Tým vědců z ICRC bude koordinovat prestižní evropský grant HORIZON EUROPE

Výzkumnému týmu Buněčné a molekulární imunoregulace Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně a LF MU se podařilo získat prestižní mezinárodní grant HORIZON EUROPE. Projekt BEATsep se zaměří na výzkum sepse a septického šoku, které ročně postihnou až 50 milionů lidí po celém světě a stojí téměř za 20% světových úmrtí.

11. 9. 2023

Bez popisku

Interdisciplinární projekt BEATsep bude hospodařit s rozpočtem 6,9 milionů EUR. Propojí výzkumné a klinické týmy, zabývající se specifickými aspekty rozvoje, léčby a prevence dlouhodobých následků sepse a jejich vlivu na kvalitu života pacientů. Získaná komplexní klinická a výzkumná data budou s využitím algoritmů umělé inteligence integrována do snadno použitelného prediktivního nástroje, který bude schopen identifikovat pacienty s nejvyšším rizikem komplikací způsobených septickým šokem. 

Koordinátorem konsorcia partnerů je Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC-FNUSA), jehož výzkumný tým Buněčné a molekulární imunoregulace (CMI) projekt inicioval a sestavil konsorcium, které spojuje renomované experty na imuno-metabolismus, imunofenotyp, výzkum diagnostických znaků a několik klinických týmů pečujících o dospělé i dětské pacienty se sepsí. “Sestavení konsorcia, které již v současné době pracuje na několika společných projektech, zabralo bezmála dva roky intenzivních připrav a networkingu.” říká Dr. Marcela Hortová-Kohoutková z výzkumné skupiny CMI, která se na přípravě projektu zásadně podílela.

Jde teprve o třetí projekt v kategorii Výzkum a inovace zaměřený na zdraví populace, který bude koordinovaný z ČR. “Projekt je výsledkem našeho několikaletého úsilí v rámci konsorcia, dává šanci lépe pochopit a zásadně změnit rekonvalescenci dětských i dospělých pacientů kteří prodělali septický šok. Tento projekt bychom nedokázali připravit bez intenzivní administrativní podpory, kterou máme v ICRC k dispozici” doplnil Dr. Jan Frič, vedoucí CMI. 

Celkově je do BEATsep projektu zapojeno 10 partnerů z 6 evropských zemí včetně Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 

 ”Projekt BEATsep je ukázkou inovativního a úspěšného propojení translačního a klinického výzkumu, know-how našich a mezinárodních vědců, a spolupráce mezi nemocnicemi, univerzitami a dalšími vědeckými institucemi, které mají renomé. Jsem hrdá na to, že koordinátorský tým je z ICRC, společného pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně,” uvedla Prof. MUDr. Irena Rektorová, přednostka ICRC.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info