MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.

odborný asistent – Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., narozen 28.6.1957 v Brně, ženatý, 2 děti.
 • E-mail: pavel.homolka@fnusa.cz
 • tel.: 54318/2991
Pracoviště
 • Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR)
  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  Pekařská 53, 656 91, Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • 2000 - současnost: vedoucí lékař oddělení funkční diagnostiky KTLR
 • 2005 - současnost: administrátor výpočetní techniky KFDR (KTLR)
 • 1997 - 2000: primář oddělení funkční diagnostiky KFDR
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: Absolvent European Pharma School. Certificate: Good Clinical Practice
 • 2011: Absolvent Partner Sites Academy. Certificate: Clinical Research and Good Clinical Practice. Training for Investigaters.
 • 2006: Ph.D., interní lékařství, téma: Cirkadiánní variabilita krevního tlaku u pacientů s esenciální hypertenzí. LF Masarykovy university, Brno
 • 1989: nadstavbová atestace, specializace tělovýchovné lékařství, IPVLF v Praze
 • 1986: atestace I.stupně, specializace všeobecné lékařství, IPVLF v Praze
 • 1982: promoce, MUDr., LF Masarykovy university, Brno
 • 1976: maturita, Gymnásium Slovanské nám. 7, Brno
 • 1972: Základní škola, Terezy Novákové 2, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2000 - současnost: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR), FN u sv. Anny, Brno, vedoucí lékař oddělení funkční diagnostiky
 • 1997 - 2000: Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace (KFDR), FN u sv. Anny, Brno, primář oddělení funkční diagnostiky
 • 1986 - 1997: Klinika tělovýchovného lékařství (KTLR), FN u sv. Anny, Brno, sekundární lékař
 • 1982 - 1986: Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec, Brno, interní aspirantura
Pedagogická činnost
 • 1990 - současnost: výuka studentů 4. a 5. ročníků LF MU v úvazcích 0.2 - 0.4. Teorie: Kompenzační cvičení. Klinická fyziologie tělesné zátěže. Vyšetřování dechových funkcí - bodypletysmografie, spirometrie. Cvičení: Praktická výuka klinické fyziologie tělesné zátěže. Klinické vyšetřování dýchacích funkcí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Efekt kombinovaného domácího tréninku u pacientů s chronickým srdečním selháním a spánkovou apnoe a bez spánkových poruch, projekt IGA MZ ČR, 2013, s reg. č. NT 14046, hlavní řešitel grantového projektu MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
 • Kardiopulmonální zátěžové vyšetření v diagnostice a terapii centrální spánkové apnoe. Spoluřešitel grantového projektu ICRC Brno, IGA MZ ČR NS10098-NS-4/2008-2011 (řešitel doc. Kára, Ph.D).
 • Zvýšení účinnosti rehabilitace vlivem kombinovaného aerobního tréninku doplněného o elektrostimulaci u nemocných s chronickým srdečním selháním. Spoluřešitel grantového projektu, IGA MZ ČR NS 100964, 2008-2011 (řešitel prof. P. Dobšák).
 • Chronická chlopenní regurgitace levého srdce: Indikace k operaci. Spoluřešitel. Grantový projekt IGA MZ ČR č. NA/6334-3,r. 2000 - 2002(řešitel prof. Čerbák, CKTCH).
 • ARTEMIS study: International ambulatory blood pressure registry: Telemonitoring of hypertension and cardiovascular risk project. Spoluřešitel studie (řešitel prof. Parati).
 • Cirkadiánní variabilita krevního tlaku u normotenze a hypertenze - dlouhodobá spolupráce s Halberg Chronobiology Center, Minneapolis, Minnesota, USA.
Akademické stáže
 • 2009: 1-týdenní studijní pobyt Chronobiology in Clinical Practice, University of Minnesota, Minneapolis, USA
 • 1999: 1-týdenní studijní pobyt, kurs v zátěžové kardiopulmonální diagnostice (Cardiopulmonary Diagnostics), Los Angeles, USA
 • 1997: Odborný 3-měsíční studijní pobyt v Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA (Olga Havel Foundation) Division of Cardiovascular Diseases
 • 1997: Odborný 1-měsíční studijní pobyt na Halberg Chronobiology Center, University of Minnesota, USA
 • 1990: Odborný 3-měsíční studijní pobyt na odd. zátěžové diagnostiky, AKH, Vídeň, Rakousko (Olga Havel Foundation)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2011 - současnost člen České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.
 • 1991 - 2004 člen výboru České společnosti tělovýchovného lékařství.
 • 1991 - současnost člen České společnosti tělovýchovného lékařství.
 • 1991 - současnost člen České respirační společnosti.
 • 1990 - současnost člen České kardiologické společnosti.
 • Organizace kongresů:
 • Dny sportovní medicíny "Minulost - Současnost - Budoucnost". Organizační výbor, 7. - 8. 11. 2008, Třešť.
 • Dny sportovní medicíny. Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Organizační výbor, 6 - 7. 11. 2009, Hotel Voroňež, Brno.
 • Fyzioterapeutické dny. Organizační výbor, 19. - 20. 6. 2009, Hotel Devět skal.
 • Dny sportovní medicíny. Sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Organizační výbor, 11. - 12. 11. 2010, Hotel Prestige, Znojmo.
 • II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Organizační výbor, 15 - 16. 10. 2010, hotel Galant, Mikulov.
 • III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Organizační výbor, 23-24. 9. 2011, hotel Galant, Mikulov.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Čestný člen Halberg Chronobiology Center, University of Minnesota, USA, 2008
 • Nominace PP LF MU na výroční Cenu rektora pro rok 2011 za publikaci autora Pavla Homolky a kolektivu "Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy".
 • Nominace nakl. Grada na výroční cenu Nadace českého literárního fondu za vědeckou literaturu za rok 2010 za publikaci autora Pavla Homolky a kolektivu "Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy".
 • Nominace nakl. Grada na Cenu Josefa Hlávky v oblasti věd lékařských za rok 2010 za publikaci autora Pavla Homolky a kolektivu "Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy".

10. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info