Cena děkana LF MU

8. 1. 2021

Bez popisku

Děkan Lékařské fakulty, prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., vyhlašuje Cenu Děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 2020/2021 pro nejlepší pregraduální studenty.

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.5/2019 o Stipendijních programech Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a bude jako každoročně udělena v kategorii a) za vynikající studijní výsledky v průběhu studia. Vyniká-li student dlouhodobě mimořádnými výzkumnými výsledky, případně se jinak angažuje veřejně prospěšnými aktivitami, které přesahují rámec běžného studia, může být nominován v následujících kategoriích.

KATEGORIE

b) za vynikající vědecký výkon  - ocenění studentů, kteří v průběhu studia dosáhnou mimořádných vědecko-výzkumných úspěchů a jsou současně prvními nebo druhými autory odborného článku publikovaného v impaktovém časopise Q1, Q2
c) za mimořádný přínos LF MU - ocenění studentů, kteří se během studia zaslouží o rozvoj občanské společnosti veřejně prospěšnými aktivitami, osvětovou činností, humanitární pomocí nebo dosáhnou významných úspěchů v oblasti kultury a sportu

NOMINACE

Nominace předkládají vybraní akademici LF MU.
Nominace z řad studentů musí být schválena oborově příslušným proděkanem LF MU.
Sběr nominačních formulářů je do 15. ledna 2021. 

Cena Děkana - nominační formulář Cena děkana - podrobné informace

Bez popisku
KONTAKT

Mgr. Jana Šlancarová
Studijní oddělení
Masarykova univerzita | Lékařská fakulta

A: Kamenice 5 | 625 00 Brno, pavilon A17/227
T: +420 54949 5346
E: slancarova@med.muni.cz


 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info