MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

zástupkyně přednosty kliniky – Psychiatrická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2084
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno, příjmení, tituly: Eliška Bartečková, MUDr., Ph.D. Datum narození: 28.1.1982 Místo narození: Havířov
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Masarykova Univerzita
Funkce na pracovišti
 • Zástupce přednosty pro školství
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001 – 2013: LÉKAŘSKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA:
 • 2013: titul Ph.D. v oboru psychiatrie (Název dizertační práce: Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofrenie)
 • 2012: atestace v oboru psychiatrie
 • 2001 – 2007: titul MUDr.
Přehled zaměstnání
 • 2007 - současnost: FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A MASARYKOVA UNIVERZITA, PSYCHIATRICKÁ KLINIKA:
 • 2015 - současnost: zástupce přednosty pro školství
 • 2015 - současnost: školitel studentů doktorského studia
 • 2013 - současnost: vedoucí oddělení afektivních poruch
 • 2013 - současnost: vyučující pregraduálních studentů
 • 2007 - 2013: sekundární lékař
 • 2007 - 2013: postgraduální student
 • 2012 - 2014: MASARYKOVA UNIVERZITA, CEITEC – STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
 • 2012 - 2014: výzkumný pracovník
 • 2010: UNIVERZITNÍ LÉKAŘSKÉ CENTRUM UTRECHT, NIZOZEMÍ
 • výzkumný pracovník, 6-měsíční akademická stáž v rámci výukové sítě Marie Curie Research Network
Pedagogická činnost
 • FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO A MASARYKOVA UNIVERZITA, PSYCHIATRICKÁ KLINIKA:
 • Zástupce pro školství
 • Vyučující pregraduálních studentů magisterských i bakalářských oborů
 • Školitel studentů doktorského studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • Klinická hodnocení léčiv u pacientů se schizofrenií a afektivních poruch
 • 2008 – 2011: Účast na řešení grantu IGA MZ ČR č. NS9676-4: Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na průběh a léčbu prvních epizod schizofrenie
 • 2015 – současnost: Účast na grantu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15-31063A: Buněčné markery vedoucí ke specifické léčbě "na míru" schizofrenním pacientům
 • 2015 – současnost: Účast na grantu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 15-30062A: Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam
Akademické stáže
 • 2010: Univerzitní lékařské centrum Utrecht, Nizozemí - výzkumný pracovník, 6-měsíční akademická stáž v rámci výukové sítě Marie Curie Research Network
Univerzitní aktivity
 • 2016 - současnost: Člen etické komise Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Mimouniverzitní aktivity
 • Česká neuropsychofarmakologická společnost
 • Česká psychiatrická společnost
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011 - Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o. s. pro rok 2011 za přednesenou práci „Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem“
Vybrané publikace
 • HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Knowledge and attitudes of Masaryk University medical students towards electroconvulsive therapy (ECT). MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 33-43. ISSN 1805-9163. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Michal DREISIG a Richard BARTEČEK. Alkoholový odvykací stav a delirium - od patofyziologie k léčbě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2014, roč. 77, č. 2, s. 153-157. ISSN 1210-7859. info
 • DREISIG, Michal, Richard BARTEČEK a Tomáš KAŠPÁREK. CÍLE MOLEKULÁRNĚGENETICKÉ ANALÝZY ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 109, č. 6, s. 289-297. ISSN 1212-0383. info
 • JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Alexandra ŽOURKOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Ondřej ZENDULKA. Serum dextromethorphan/dextrorphan metabolic ratio for CYP2D6 phenotyping in clinical practice. JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 37, č. 4, s. 486-490. ISSN 0269-4727. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2710.2012.01333.x. URL info
 • BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRUSTOVA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Relevance of CYP2D6 variability in first-episode schizophrenia patients treated with risperidone. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2012, roč. 33, č. 2, s. 236-244. ISSN 0172-780X. URL info
 • STEIN, Jason a Richard BARTEČEK. Identification of common varants associated with human hippocampal and intracranial volumes. Nature genetics. United States: Nature Publishing Group, 2012, roč. 44, č. 5, s. 552-561. ISSN 1061-4036. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/ng.2250. info
 • BARTEČEK, Richard, Tomáš KAŠPÁREK a Eva ČEŠKOVÁ. Withdrawal related adverse effects of antipsychotic medication in a patient with first-episode schizophrenia. Central European Journal of Medicine. Warsaw (Poland): Versita, 2011, roč. 6, č. 5, s. 662-664. ISSN 1895-1058. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s11536-011-0055-8. info
 • JUŘICA, Jan, Richard BARTEČEK, Ondřej ZENDULKA, Tomáš KAŠPÁREK, Eva PINDUROVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. CYP2D6 phenotype and genotype determination with respect to prediction of therapeutic response in first episode schizophrenia treatment. In The 61th Czech-Slovak Pharmacological days and EPHAR symposium. 2011. ISBN 978-80-7399-770-0. info
 • BARTEČEK, Richard, Jan JUŘICA, Jana ZRŮSTOVÁ, Eva PINDUROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Alexandra ŽOURKOVÁ. Aktivita CYP2D6 u pacientů léčených risperidonem. Česká a slovenská psychiatrie. 2011, roč. 107, č. 6, s. 327–334. ISSN 1212-0383. info
 • FLODROVÁ, Eva, Jan JUŘICA, Richard BARTEČEK, Renata GAILLYOVÁ a Alexandra ŽOURKOVÁ. Molecular genetic identification of the major CYP2D6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. European Journal of Human Genetics. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2009, roč. 2009, 17 Supp2, s. 221. ISSN 1018-4813. info

2. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info