Soutěž L´ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě

Společnost L'Oréal v České republice otevřela registrací do 18. ročníku programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Program, který se od svého založení zaměřuje na posilování postavení žen v mnoha vědních oborech, nabízí platformu pro ocenění a podporu nadějných vědkyň.

11. 10. 2023

Bez popisku

Mezi tři oceněné bude rozdělena finanční odměna ve výši 600 000 Kč, která může být využita pro jakékoli účely. Výzkumné projekty se přihlašují do 31. 12. 2023 prostřednictvím platformy www.forwomeninscience.com.

Ve světovém výzkumu a vývoji pracuje pouze něco málo přes 33 % žen, Česká republika je na tom mezi evropskými zeměmi nejhůře s necelými 28 % výzkumnic1. Podle údajů z Národního kontaktního centra – gender a věda pracovalo v roce 2020 ve výzkumu a vývoji v ČR celkem 118 044 osob, z toho 36 191 žen2. Ačkoliv působí největší podíl výzkumníků v technických vědách (37,4 %) a přírodních vědách (31 %), dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás, podíl žen mezi výzkumníky je zde dlouhodobě nejnižší, a navíc s tendencí poklesu. V technických vědách pracuje jen 15 % žen a v přírodních vědách 25 %, nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je pak dlouhodobě v lékařských vědách 48 %3.

Společnosti L'Oréal záleží na postavení žen

Podpořit vědkyně působící v ČR a uznat jejich důležitou práci je cílem talentového programu L'Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě. Společnost L’Oréal podporuje vítězky nejen finančně, ale také mediálně, protože věří, že mediální trénink laureátek a následná medializace může pomoci k většímu sebevědomí a růstu. V neposlední řadě mohou vítězky zaujmout dívky, které kariéru vědkyně teprve zvažují.

Program L’ORÉAL-UNESCO Pro ženy ve vědě oceňuje nadějné vědkyně již osmnáctým rokem. Dát stejnou šanci vědkyním, aby projevily svůj plný potenciál a uspěly ve své práci, dává vědě nejlepší šanci uspět při řešení nejnáročnějších problémů, kterým svět čelí,“ říká Brigitte Streller, generální ředitelka L’Oréal Česká republika.

Rychlý pokrok digitalizace sice poodhalil nevídané možnosti inovací a zrychlení technologických procesů, dotčené vědní obory však stále zůstávají doménou mužů. Poptávka po absolventkách technických fakult dnes roste, a proto se zvyšuje i příležitost pro ženy. Technické obory ale studují dívky či ženy jen zřídka. Na vině mohou být stereotypy, které ženy odvádějí z vědeckých oborů. Je tedy na čase si uvědomit, že pokud budeme ženy v oborech přírodních a technických věd postrádat, bude svět i nadále utvářený muži a pro muže. Potenciál žen pak zůstane nevyužitý a potřeby žen po celém světě zapomenuté.

Naprosto nezbytné je aktuálně podpořit ženy v kariéře technických vědních oborů, informačních technologií a také přírodních věd. Nastupující Průmysl 5.0 se zaměří především na udržitelnější budoucnost a spojení systémů a robotů do lidské práce. Rozvíjení technologií internetu věcí, velkých dat v automatizovaném průmyslovém prostředí má za cíl dosáhnout nových hranic udržitelnosti v budoucnosti s nejistou dostupností zdrojů.

Podmínky:

Informace a přihláška


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info