doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.

docentka – Pediatrická klinika


korespondenční adresa:
Černopolní 212/9, 662 63 Brno

telefon: 532 23 4962, 4178
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta MU, Dětská interní klinika
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Klinické, biochemické a genetické aspekty Wilsonovy choroby
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (1. LF UK Praha)
doc.MUDr.Vladimír Bzdúch, CS. (LF UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. (LF UP Olomouc)
prof.MUDr. Jiří Nevoral, CSc. (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 11. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info