Optika a optometrie

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Optika a optometrie je velice dynamický, perspektivní a zajímavý bakalářský studijní program. Ve své náplni kombinuje manuální i duševní činnost. Tradice a kvalita výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity zajišťuje vysoký kredit a velmi dobrou pozici absolventů na trhu práce. 

Absolvováním studia získáte teoretické i praktické znalosti jak pro výkon živnosti oboru oční optika, tak i pro práci v nelékařském zdravotnickém povolání v oboru optometrie.

Studium se skládá z biologického a fyzikálního základu se všeobecným optickým zaměřením jako základní průprava pro studium optiky a optometrie. Hlavní náplní programu jsou lékařské, biologické a optometrické předměty, konkrétně zaměřené na znalosti z anatomie, fyziologie, farmakologie a oftalmologie. Dále jsou součástí studijního programu základy ekonomiky a právních předpisů

V průběhu studia se také seznámíte s použitím sofistikovaných přístrojů. Naučíte se výrobu optických pomůcek, získáte praktické dovednosti v očních optikách, budete provádět metrické úkony v optometrických zařízeních i aplikačních střediscích kontaktních čoček. Dále budete také pracovat s pacienty v ambulantních i lůžkových zařízeních očních klinik fakultních nemocnic

Nabízenou možností je také studium v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ nebo podílení se na studentských projektech a účast na studentských konferencích.

 Jako absolventi budete schopni:

 • vyšetřovat zrakové funkce, provádět metrická měření a stanovovat refrakční vady oka jako je krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatizmus.
 • aplikovat kontaktní čočky včetně poučení a doporučení systémů péče
 • provádět péči o klienta bez odborného dohledu a s odborným dohledem u dětí do 15 let
 • pracovat s oftalmologickými přístroji 
 • doporučit odpovídající korekční pomůcky
 • zajistit poradenskou činnost o oblasti refrakčních vad
 • podle povahy očního onemocnění doporučit následnou návštěvu očního lékaře.

Je studium programu pro vás?

Pokud si nejste jisti, odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví vás biologie člověka a fyzika, pracujete rádi s lidmi?
 • Máte rádi přesnost a precizní práci?
 • Chcete pracovat ve zdravotnictví, ale zároveň pomáhat i zdravým lidem?
 • Máte estetické cítění?
 • Chcete umět poradit s výběrem optických korekčních pomůcek, jako jsou například brýle?

„Oko - do duše okno.“

„Pro obor Optometrie jsem se rozhodla v oktávě na gymnáziu. Vždycky mě bavila biologie a fyzika a celkově se mi zamlouvala i práce s lidmi. A tento obor to všechno krásně propojuje. Po prvním roce studia jsem navíc začala studovat i obor Ortoptika, a to především proto, že mě velmi lákala možnost pomáhat malým i starším dětem. Jsem moc ráda, že jsem dostudovala oba bakalářské obory a doufám, že ve svém budoucím profesním životě budu moci odborně a lidsky pomáhat dětem i dospělým s jejich zrakovými problémy.“

Kateřina Malá Kateřina Malá
studentka optometrie

Praxe

Praktická výuka probíhá během celého studia na očních klinikách, očních ambulancích, optometrických pracovištích a v očních optikách. Součástí jsou i exkurze do výroben brýlových či kontaktních čoček. 

Chcete vědět víc?

webová prezentace LF MU:

http://www.med.muni.cz/

přijímací řízení na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

studijní programy na LF MU:

http://www.med.muni.cz/index.php?id=28

informační systém LF MU:

http://is.muni.cz/

dokumenty:

https://is.muni.cz/auth/do/med/zpravyprac/Optometrie/

Uplatnění absolventů

Studium vás připraví na práci očního optika a optometristy. Jako absolventi bakalářského studijního programu najdete uplatnění jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako poskytovatelé zdravotních služeb na pozici optometristy. Budete moci pracovat v týmu, nebo i samostatně.

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2022 pro akademický rok 2022/2023, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2022/2023 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2022 pro podzimní semestr akademického roku 2022/2023


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Optika a optometrie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info