na podkladě diagnózy desmoplastického meduloblastomu u batolete. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, Suppl 1, s. "S83"-"S88", 6 s. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2016S83. info
 • ZAPLETALOVÁ, Danica, Kristýna MELICHÁRKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinal mutation of PDGFRalpha in patient with tuberous sclerosis complex. In CAC2 (Coalition Against Childhood Cancer) Research Conference 2016, Cold Spring Harbor. 2016. info
 • KODYTKOVÁ, Daniela, Daniel KLIMEŠ, Viera BAJČIOVÁ, V. ŠMELHAUS a Jaroslav ŠTĚRBA. Dětský onkologický registr. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 71, 7-8, s. 362-365. ISSN 0069-2328. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Klára DRÁBOVÁ, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Michal KÝR, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Jaroslav ŠTĚRBA. Pre-treatment VD levels and VDR receptors as potential predictors of occurrence and overall survival in paediatric patients with solid tumours-a single institution pilot study. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 7, s. 9209-9219. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13277-016-4820-9. info
 • ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Lenka FĚDOROVÁ, Kateřina PILÁTOVÁ, Peter MÚDRY, Eva HLAVÁČKOVÁ, Eva MATOULKOVÁ, Lucie FLAJŠAROVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. 18PTKI pazopanib impaires immunostimulatory properties of monocytes: Implication for monocyte-derived DC-based anti-cancer vaccine preparation. 2016. ISSN 0923-7534. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdw525.18. URL info
 • DOUŠEK, Robert, Jiří TŮMA, Ladislav PLÁNKA, Karel HUŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Igor PENKA. Inflammatory myofibroblastic tumor of the esophagus in childhood: a case report and a review of the literature. Journal of Pediatric Hematology/Oncology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 37, č. 2, s. "E121"-"E124", 4 s. ISSN 1077-4114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MPH.0000000000000275. info
 • NERADIL, Jakub, Gabriela PAVLASOVÁ, Martin ŠRÁMEK, Michal KÝR, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. DHFR-mediated effects of methotrexate in medulloblastoma and osteosarcoma cells: The same outcome of treatment with different doses in sensitive cell lines. Oncology Reports. Athens: Spandidos Publications Ltd, 2015, roč. 33, č. 5, s. 2169-2175. ISSN 1021-335X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/or.2015.3819. URL info
 • ZDRÁHALOVÁ, Kateřina, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří DOMANSKÝ, Bohumír BLAŽEK, Hana PTOSZKOVÁ, Vladimír MIHÁL, Zbyněk NOVÁK, Jiří HAK, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Zdena ČERNÁ, Pavel TIMR, Yahia JABALI, Petr SEDLÁČEK, Petr SMÍŠEK, Zuzana ZEMANOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Alena HOUDKOVÁ, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Ondřej HRUŠÁK, Jan ZUNA, Iveta JANOTOVÁ, Jan TRKA a Jan STARÝ. Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 154, č. 2, s. 79-89. ISSN 0008-7335. URL info
 • KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Christos VAITSIS, Nabil ZARY, Jaroslav ŠTĚRBA a Ladislav DUŠEK. OPTIMED Platform: Curriculum Harmonisation System for Medical and Healthcare Education. In Cornet, R., Stoicu-Tivadar, L., Hörbst, A., Parra Calderón, C.L., Andersen, S.K., Hercigonja-Szekeres, M.511-515. Digital Healthcare Empowering Europeans: Proceedings of MIE2015. Amsterdam: IOS Press, 2015, s. 511-515. ISBN 978-1-61499-511-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/978-1-61499-512-8-511. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Kateřina PILÁTOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Radomír PILNÝ a Dalibor VALÍK. Nové poznatky ve farmakologii methotrexátu – diagnostické možnosti a klinický význam. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 3, s. 163-170. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2015163. URL info
 • ŘIHÁČEK, Michal, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Dalibor VALÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Kateřina PILÁTOVÁ a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. B-Cell Activating Factor as a Cancer Biomarker and Its Implications in Cancer-Related Cachexia. Biomed Research International. New York: HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 2015, roč. 2015, "792187", s. 1-9. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2015/792187. URL info
 • ŇUŇUKOVÁ, Alena, Jakub NERADIL, Jan ŠKODA, Josef JAROŠ, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Atypical nuclear localization of CD133 plasma membrane glycoprotein in rhabdomyosarcoma cell lines. International Journal of Molecular Medicine. Athens: Spandidos Publications Ltd, 2015, roč. 36, č. 1, s. 65-72. ISSN 1107-3756. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/ijmm.2015.2210. URL info
 • MIKULENKOVÁ, Erika, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Overexpression of the Delta Np73 isoform is associated with centrosome amplification in brain tumor cell lines. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, roč. 36, č. 10, s. 7483-7491. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13277-015-3474-3. info
 • MELICHÁRKOVÁ, Kristýna, Zuzana ONDERČOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Theranostic approach to care of high risk solid tumors in pediatric age - pilot data. In XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8. info
 • ŠTĚRBA, Jaroslav. New Drugs in Pediatric Oncology - Where Do We Stand Now - Pitfalls and Hurdles. In 7th Midsummer Meeting on Pediatric Hematology, Oncology and Stem Cell Transplantation. 2015. ISBN 978-80-7471-110-7. info
 • ŠTĚRBA, Jaroslav, Gabor KOVACS, Monica MATUS, Eva BUBANSKA, Michal KÝR, Zdenka KŘENOVÁ a Owen SMITH. Capizzi methotrexate with BFM backbone without craniospinal irradiation is effective treatment for pediatric lymphoblastic lymphoma: results from 5 countries with I-BFM LL 09 protocol. In Fifth International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma. 2015. ISSN 0007-1048. info
 • KASPAR, Petr, Martina ZIKOVA, Petr BARTUNEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Hynek STRNAD, Leoš KŘEN a Radislav SEDLACEK. The Expression of c-Myb Correlates with the Levels of Rhabdomyosarcoma-specific Marker Myogenin. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2015, roč. 5, č. 15090, s. 1-10. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/srep15090. info
 • MELICHÁRKOVÁ, Kristýna, Jakub NERADIL, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, R. OBERMANNOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Profil aktivace receptorových tyrozinkináz a mitogenem aktivovaných proteinkináz v terapii Maffucciho syndromu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, Suppl. 2, s. "2S47"-"2S51", 5 s. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko20152S47. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Jaroslav ŠTĚRBA, Eliška TVRDÍKOVÁ a Leoš KŘEN. Expression of VEGF-A by neoplastic cells in T-cell lymphoblastic lymphoma: possible therapeutic implications related to immunomodulatory properties of this cytokine. In Fifth International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma. 2015. ISSN 0007-1048. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Eliška TVRDÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Daniela KODYTKOVÁ a Leoš KŘEN. Langerhans cell histiocytosis: intrinsic immunoediting properties. In XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8. info
 • HÁJEK, M., J. SLANÝ, J. MARŠÁLKOVÁ, J. TICHAVSKÁ, P. NĚMCOVÁ, M. LUTZOVÁ, I. NEUWIRTOVÁ, Z. SPILKOVÁ, M. RUČKOVÁ, A. NOGOLOVÁ, T. BÁRTOVÁ, J. DUDA, V. SMOLKA, E. KLÁSKOVÁ, M. HLADÍK, B. TRÁVNÍČEK, D. CHMELAŘ, V. BERAN, Jaroslav ŠTĚRBA, Tomáš KEPÁK, Michal FEDORA, Miroslav ŠEDA, Jiří ŽUREK a F. NOVOMESKÝ. Hyperbarická oxygenoterapie u pediatrických pacientů v Centru hyperbarické medicíny Ostrava v letech 2007–2011. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 70, č. 4, s. 200-209. ISSN 0069-2328. info
 • NERADIL, Jakub, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Michal KÝR, Peter MÚDRY, Renata VESELSKÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Protein arrays as a tool for signaling pathways profiling in pediatric refractory solid tumors. In XXV. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8. info
 • KLIMEŠ, Daniel, Miroslav ZVOLSKÝ, Daniela KODYTKOVÁ, Viera BAJČIOVÁ, Vratislav ŠMELHAUS, Iveta JANOTOVÁ, Aleš LUKŠ, Alena VRZALOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Jan STARÝ a Ladislav DUŠEK. Epidemiologie onkologických onemocnění dětského věku v ČR. 2015. ISBN 978-80-210-7958-8. info
 • OBERMANNOVÁ, Radka, Ladislav DUŠEK, K. GREPLOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Jaroslav ŠTĚRBA, Rostislav VYZULA, Regina DEMLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Time-course pattern of blood 25-hydroxycholecalciferol is a significant predictor of survival outcome in metastatic colorectal cancer: a clinical practice-based study. Neoplasma. BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2015, roč. 62, č. 6, s. 958-965. ISSN 0028-2685. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4149/neo_2015_116. info
 • KAEVSKA, M., Jaroslav ŠTĚRBA, J. SVOBODOVÁ a I. PAVLÍK. Mycobacterium avium subsp. avium and Mycobacterium neoaurum detection in an immunocompromised patient. Epidemiology and infection. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, roč. 142, č. 4, s. 882-885. ISSN 0950-2688. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S0950268813001660. info
 • ŠKODA, Jan, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. EGFR signaling in the HGG-02 glioblastoma cell line with an unusual loss of EGFR gene copy. Oncology Reports. Athens: Spandidos Publications Ltd, 2014, roč. 31, č. 1, s. 480-487. ISSN 1021-335X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/or.2013.2864. URL info
 • VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Dana AMBROZKOVÁ, Alena STEJSKALOVÁ, Ivo NEČESÁNEK, Daniela KODYTKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Association of a SNP in miR-576-5p binding site of NHLH2 gene with neuroectodermal tumours in paediatrics. 2014. info
 • NORTHCOTT, Paul A., Catherine LEE, Thomas ZICHNER, Adrian M. STÜTZ, Serap ERKEK, Daisuke KAWAUCHI, David J.H. SHIH, Volker HOVESTADT, Marc ZAPATKA, Dominik STURM, David T.W. JONES, Marcel KOOL, Marc REMKE, Florence M.G. CAVALLI, Scott ZUYDERDUYN, Gary D. BADER, Scott VANDENBERG, Lourdes Adriana ESPARZA, Marina RYZHOVA, Wei WANG, Andrea WITTMANN, Sebastian STARK, Laura SIEBER, Huriye SEKER-CIN, Linda LINKE, Fabian KRATOCHWIL, Natalie JÄGER, Ivo BUCHHALTER, Charles D. IMBUSCH, Gideon ZIPPRICH, Benjamin RAEDER, Sabine SCHMIDT, Nicolle DIESSL, Stephan WOLF, Stefan WIEMANN, Benedikt BRORS, Chris LAWERENZ, Jürgen EILS, Hans-Jörg WARNATZ, Thomas RISCH, Marie-Laure YASPO, Ursula D. WEBER, Cynthia C. BARTHOLOMAE, Christof von KALLE, Eszter TURÁNYI, Peter HAUSER, Emma SANDEN, Anna DARABI, Peter SIESJÖ, Jaroslav ŠTĚRBA, Karel ZITTERBART, David SUMERAUER, Peter van SLUIS, Rogier VERSTEEG, Richard VOLCKMANN, Jan KOSTER, Martin U. SCHUHMANN, Martin EBINGER, H. Leighton GRIMES, Giles W. ROBINSON, Amar GAJJAR, Martin MYNAREK, Katja von HOFF, Stefan RUTKOWSKI, Torsten PIETSCH, Wolfram SCHEURLEN, Jörg FELSBERG, Guido REIFENBERGER, Andreas E. KULOZIK, Andreas von DEIMLING, Olaf WITT, Roland EILS, Richard J. GILBERTSON, Andrey KORSHUNOV, Michael D. TAYLOR, Peter LICHTER, Jan O. KORBEL, Robert J. WECHSLER-REYA a Stefan M. PFISTER. Enhancer hijacking activates GFI1 family oncogenes in medulloblastoma. Nature. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2014, roč. 511, č. 7510, s. "428"-"+", 19 s. ISSN 0028-0836. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/nature13379. info
 • BOUCHE, Gauthier, Nicolas ANDRÉ, Shripad BANAVALI, Frank BERTHOLD, Alfredo BERRUTI, Guido BOCCI, Giovanni BRANDI, Ugo CAVALLARO, Saviero CINIERI, Marco COLLEONI, Giuseppe CURIGLIANO, Teresa Di DESIDERO, Alexandru ENIU, Nicola FAZIO, Robert KERBEL, Lisa HUTCHINSON, Urszula LEDZEWICZ, Elisabetta MUNZONE, Eddy PASQUIER, Graciela O. SCHAROVSKY, Yuval SHAKED, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin VILLALBA a Francesco BERTOLINI. Lessons from the Fourth Metronomic and Anti-angiogenic Therapy Meeting, 24-25 June 2014, Milan. Ecancermedicalscience. Briston: Cancer Intelligence, 2014, roč. 8, č. 463, s. 1-18. ISSN 1754-6605. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3332/ecancer.2014.463. info
 • DEMLOVÁ, Regina, Martina MRKVICOVA, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan STARY, Martina SUKOVA, Alena MIKUŠKOVÁ, Alica CHOCHOLOVA, Beata MLADOSIEVICOVA, Andrea SOLTYSOVA, Darina BEHULOVA, Kateřina PILÁTOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ a Dalibor VALÍK. Augmenting Clinical Interpretability of Thiopurine Methyltransferase Laboratory Evaluation. Oncology. Basel: Karger, 2014, roč. 86, č. 3, s. 152-158. ISSN 0030-2414. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000357407. info
 • VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 5, s. 331-339. ISSN 0862-495X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14735/amko2014331. info
 • SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014, 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/2.1.1383.0723. URL info
 • ŠTĚRBA, Jaroslav, Sylva ŠTĚRBOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Dalibor VALÍK a Regina DEMLOVÁ. Klinické hodnocení nových léčiv u vzácných diagnóz v onkologii – současná situace v Evropě a u nás. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl 2, s. 80-85. ISSN 0042-773X. info
 • DEMLOVÁ, Regina, Kristýna MELICHÁRKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Leoš KŘEN, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Successful use of metronomic vinblastine and fluorothymidine pet imaging for the management of intramedullary spinal cord anaplastic oligoastrocytoma in a child. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2014, roč. 21, č. 6, s. "E790"-"E793", 4 s. ISSN 1198-0052. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3747/co.21.2147. info
 • CHLAPEK, Petr, Jakub NERADIL, Martina LOJOVÁ, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. The ATRA-induced differentiation of medulloblastoma cells is enhanced with LOX/COX inhibitors: an analysis of gene expression. Cancer Cell International. 2014, roč. 14, June, s. "nestránkováno", 10 s. ISSN 1475-2867. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1475-2867-14-51. URL info
 • KRZYŽÁNKOVÁ, Miroslava, Silvia CHOVANOVÁ, Petr CHLAPEK, Matěj RÁDSETOULAL, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. LOX/COX inhibitors enhance the antineoplastic effects of all-trans retinoic acid in osteosarcoma cell lines. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2014, roč. 35, č. 8, s. 7617-7627. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13277-014-2019-5. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Olga, Veronika FIAMOLI a Jaroslav ŠTĚRBA. Detekce cirkulujících endoteliálních buněk a cirkulujících endoteliálních progenitorů jako biomarkerů u pacientů se solidními nádory. In XXI. Biologické dny, Brno. 2014. info
 • DRÁBOVÁ, Klára, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr LOKAJ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Radka OBERMANNOVÁ, Kristína GREPLOVÁ, Regina DEMLOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Vitamin D – jeho fyziologie, patofyziologie a význam v etiopatogenezi nádorových onemocnění. Časopis lékařů českých. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 152, č. 1, s. 20-30. ISSN 0008-7335. info
 • VINKLÁREK, Jan, Jan NOVÁK, Ivo NEČESÁNEK, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. VÝZNAM MIKRORNA V PATOGENEZI, DIAGNOSTICE, PROGNÓZE A TERAPII NEUROBLASTOMEM TRPÍCÍCH PEDIATRICKÝCH PACIENTŮ. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů. 2013. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Pavel MAZÁNEK, Renata HÉŽOVÁ, Anna ČURDOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ, Leoš KŘEN, Jaroslav ŠTĚRBA a Ondřej SLABÝ. Extension of microRNA expression pattern associated with high-risk neuroblastoma. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2013, roč. 34, č. 4, s. 2315-2319. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13277-013-0777-0. URL info
 • ŠRÁMKOVÁ, Lucie, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana HRSTKOVÁ, Vladimír MIHÁL, Bohumír BLAŽEK, Pavel TIMR, Zdena ČERNÁ, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Jiří HAK, Petr SEDLÁČEK, Iveta JANOTOVÁ, Elena VODIČKOVÁ, Zuzana ZEMANOVÁ, Marie JAROŠOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Kateřina ZDRÁHALOVÁ, Ondrej HRUSAK, Ester MEJSTRIKOVA, Jiří SCHWARZ, Jan ZUNA, Jan TRKA a Jan STARÝ. Development of treatment and clinical results in childhood acute myeloid leukemia in the Czech Republic. Memo - Magazine of European Medical Oncology. Springer, 2013, roč. 6, č. 1, s. 41-45. ISSN 1865-5041. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12254-012-0059-3. info
 • VENTRUBA, Jiří, Zdeněk MACKERLE a Jaroslav ŠTĚRBA. Possibility of Endoscopic Third Ventriculostomy Instead of Internal Drainage System to Treat Obstructive Hydrocephalus in Children with Posterior Fossa Tumours. Journal of Pediatric Oncology. Karachi: Pharma Professional Services, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 54-61. ISSN 2309-3021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14205/2309-3021.2013.01.01.8. URL info
 • VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Marta NEKULOVÁ, Lucia DOBRUCKÁ, Bořivoj VOJTĚŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Karel ZITTERBART. Intracellular distribution of the deltaNp73 protein isoform in medulloblastoma cells: a study with newly generated rabbit polyclonal antibodies. Histology and Histopathology. 2013, roč. 28, č. 7, s. 913-924. ISSN 0213-3911. URL info
 • MIKOLÁŠEK, Peter, Eliška ŽAROŠSKÁ, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Pavel ŠTOURAČ a Lenka KRBKOVÁ. Kazuistika pacientky s limbickou encefalitidou. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013. info
 • PAVELKA, Zdeněk, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Eva BRICHTOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom thalamu u dítěte s projevy předčasné pseudopuberty - kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 497-500. ISSN 1210-7859. URL info
 • CERMANOVÁ, Melanie, Naděžda MALLÁTOVÁ, Pavel ŽÁK, Petr SEDLÁČEK, Ľuboš DRGOŇA, Iva KOCMANOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Jakub RADOCHA, Petr CETKOVSKÝ, Jan HABER, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Eva VEJRAŽKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika, léčba a profylaxe pneumocystové pneumonie u hematologických nemocných. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 38-40. ISSN 1212-4184. URL info
 • HUBÁČEK, Petr, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Michal KOUBA, Mariana HRIČINOVÁ, Jan HABER, Júlia HORÁKOVÁ, Pavel ŽÁK, Melanie CERMANOVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Petr SEDLÁČEK, Petr CETKOVSKÝ, Ľuboš DRGOŇA, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Diagnostika, léčba a profylaxe EBV infekce/reaktivace/asociované lymfoproliferace u nemocných s hematologickou malignitou. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 73-76. ISSN 1212-4184. URL info
 • SEDLÁČEK, Petr, Michal KOUBA, Petr HUBÁČEK, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Mariana HRIČINOVÁ, Jan HABER, Júlia HORÁKOVÁ, Pavel ŽÁK, Melanie CERMANOVÁ, Alžběta ZAVŘELOVÁ, Petr CETKOVSKÝ, Ľuboš DRGOŇA, Peter MÚDRY, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ŽIAKOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Doporučení odborníků pro prevenci a terapii CMV infekce u hematologických pacientů. Doporučení odborníků s podporou CELL. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 15, Příl. 4, s. 56-57. ISSN 1212-4184. URL info
 • IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Milan MACHÁLKA a Jaroslav ŠTĚRBA. Osteonekróza čelisti u pacientky s metastatickým alveolárním rabdomyosarkomem předloktí. 2012. info
 • KŘEN, Leoš, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ, Andrea JANÍKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Zdeněk KRÁL. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified in classical Hodgkin lymphoma: Possible implications. Pathology Research and Practice. Jena, Germany: Elsevier GmbH, 2012, roč. 208, č. 1, s. 45-49. ISSN 0344-0338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.prp.2011.11.004. URL info
 • ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Michal KÝR, Karel VESELÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Nestin expression in high-grade osteosarcomas and its clinical significance. Oncology Reports. Athens, Greece: Spandidos Publications Ltd., 2012, roč. 27, č. 5, s. 1592-1598. ISSN 1021-335X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/or.2012.1687. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. MikroRNA u vybraných nádorových chorob dětského věku. In MikroRNA v onkologii. první. Praha: Galén, 2012, s. 281-298. ISBN 978-80-7262-587-1. info
 • ZAPLETALOVÁ, Danica, Nicolas ANDRE, Ladislav DEAK, Michal KÝR, Viera BAJČIOVÁ, Peter MÚDRY, Lenka DUBSKÁ, Regina DEMLOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel HUŠEK, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Tomáš KEPÁK, Michael DOUBEK, Lucia KÚTNIKOVÁ, Dalibor VALÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Metronomic Chemotherapy with the COMBAT Regimen in Advanced Pediatric Malignancies: A Multicenter Experience. Oncology. Basel: S. Karger AG, 2012, roč. 82, č. 5, s. 249-260. ISSN 0030-2414. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1159/000336483. info
 • SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Andrej BEŠŠE, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Kateřina ČERNÁ, Dáša DOLEŽALOVÁ, Michaela DOSTÁLOVÁ MERKEROVÁ, Jiří EHRMANN, Petra FALTEJSKOVÁ, Roman HÁJEK, Jana HÁJKOVÁ, Jaroslav JURÁČEK, Zdeněk KREJČÍK, Lenka KUBICZKOVÁ, Vlastimil KULDA, Radek LAKOMÝ, Pavla LUŽNÁ, Kateřina MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Jiří MAYER, Veronika MAYEROVÁ, Marek MRÁZ, Kateřina MUSILOVÁ, Martin PEŠTA, Alexandr POPRACH, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martina RÉDOVÁ, Jiří ŠÁNA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana VOTAVOVÁ a Rostislav VYZULA. MikroRNA v onkologii. 1.vyd. Praha: Galén, 2012, 324 s. ISBN 978-80-7262-587-1. info
 • BAJČIOVÁ, Viera, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Hana BERNATÍKOVÁ, Jan BLATNÝ, Danuše DEMBICKÁ, Jiří DOMANSKÝ, Klára DRÁBOVÁ, Josef CHOVANEC, Leoš KŘEN, Zdenka KŘENOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Denisa MENDELOVÁ, Lucie MOUKOVÁ, Peter MÚDRY, Markéta PALÁCOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Danica ZAPLETALOVÁ, Karel ZITTERBART a Jana ZITTERBARTOVÁ. Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 206 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2567-6. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dale Robert KALINA, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. Elevace plazmatických hladin BAFF (B-cell activating factor) u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií oproti B-lymfomům. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. info
 • KALINA, Dale Robert, Vegard Aas-Aune NORDHEIM, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Michal JURAJDA, Petr BIENERT, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor: variability of selected exonic regions and association with acute lymphoblastic leukemia in paediatric patients. In European Human Genetics Conference 2012. 2012. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Daniela KODYTKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Anna VAŠKŮ a Jaroslav ŠTĚRBA. BAFF Levels Are Elevated in Paediatric Patients With Acute Lymphoblastic Leukaemia Compared to Other B-Lineage Neoplasms. Journal of Hematology. Elmer Press, 2012, roč. 1, č. 1, s. 20-22. ISSN 1927-1212. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4021/jh104e. info
 • VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN a Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3. info
 • KAFKOVÁ, Eva, Pavel SEEMAN, Alexandra MARTINČEKOVÁ, Zdenka KŘENOVÁ, Eva SEEMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Jiří LITZMAN. Nijmegen breakage syndrom – opomíjená primární imunodeficience. Alergie. 2012, roč. 14, č. 1, s. 66-70. ISSN 1212-3536. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Ondřej SLABÝ a Jaroslav ŠTĚRBA. Diagnostic and therapeutic potential of microRNA in paediatric oncology. In 3rd ICCTI Workshop - MicroRNAs in Oncology. 2012. info
 • PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Leoš KŘEN, Miloš KEŘKOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineální oblasti u dítěte - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 6, s. 754-756. ISSN 1210-7859. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Alena LUNGOVÁ, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Jaroslav ŠTĚRBA. Circulating Levels of B-cell Activating Factor in Paediatric Patients with Malignancy With or without Cancer-Related Cachexia. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2012, roč. 25, Supplement 2, s. 58– 63. ISSN 0862-495X. info
 • PAVELKA, Zdeněk, Martin SMRČKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk MACKERLE, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Papilární nádor pineálního regionu u dítěte. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, s. 252-253. ISBN 978-80-86793-23-8. URL info
 • PAVELKA, Zdeněk, Andrea BOBEKOVÁ, Olga MAGNOVÁ, Leoš KŘEN, Tomáš SVOBODA, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva BRICHTOVÁ, Karel GOLDEMUND, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Germinom mozku produkující choriogonadotropin jako příčina předčasné pseudopuberty u dítěte. In Edukační sborník : XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, s. 249 - 251. ISBN 978-80-86793-23-8. URL info
 • PAVELKA, Zdeněk, Zbyněk BORTLÍČEK, Tomáš PAVLÍK, Daniela KODYTKOVÁ, Leoš KŘEN, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory CNS dětí do 3 let věku na KDO Brno v letech 1998 - 2010. In Edukační sborník - XXXVI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2012, s. 242-243. ISBN 978-80-86793-23-8. URL info
 • VENTRUBA, Jiří, Zdeněk MACKERLE, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Endoscopic third ventriculostomy to treat hydrocephalus in children with brain tumours - a single centre experience. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Praha: ČLS JEP, 2012, roč. 75, č. 2, s. 212-217. ISSN 1210-7859. info
 • VOLEJNÍKOVÁ, Jana, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Lucie SLÁMOVÁ, Vladimir MIHÁL, Jaroslav ŠTĚRBA, Yahia JABALI, Daniela PROCHÁZKOVÁ, Bohumír BLAŽEK, Jiří HAK, Zdenka ČERNÁ, Ondřej HRUŠÁK, Jan STARÝ, Jan TRKA a Eva FROŇKOVÁ. Stanovení mimodřeňové leukemické infiltrace u dětské akutní lymfoblastické leukemie a jeho klinické využití. Přehledný článek a vlastní výsledky. Transfuze a hematologie dnes. Praha, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 124-129. ISSN 1213-5763. info
 • FORETOVÁ, Lenka, Jaroslav ŠTĚRBA, P. OPLETAL, V. MACH, J. LISÝ, K. PETRÁKOVÁ, M. PALÁCOVÁ, M. NAVRÁTILOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, A. PUCHMAJEROVÁ, Alena KŘEPELOVÁ a E. MACHÁČKOVÁ. Li-Fraumeni syndrom – návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 2012, č. 25, s. 49-54. ISSN 0862-495X. URL info
 • MÚDRY, Peter a Jaroslav ŠTĚRBA. POKROKY V SYSTÉMOVÉ LÉČBĚ KOSTNÍCH SARKOMŮ. Ortopedie. Praha, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 85-88. ISSN 1802-1727. URL info
 • KŘEN, Leoš, Pavel FABIAN, Ondřej SLABÝ, Andrea JANÍKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK a Zdeněk KRÁL. Multifunkční imunomodulační proteiny HLA-E a HLA-G v klasickém Hodgkinově lymfomu: potenciální význam. In Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012, s. 307-309. ISBN 978-80-86793-23-8. URL info
 • BAJČIOVÁ, Viera, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Peter MÚDRY a Jaroslav ŠTĚRBA. Úskalí diagnostiky nádorů plic a bronchů u adolescentů. In Edukační sborník- XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně při příležitosti konání XXXVI. Brněnských onkologických dnů a XXVI. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v roce 2012, 2012, s. 239-241. ISBN 978-80-86793-23-8. URL info
 • BRICHTOVÁ, Eva, Martin SMRČKA, Zdeněk PAVELKA, Marta JEŽOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Cerebral tumors manifested in the first year of age and their treatment. In 40th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Sydney, Australia. 2012. ISSN 0256-7040. info
 • VENTRUBA, Jiří, Zdeněk MACKERLE, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Endoscopic Third Entriculostomy to Treat Hydrocephalus in Children with Brain Tumours. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha, 2012, roč. 75, č. 2, s. 212-217, 5 s. info
 • BRICHTOVÁ, Eva, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Tomáš SVOBODA. CHORIONIC GONADOTROPHIN PRODUCING BRAIN GERMINOMA AS A CAUSE OF PRECOCIOUS PSEUDOPUBERTY. In Congress ISPNO Toronto. 2012. info
 • PILÁTOVÁ, Kateřina, Tereza FROSTOVÁ, Monika DOLEJSKÁ, Eva BUDINSKÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ. Mass spectrometry in identification of antibiotic resistance. In 2nd European Joint Congress of EFLM and UEMS "Laboratory Medicine at the Clinical Interface" 2012. 2012. ISSN 1330-0962. info
 • DOLEJSKÁ, Monika, Eva BRHELOVÁ, Hana DOBIÁŠOVÁ, Jana KRIVDOVA, Jana JURÁNKOVÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ivan LITERÁK, Alois ČÍŽEK, Martin VAVŘINA, Lucia KUTNIKOVA a Jaroslav ŠTĚRBA. Dissemination of IncFII(K)-type plasmids in multiresistant CTX-M-15-producing Enterobacteriaceae isolates from children in hospital paediatric oncology wards. International Journal of Antimicrobial Agent. AMSTERDAM, NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE, 2012, roč. 40, č. 6, s. 510-515. ISSN 0924-8579. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2012.07.016. info
 • BAJČIOVÁ, Viera, Pavel ZERHAU, Daniela KODYTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Možnosti léčby relapsů a progrese nádorů ledvin u dětí a dospívajících. In XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, 19. - 21. 10. 2012, Bratislava. 2012. ISBN 978-80-89305-25-4. info
 • LEJHANCOVÁ-TOUŠOVSKÁ, Kateřina, Ondřej ZAPLETAL, Soňa VYTISKOVÁ, Petra STRBÁČKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols. Blood Coagulation and Fibrinolysis. 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154. ISSN 0957-5235. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MBC.0b013e32834fb539. info
 • ZITTERBART, Karel, Hana FILKOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Eva NEČESALOVÁ, Iva ZAMBO, Dagmar KANTOROVÁ, Iva SLÁMOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Martina PEŠÁKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Renata VESELSKÁ, Petr KUGLÍK a Jaroslav ŠTĚRBA. Low-level copy number changes of MYC genes have a prognostic impact in medulloblastoma. Journal of Neuro-Oncology. Springer Netherlands, 2011, roč. 102, č. 1, s. 25-33. ISSN 0167-594X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11060-010-0289-3. info
 • KŘEN, Leoš, Ondřej SLABÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Marek SOVA, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Radek LAKOMÝ, Petr VAŇHARA, Zdenka KŘENOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Martin SMRČKA a Jaroslav MICHÁLEK. Expression of immune-modulatory molecules HLA-G and HLA-E by tumor cells in glioblastomas: An unexpected prognostic significance? Neuropathology. 2011, roč. 31, č. 2, s. 129-134. ISSN 0919-6544. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1789.2010.01149.x. info
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011, 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8. URL info
 • BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X. URL info
 • FILKOVÁ, Hana, Zdeněk PAVELKA, Vladimíra VRANOVÁ, Lenka TOMÁŠIKOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Klára DRÁBOVÁ, Karel ZITTERBART a Jaroslav ŠTĚRBA. Chromosomal analysis of anaplastic ependymoma and diffuse astrocytoma presenting as synchronous primary brain tumors in a child (case report). In 8th European cytogenetic conference. 2011. ISSN 0967-3849. info
 • KRUPKOVÁ, Olga, Tomáš LOJA, Martina RÉDOVÁ, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Analysis of nuclear nestin localization in cell lines derived from neurogenic tumors. Tumor Biology. Springer, 2011, roč. 32, č. 4, s. 631-639. ISSN 1010-4283. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Leoš KŘEN, Jan BLATNÝ, Martin FALK, Dmitry KAZAKOV, Petr GROSSMANN, Hiroyuki SHIMADA a Jaroslav ŠTĚRBA. Extraosseal Ewing Sarcoma as a Rare Cause of the Blueberry Muffin Baby Syndrome: A Case Report and the Review of the Literature. American Journal of Dermatopathology. 2011, roč. 33, č. 7, s. 733-735. ISSN 0193-1091. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/DAD.0b013e31820bf95a. info
 • DRGOŇA, Luboš, Jan HABER, Zdeněk RÁČIL, Petr CETKOVSKÝ, Michal KOUBA, Petr SEDLÁČEK, Petra KESLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Edgar FABER, Martin MISTRÍK, Elena TÓTHOVÁ, Milan KOLÁŘ, Iva KOCMANOVÁ, Naďa MALLÁTOVÁ, Václava ADÁMKOVÁ a Jiří MAYER. Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov - odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S.CH.S. SLS. Postgraduální medicína. Mladá fronta, 2011, roč. 13, příloha 5, s. 47-50. ISSN 1212-4184. info
 • ZDRÁHALOVÁ, K., P. SEDLÁČEK, P. SMÍŠEK, P. KESLOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Hana HRSTKOVÁ, B. BLAŽEK, V. MIHÁL, J. HAK, D. PROCHÁZKOVÁ, Z. ČERNÁ, P. TIMR, Z. ZEMANOVÁ, M. JAROŠOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. SCHWARZ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, O. HRUŠÁK, J. ZUNA, E. VODIČKOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, J. BLATNÝ, O. ZAPLETAL, V. VÁVRA, I. JANOTOVÁ a J. STARÝ. Léčebná studie Relapsed AML 2001/01, 02 pro děti s relapsem akutní myeloidní leukemie nebo primárně rezistentní nemocí zlepšila jejich nadeji na vyléčení. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 17, č. 3, s. 113-121. ISSN 1213-5763. info
 • ZAMBO, Iva, Markéta HERMANOVÁ, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Peter MÚDRY, Karel ZITTERBART, Michal KÝR, Karel VESELÝ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Klinicko-patologické aspekty exprese nestinu v high-grade osteosarkomech. In Olomouc, XIX. sjezd českých a slovenských patologů, VII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník abstrakt. s. B19. 2011. 2011. ISSN 1802-4475. info
 • HERMANOVÁ, Markéta, Iva ZAMBO, Jiří ŠÁNA, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Identification of cells with cancer stem cell phenotype in rhabdomyosarcoma. In Helsinki, 23rd European Congress of Pathology; Virchows Archive 459 (Suppl 1) S316. 2011. ISSN 0945-6317. info
 • BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 363 s. ISBN 978-80-247-3554-2. info
 • MÚDRY, Peter. Cílená terapie u kostních sarkomů. Onkológia. Bratislava: Solen, 2011, roč. 6, č. 2, s. 1-3. info
 • MÚDRY, Peter, Martin VAVŘINA, Pavel MAZÁNEK, Michaela MÁCHALOVÁ, Jiří LITZMAN a Jaroslav ŠTĚRBA. Recurrent laryngeal papillomatosis: successful treatment with human papillomavirus vaccination. Archives of disease in childhood. London: B M J PUBLISHING GROUP, 2011, roč. 96, č. 5, s. 476-477. ISSN 0003-9888. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1136/adc.2010.198184. info
 • ŠLAMPA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Z. NOVÁK, P. FADRUS a R. KANDRNÁL. Průběh a závěry mezioborového setkání "Winter GLIO TRACK Meeting" 2011. Česko Slovenská Neurologie. 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 226 - 227. info
 • ŠLAMPA, Pavel, E. BOLJEŠÍKOVÁ, Zdeněk PAVELKA, Z. NOVÁK a P. FADRUS. Course and conclusions of the interdisciplinary meeting "Winter GLIO TRACK Meeting" 2011. Lakomý R.,Kalina P., Kvech J., Madingová Z., Janícková N., Svoboda T. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 2, s. 152-154, 2 s. info
 • VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART, Marta NEKULOVÁ, Lucia DOBRUCKÁ, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Intracellular distribution of N-terminal isoforms of the p73 protein in medulloblastoma cell lines. 2011. ISSN 1107-3756. info
 • ŠKODA, Jan, Jakub NERADIL, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Eva BRICHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Analysis of HGG-02 cell line with loss of EGFR gene copy derived from childhood glioblastoma multirme. 2011. ISSN 1107-3756. info
 • CHLAPEK, Petr, Martina RÉDOVÁ, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART, Markéta HERMANOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. Changes in gene expression in neuroblastoma and medulloblastoma cell lines during induced differentation by combined treatment with all-trans retinoic acid LOX/COX inhibitors. 2011. info
 • ZITTERBART, Karel, Lucia DOBRUCKÁ, Petr CHLAPEK, Jakub NERADIL, Jan ŠKODA a Jaroslav ŠTĚRBA. N-terminal P73 protein isoforms in medulloblastoma cell and their involvement in retinoic acid-induced differentation. 2011. info
 • ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jiří VENTRUBA, Martin SMRČKA a Pavel ŠLAMPA. Dětská neuroonkologie + genetické apekty dětských neurologických onemocnění. 2011. info
 • CAHOVÁ, Pavlína, Hana BERNATÍKOVÁ, Marie MUCHOVÁ, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Posterior reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) u onkologických dětských pacientů- kazuistiky. 2011. info
 • STARÝ, J., V. MIHÁL, P. SMÍŠEK, B. BLAŽEK, Y. JABALI, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK, D. PROCHÁZKOVÁ, Z. ČERNÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, J. TRKA, O. HRUŠÁK, J. ZUNA, E. MEJSTŘÍKOVÁ, I. JANOTOVÁ, P. SEDLÁČEK, H. PTOSZKOVÁ, D. POSPÍŠILOVÁ, K. TOUŠOVSKÁ, P. TIMR, V. VÁVRA, K. ZDRÁHALOVÁ, L. ŠRÁMKOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, M. JAROŠOVÁ, P. GAJDOŠ a O. HRODEK. History of treatment and long-term outcome in children with acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic. memo - Magazine of European Medical Oncology. Springer, 2011, roč. 4, č. 3, s. 196-201. ISSN 1865-5041. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12254-011-0289-9. URL info
 • ŠÁNA, Jiří, Iva ZAMBO, Jan ŠKODA, Jakub NERADIL, Petr CHLAPEK, Markéta HERMANOVÁ, Peter MÚDRY, Alzbeta VASIKOVA, Karel ZITTERBART, Aleš HAMPL, Jaroslav ŠTĚRBA a Renata VESELSKÁ. CD133 expression and identification of CD133/nestin positive cells in rhabdomyosarcomas and rhabdomyosarcoma cell lines. Analytical Cellular Pathology-Cellular Oncology. 2011, roč. 34, č. 6, s. 303–318. ISSN 2210-7177. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3233/ACP-2011-0018. info
 • BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK, Jaroslav ŠTĚRBA, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Lubomír ELBL, Vuk FAIT, Lenka FORETOVÁ, Viktor HARTOŠ, Hana HRSTKOVÁ, Edita KABÍČKOVÁ, Ivo KOCÁK, Ilona KOCÁKOVÁ, Daniela KODYTKOVÁ, Lucia KÚTNIKOVÁ, Petr LOKAJ, Olga MAGNOVÁ, Zdeněk MECHL, Denisa MENDELOVÁ, Vladimír MIHÁL, Peter MÚDRY, Jan MUŽÍK, Jaroslav NĚMEC, Zdeněk PAVELKA, Kateřina PAVELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Ingrid REJDOVÁ, Petra TESAŘOVÁ, Kateřina TOUŠOVSKÁ, Irena VLČKOVÁ a Karel ZITTERBART. Nádory adolescentů a mladých dospělých. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 400 s. ISBN 978-80-247-3554-2. URL info
 • VOLEJNÍKOVÁ, Jana, Ester MEJSTŘÍKOVÁ, Tatana VALOVA, Leona REZNICKOVA, Ladislava HODONSKA, Vladimir MIHAL, Jaroslav ŠTĚRBA, Yahia JABALI, Daniela PROCHAZKOVA, Bohumir BLAZEK, Jiri HAK, Zdenka CERNA, Ondrej HRUSAK, Jan STARY, Jan TRKA a Eva FRONKOVA. Minimal residual disease in peripheral blood at day 15 identifies a subgroup of childhood B-cell presursor acute lymphoblastic leukemia with superior prognosis. Hematologica - The Hematology Journal. Italy, 2011, roč. 96, č. 12, s. 1815-1821. ISSN 0390-6078. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3324/haematol.2011.042937. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Leoš KŘEN, Pavel FABIAN, Jaroslav ŠTĚRBA a ET. AL. Multifunctional immune-modulatory protein HLA-E identified on both tumor cells and background microenvironment cells in classical Hodkgin lymphoma: Clinical implications. 2011. ISSN 1545-5009. info
 • ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Karel ZITTERBART, Jiří VENTRUBA, Martin SMRČKA a Pavel ŠLAMPA. Nádorová onemocnění mozku u dětí. 2011. ISSN 1210-7859. info
 • KŘENOVÁ, Zdenka, Leoš KŘEN, Josef FEIT, Jaroslav ŠTĚRBA a ET. AL. The international on-line registry of rare, cutaneous and CNS Lymphomas of Childhood. 2011. ISSN 1545-5009. info
 • KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Jaroslav ŠTĚRBA. The severity of late effects influences quality of life of childhood cancer survivors depending on developmental stage. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER, Vol.57; Issue 5; 849-850. 2011. ISSN 1545-5009. info
 • SUKOVÁ, M., P. KESLOVÁ, D. PUCHMAJEROVÁ, J. BLATNÝ, E. VODIČKOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, P. SEDLÁČEK a J. STARÝ. Fanconiho anemie a další vrozená selhání kostní dřeně - současné možnosti diagnostiky a léčby. Ústí nad Labem, 2011, s. 14. ISBN 978-80-904410-9-5. info
 • POSPÍŠILOVÁ, D., B. LUDVÍKOVÁ, J. ČMEJLOVÁ, J. STARÝ, J. HAK, J. BLATNÝ, T. VOTAVA, B. BLAŽEK a R. ČMEJLA. Stačí průkaz mutace Ribosomálních proteinů k diagnóze Diamondovy-Blackfanovy anémie ? Ústí nad Labem: Sborník abstakt XXI. Konference dětských hematolgů a onkologů České a Slovenské republiky, 2011, s. 15. ISBN 978-80-904410-9-5. info
 • STARÝ, J., Jaroslav ŠTĚRBA, V. MIHÁL, B. BLAŽEK, Y. JABALI, Z. ČERNÁ, D. PROCHÁZKOVÁ, J. HAK, P. SEDLÁČEK, E. MEJSTŘÍKOVÁ, J. ZUNA, I. JANOTOVÁ, O. HRUŠÁK a J. TRKA. Léčba dětí s akutní lymfoblastickou lekémií v Česke Republice ve studii ALL IC-BFM 2002. Sboník abstrakt XXI. Konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské Republiky, 2011, s. 21-22, 1 s. ISBN 978-80-904410-9-5. info
 • PASQUIER, Eddy, Mark W. KIERAN, Jaroslav ŠTĚRBA, Yuval SHAKED, Sylvain BARUCHEL, Odile OBERLIN, Maria Sanna KIVIVUORI, Andreas PEYRL, Mamouna DIAWARRA, Michaela CASANOVA, Stergios ZACHAROULIS, Gilles VASSAL, Franck BERTHOLD, Arnauld VERSCHUUR a Nicolas ANDRE. Moving Forward with Metronomic Chemotherapy: Meeting Report of the 2nd International Workshop on Metronomic and Anti-Angiogenic Chemotherapy in Paediatric Oncology. TRANSLATIONAL ONCOLOGY. 2011, roč. 4, č. 4, s. 189-197. ISSN 1936-5233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1593/tlo.11124. info

31. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info