Nejoblíbenějšími pedagogy se za rok 2022 stali Miroslav Světlák a Leoš Křen

V letošních volbách Akademik roku očima studentů v klinické části výuky získal titul nejoblíbenějšího pedagoga doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky a titul z preklinické části výuky získal doc. MUDr. Leoši Křenovi, Ph.D., který je přednostou Ústavu patologie Fakultní nemocnice Brno a LF MU.

8. 3. 2023

Doc. Miroslav Světlák při předávání ocenění

Spolek mediků LF MU pořádající Reprezentační ples LF MU každoročně vypisuje sběr nominací pedagogů do voleb o Akademika roku očima studentů. Nominovaní pedagogové po jejich odsouhlasení o zařazení do voleb pak mají možnost převzít právě na plese ocenění v kategorii za preklinickou část studia a v kategorii za klinickou část studia.

Letos v kategorii za klinickou část studia zvítězil doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky. Studenti dávají najevo, že si cení nejen samotné výuky, ale i mimovýukových aktivit celého pracoviště a že psychologie má mezi studenty medicíny obrovský smysl. Samotnou osobnost pana docenta Světláka vyzdvihuje Kristián Kalianko, viceprezident Spolku mediků LF MU a organizátor plesu i voleb, "Pan přednosta je velmi prostudentský, inovativní a nebojí se společně se svým týmem vymýšlet nové a atraktivní předměty či kurzy týkající se Mental Health a vztahu lékaře s pacientem. Osobně jsem zažil pana přednostu při výuce a zcela chápu výběr studentů a myslím si, že je opravdu zasloužený."

K ocennění doc. Světlák velmi potěšeně říká: "Neumím si představit lepší zpětnou vazbu pro učitele než právě ocenění od studentů. Jsem dojatý a vděčný. Uvědomuji si, že je to zpětná vazba, která se netýká jen mého stylu a způsobu učení a přístupu ke studentům, ale která je také zprávou o celé lékařské psychologii na LF. Je to pro mě potvrzení, že lékařská psychologie má své místo na cestě budoucích lékařů, že studenty zajímá a že jí věnují svojí drahocennou pozornost. Takové ocenění je pro mě také závazkem, abychom já, a i moji kolegové udrželi standard výuky, který bude pro studenty prakticky přínosný a smysluplný."

Doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D., přednosta Ústavu patologie získal cenu za preklinickou část studia již potřetí a vyjadřuje se k ocenění: “Je to pro mě velká čest. Těší mě, že jsou studenti s výukou patologie na LF spokojeni a dávají to najevo již třetím rokem, je to pro nás znamení, že s celým týmem děláme naši práci jak nejlépe dovedeme. S kolegy uděláme vše proto, abychom i nadále v kvalitní práci pokračovali a ideálně se dále zdokonalovali.” Studenty tak samotná patologie díky osobnosti pana doc. Křena zajímá a baví. Jeho přednášky jsou motivující, pro studenty atraktivní a přínosné.

Oběma vítězům studenti předávali v soukromí, neboť se Reprezentačního plesu nemohli osobně zúčastnit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info