Město Přerov vyhlašuje stipendijní program pro zubní lékaře

Zastupitelstvo města Přerova vyhlásilo na svém zasedání dne 15. dubna 2024 Stipendijním programu na podporu budoucích zubních lékařů na území města Přerova. Posláním programu je podpořit studenty studující program Zubní lékařství a tím reagovat na současnou zhoršenou dostupnost primární zdravotní péče v oblasti zubního lékařství na území města Přerova. Žádosti lze podávat od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

10. 5. 2024

  • Posláním programu je podpora studentů studujících obor zubní lékařství. Vznik programu vychází z myšlenky řešit současnou i budoucí zhoršenou dostupnost primární zdravotní péče v oblasti zubního lékařství na území města.
  • Program je určen studentům 4. a 5. ročníku programu Zubní lékařství.
  • Studenti mohou získat podporu ve výši 300.000 Kč na každý akademický rok.
  • Termín pro podávání žádostí do stipendijního programu je stanoven od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.
  • Žadatel v rámci programu předkládá písemnou žádost o poskytnutí stipendia na předepsaném formuláři se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu osobně na podatelně Magistrátu nebo poštou.
  • Žádost lze podat rovněž elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@prerov.eu nebo datovou zprávou do datové schránky ID: etwb5sh na formuláři, který je k dispozici na webových stránkách statutárního města Přerova.

Bližší informace, podmínky programu a žádost o stipendium jsou k dispozici na webových stránkách města Přerova.

KONTAKT
Ing. Šárka Hánečková
Odbor sociálních věcí a školství
Oddělení sociálních služeb a bydlení
Dotace v sociální a zdravotní oblasti
adresa pracoviště: Smetanova 7
korespondenční adresa: Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
ID datové schránky: etwb5sh
E-mail: sarka.haneckova@prerov.eu
Tel.: +420 581 268 791

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info