Na studentské konferenci diskutovali nad problematikou výživy, obsahem živin v potravinách či obezitou

Na půdě naší fakulty na Ústavu ochrany a podpory zdraví se již po 13. konala studentská konference Výživa, potraviny a zdraví. Hlavním přínosem pro studenty je možnost seznámení se s pracemi kolegů z jiných oborů, fakult a vysokých škol, rozšíření obzorů a porovnání vědeckovýzkumné činnosti na jednotlivých pracovištích.

1. 7. 2022

Bez popisku
Bez popisku

Studentské konference Výživa, potraviny a zdraví. se 24. 6. 2022 aktivně zúčastnilo 11 studentů se svými závěrečnými pracemi (5 bakalářských, 6 diplomových). Tradičního zahájení se ujala paní prof. MUDr. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc., která vyzdvihla význam mezioborové spolupráce a důležitost studia výživy a potravin v kontextu současných událostí ve světě a nejistých vyhlídek do budoucnosti.

První představené práce v sekci bakalářských prací byly z dílny studentů Lékařské fakulty MU. První příspěvek byl zaměřen na roli duševního zdraví v nutriční intervenci u obézních pacientů a plynule na něj navázalo druhé sdělení prezentující klady a zápory ketogenní diety při redukci tělesné hmotnosti. Oba příspěvky vyvolaly diskuzi o tom, jaké strategie by byly vhodné při práci s obézními pacienty a prevenci stigmatizace obézních jak zdravotníky, tak širokou veřejností.

Až z Jihočeské univerzity vážil cestu student Zdravotně sociální fakulty s tématem stanovení klidového energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie. Vzhledem k tomu, že v Ambulanci nutriční terapie NutriMUNI na Ústavu veřejného zdraví LF MU je toto měření součástí nabízených služeb, byl příspěvek velice prakticky přínosný a umožnil sdílení zkušeností.

Bohatou diskuzi vyvolalo téma nového způsobu označování potravin na přední straně obalu Nutri-Score. Práce studentky LF MU se zaměřila na porozumění tomuto způsobu označování a jeho vliv na nákupní chování respondentů.

Bakalářskou sekci uzavřela práce nutriční terapeutky zaměřená na proces nutriční péče při astmatu. Tento příspěvek zaujal zejména pěkným grafickým zpracováním edukačního materiálu pro pacienty s astmatem, který byl součástí bakalářské práce.

V obědové přestávce měli všichni účastníci možnost degustovat některé nové reformulované mléčné výrobky firmy Savencia.

Sekci diplomových prací zahájila studentka prací oceněnou v soutěži Angelini University Award s názvem Jedlý hmyz jako potravina budoucnosti. Posluchači měli možnost si prohlédnout vzorky cvrččího prášku určeného pro použití v potravinách či pokrmech a opět moc hezké edukační materiály s konkrétními recepty. S tímto tématem dobře korespondoval příspěvek studenta Agronomické fakulty Mendelovy univerzity zaměřený na mikrobiologické parametry potravinářských výrobků s přídavkem jedlého hmyzu.

Práce o vývarech vyvrátila zakořeněný mýtus o tom, že jsou vývary dobrým zdrojem minerálních látek. V příspěvku věnovaném sójovým výrobkům se posluchači dozvěděli, jaké jsou výhody a nevýhody přípravy těchto potravin v domácím prostředí a že u některých je proces domácí výroby časově i ekonomicky náročný, a přesto výsledek nedosahuje kvality průmyslově vyráběných výrobků.

Jediná zástupkyně Fakulty chemické VUT nám odhalila výsledky chemické analýzy na trhu dostupných sypaných čajů se zaměřením na alkaloidy a fenolické látky. Diskuze se následně stočila i ke kávě a obsahu těchto látek v ní v závislosti na druhu kávy a přípravě.

Konferenci uzavřel příspěvek nutriční terapeutky zaměřený na způsoby dokumentace nutriční péče ve zdravotnických zařízeních. Autorka poukázala na značné slabiny v této oblasti a vyslovila několik silných argumentů pro zavedení jednotné nutriční dokumentace.

Všechny práce měly vysokou odbornost a studenti mimo jiné obohatili své zkušenosti o další prezentaci svých vědeckých prací. S některými příspěvky se jistě setkáme i na stránkách časopisu Výživa a potraviny. Věříme, že i v dalších letech se bude tato konference těšit zájmu.

Konferenci pořádala pod hlavičkou Společnosti pro výživu Lékařská fakulta MU ve spolupráci s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Chemickou fakultou VUT v Brně. Tato akce je každoročně příjemnou a přínosnou akcí pro studenty bakalářských a magisterských oborů a programů. Na konferenci se mohou seznámit s pracemi kolegů z jiných oborů, fakult a vysokých škol a rozšířit si tak obzory a porovnat vědeckovýzkumnou činnost na jednotlivých pracovištích. Dík patří všem organizátorům i hostům.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info