ERC Starting Grants

25. 7. 2019

17. 7. 2019 vyhlásila Evropská výzkumná rada výzvu k podání ERC Starting Grants. Cílem výzvy je podpořit nezávislou kariéru vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Výzva je určena všem výzkumným pracovníkům, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2–7 let před 1. 1. 2020.

Grantové schéma: 3. pracovní program ERC 2020
Vyhlašuje: Evropská výzkumná rada
Typ grantu: ERC Starting Grants (ERC STG)

Cíle ERC STG

 1. Podpora nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
 2. Řešitel musí v návrhu demonstrovat zcela novou revoluční myšlenku výzkumu, stejně tak ambici a způsob provedení výzkumu.

Společné priority ERC

 1. Otevřený přístup k výzkumným výstupům a datům (Open Access)
 2. Genderová rovnováha a zajištění rovných příležitostí mezi muži a ženami (Gender Balance)
 3. Etika výzkumu naplňovaná dle platných národních a EU norem
 4. Integrita výzkumu směřující k udržení důvěry mezi vědeckou komunitou a společností

Alokace na výzvu: 677 000 000 EUR (předpokládaný počet podpořených grantů 455)
Způsobilé výdaje: Max. do výše 1,5mil EUR
Realizace projektu: 5 let
Deadline: 16. 10. 2019
Zveřejnění hodnocení: 20. 5. 2020 (předpoklad)

Potenciální řešitelé

 1. Individuální řešitelé (Principal Investigators, PI) a jejich výzkumné týmy
 2. Řešitel, který získal Ph.D. v rozmezí 2–7 let před 1. 1. 2020, tj. Ph.D. titul byl udělen v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017
 3. Velikost úvazku řešitele na ERC grantu by měla být min. 0,5
 4. Řešitel se může účastnit pouze jednoho ERC projektu jako PI
 5. Řešitel by měl prokázat dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry

Podporované aktivity

 1. Řešitel by měl v žádosti vybrat nejvhodnější ERC panel (primary evaluation panel) pro následné hodnocení podaného grantu
 2. Pro medicínský výzkum je relevantní panel Life Sciences (blíže viz Příloha 1 aktuálního ERC pracovního programu)

Další informace k výzvě


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info