Zdravotnické záchranářství

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií, láká vás pomáhat při ohrožení zdraví a zachraňovat životy? Studijní program Zdravotnické záchranářství připravuje profesionály pro práci nejen u zdravotnické záchranné služby, ale i u dalších složek integrovaného záchranného systému a vedle toho i pro práci ve zdravotnických zařízeních na odděleních intenzivní péče, resuscitační péče a urgentního příjmu.

Pokud se rozhodnete program studovat, budete schopni u pacienta identifikovat jeho zdravotní problémy, zvážit jejich naléhavost, zajistit si jej na dobu transportu a předat jej kolegům na urgentním příjmu ve zdravotnickém zařízení. Vedle této náročné zdravotnické činnosti budete umět ovládat složitou zdravotnickou techniku tak, aby pro Vás i pacienta byla oporou při snaze o zachování zdraví či života.

Mezi základní požadavky na osobnost záchranáře je zahrnována znalost, zkušenost, zručnost, rychlost a rozhodnost.

Během studia budete postupně získávat a dále prohlubovat své teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti zdravotnictví a urgentní medicíny. Naučíte se rychlému rozhodování, ale i schopnosti analyzovat informace a následně je vyhodnocovat. Studium je z velké části zaměřeno na praktickou výuku. Významnou podmínkou výkonu tohoto povolání je fyzická zdatnost a odolnost, které si budete během studia prohlubovat pod vedením vyučujících Fakulty sportovních studií.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Disponujete dobrou psychickou a fyzickou odolností?
  • Máte schopnost empatie a pozitivní vztah k lidem všech věkových kategorií? 
  • Máte dostatek trpělivosti a umíte se ovládat?
  • Chcete pracovat s technikou, ale baví vás i administrativní činnost?
  • Jste schopen dobře analyzovat získané informace a na jejich základě si dělat závěry?
  • Máte schopnost rychlého rozhodování, bez ohledu na okolnosti a prostředí
  • Máte dostatek odpovědnosti a dokážete ji unést? 

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, neváhejte a přihlaste se do programu Zdravotnický záchranář.

Symbolem zdravotnické záchranné služby je „hvězda života, jejíž výklad plně charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Každý z paprsků reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: rozpoznání stavu, oznámení, výjezd, péče na místě, péče během transportu a předání k definitivní péči. Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu.

„Studium zdravotnického záchranářství spojuje zdravotnictví se sportem a trochou adrenalinu, což mne nadchlo a byla to jasná volba. Co bych vyzdvihla nejvíce, je propojení teoretické části s praxí již v prvním ročníku. A to, že tu panuje rodinná atmosféra a máme skvělý kolektiv o tom ani mluvit nemusím. Díky studiu záchranáře mám možnost vyzkoušet si věci a situace, které by mě předtím jen stěží napadly, třeba účastnit se cvičení IZS, soutěží a konferencí. Nedá se to popsat slovy, to se musí zažít.“

Barbora Uchytilová Barbora Uchytilová
studentka zdravotnického záchranářství

Praxe

V průběhu studia vás čeká široká teoreticko-praktická výuka, která vás připraví na profesi zdravotnického záchranáře po stránce odborné, fyzické i psychosociální. Teoretická výuka bude doprovázena odbornou praxí probíhající ve zdravotnických zařízeních a u zdravotnické záchranné služby. Je organizována, s výjimkou prvního ročníku, do několikatýdenních bloků jak v průběhu semestrální výuky, tak v době prázdnin, kam je směrována praxe u zdravotnické záchranné služby. Od druhého ročníku je studentům umožněno absolvovat praxi ve zdravotnickém zařízení i u zdravotnické záchranné služby v místě bydliště. Na pracovištích vás čeká kolektiv akademických pracovníků a školitelů, který je připraven vám v praxi poskytnout odbornou podporu i informace potřebné k výkonu této náročné profese.

Vedle zdravotnických zařízení se blíže seznámíte zejména s prací členů hasičského záchranného sboru formou stáže ve školním a výcvikovém středisku MV ČR, se sídlem v Brně.

Chcete vědět víc?

Studium blíže představují webové stránky katedry:

https://kopa.med.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Studijní program vám poskytne kvalifikaci umožňující práci nejen u zdravotnické záchranné služby. Absolventi nacházejí uplatnění také u hasičských záchranných sborů a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Ve zdravotnických zařízeních můžete pracovat na jednotkách intenzivní péče, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních nebo na urgentních příjmech.

Úspěšným absolvováním programu získáte, v souladu s platnou legislativou, oprávnění k výkonu povolání praktické sestry, ošetřovatele, řidiče zdravotnické dopravní služby a sanitáře. Jako absolvent programu Zdravotnický záchranář budete mít možnost registrace nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU. Naši absolventi úspěšně pracují v zahraničí, např. v Anglii, Německu a Rakousku.

Významnou možností uplatnění i vlastní realizace zdravotnického záchranáře je poskytování vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti první pomoci, jak jednotlivcům, tak i skupinám, zaměstnavatelům a školám.

„Tři roky studia oboru zdravotnický záchranář utekly velice rychle díky atraktivitě studia a skvělému kolektivu našeho ročníku. Nyní pracuji jako zdravotnický záchranář u zdravotnické záchranné služby. Studium mě po teoretické a především po praktické stránce připravilo na výkon povolání, kdy nabyté vědomosti využívám na každém z výjezdů. Stejně tak se stalo dobrým základem pro navazující studium.“

Josef Králíček Josef Králíček
absolvent a záchranář

Podmínky přijetí

Za úspěšně absolvovanou přijímací zkoušku do PCŽV se uznává složená přijímací zkouška do příslušného studijního oboru na LF MU v červnu 2022 pro akademický rok 2022/2023, kdy uchazeč nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Kritéria hodnocení

Podmínky přijetí do PCŽV: 1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 2. úspěšné absolvování přijímací zkoušky do prezenčního studia v přijímacím řízení 2022/2023 3. uzavření smlouvy o PCŽV 4. uhrazení 50 % ceny vzdělávání do dne zápisu 8. 9. 2022 pro podzimní semestr akademického roku 2022/2023


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Zdravotnické záchranářství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Michal Pospíšil

Konzultant programu

e‑mail:

Gabriela Rozínková

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info