Povinná výuka angličtiny

Výuka anglického jazyka je na Lékařské fakultě povinná ve všech studijních programech s výjimkou navazujících magisterských oborů, kde si studenti mohou angličtinu vybrat jako volitelný předmět.

Studenti magisterských a bakalářských studijních programů na LF MU jsou povinni absolvovat výuku Anglického jazyka v rozsahu 2 hodin cvičení týdně v délce dvou po sobě následujících semestrů. Vyžadovány jsou vstupní znalosti odpovídající minimální požadované úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Výuku jazyků zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání| MUNI MED.

Bez popisku

Výuka angličtiny v jednotlivých studijních programech:

  1. V programu Všeobecné lékařství si studenti zapíší povinný předmět Anglický jazyk již v 1. semestru studia pod kódem VLAJ0121.
  2. V programu Zubní lékařství si studenti mohou zapsat angličtinu v 1., 3. nebo nejpozději v 5. semestru studia pod kódem ZLAJ0121. Doporučujeme však s absolvováním angličtiny neotálet, ve vyšších ročnících může nastat problém s umístěním do seminárních skupin.
  3. V programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog si studenti zapíší povinný předmět Anglický jazyk již v 1. semestru studia pod kódem EMAJ0121c.
  4. Bakalářské programy si povinnou výuku Angličtiny zapisují ve 3. semestru studia, pod kódem, který najdou v příslušném studijním katalogu.
  5. Navazující magisterské obory výuku anglického jazyka v povinném kurikulu nemají. Anglický jazyk si mohou zapsat jako volitelný.

 

Co dělat v případě, že nemám angličtinu na úrovni B1?

V případě, že student nemá odpovídající vstupní znalosti, je povinnen si doplnit chybějící znalost gramatiky a slovní zásoby individuálně - samostudiem, například registrací některého z kurzu pořádaného Centrem jazykového vzdělávání MU nebo z celofakultní nabídky předmětů v Katalogu IS MU (oblíbený je například předmět Angličtina online). Dále je možné angličtinu vylepšit jakzykovými kurzy na komerční bázi.

Uznáváte certifikát z angličtiny?

Od akademického roku 2022/2023 neuznáváme žádné anglické certifikáty za účelem prominutí docházky. Pokud jste však do své e-přihlášky vložili anglický certifikát, bude Vaše úroveň znalostí z anglického jazyka zohledněna pro umístění ve studijní skupině se studenty podobné úrovně. Zajistíme tak vysokou kvalitu výuky a to, že se budete v angličtině i nadále zdokonalovat.

Potřebuji ke studiu na LF MU další jazyk?

Výuka dalších světových jazyků není na MED MUNI realizována. V případě zájmu o studium jiného jazyka se obraťte na Centrum jazykového vzdělávání MU  nebo si zaregistrujte cizí jazyk z celouniverzitní nabídky volitelných předmětů v Katalogu v IS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info