ERC Synergy Grants

25. 7. 2019

18. 7. 2019 vyhlásila Evropská výzkumná rada výzvu k podání ERC Synergy Grants
Cílem výzvy je podpořit skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu s průlomovými objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť.

Grantové schéma: 3. pracovní program ERC 2020
Vyhlašuje: Evropská výzkumná rada
Typ grantu: ERC Synergy Grants (ERC SyG)

Cíle ERC SyG

 1. Podpora skupiny 2–4 hlavních řešitelů (Principal Investigators, PI) a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového výzkumu s průlomovými objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť.
 2. Dosažení zásadních objevů na hranicích poznání plynoucích např. ze synergie a vzájemného zkřížení vědních oborů, z nových a produktivních směrů dotazování či nových metod a technik včetně originálních vědeckých přístupů a šetření na rozhraní mezi existujícími vědními obory.
 3. Podpora určena pro průlomový výzkum, který má potenciál stát se benchmarkem ve světovém měřítku.
 4. Řešitelé musejí v návrhu demonstrovat zcela novou revoluční myšlenku výzkumu, stejně tak ambici a způsob provedení výzkumu.
 5. Řešitelé musejí v návrhu rovněž uvést, jaké synergické efekty a prvky výzkumu bude vytvořená skupina společně vytvářet a integrovat pro dosažení cíle výzkumu a zvládnutí jeho náročnosti.

Alokace na výzvu: 350 000 000 EUR (předpokládaný počet podpořených grantů 39)
Způsobilé výdaje: Max. do výše 10 mil EUR
Realizace projektu: 6 let

Deadline: 5. 11. 2019
Zveřejnění hodnocení: 20. 4. 2020 (předpoklad)
Cílová skupina: Malá skupina 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů

Požadavky na řešitele

 1. Skupina řešitelů je vedena jedním v pozici koordinátora grantu
 2. Řešitel může být jakékoliv národnosti či věku (i mimo EU), podmínkou je provádění výzkumu v rámci hostitelské instituce na území EU či přidružených států. Pro ERC SyG platí výjimka a jeden z hlavních řešitelů mimo koordinátora skupiny může být zapojen v rámci hostitelské instituce mimo EU či přidružené země.
 3. Velikost úvazku každého hlavního řešitele na ERC SyG projektu by měla být MIN. 0,3 (pro hlavní řešitele zapojené v rámci hostitelských institucí v EU či přidružených zemích pak MIN. 0,5).
 4. Řešitel se může účastnit pouze jednoho ERC projektu jako PI
 5. Hlavní řešitel by měl prokázat:
  1. buď dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (early achievements); konkrétně nejméně 5 publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž nejméně jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, dále vědecké monografie a jejich případné překlady, získané patenty, zvané přednášky na mezinárodních konferencích/vysokých školách, udělená ocenění a členství v akademických orgánech
  2. nebo, by měl uvést nejvíce relevantní publikace za období posledních 10 let (ten-year track record), kde je hlavním autorem, dále vědecké monografie a jejich případné překlady, získané patenty, zvané přednášky na mezinárodních konferencích/vysokých školách, udělená ocenění a členství v akademických orgánech, vedené vědecké expedice, podíl na organizaci vědeckých konferencí vztahujících se k předmětu výzkumu (členství hl. řešitele v organizačním výboru), výrazné příspěvky ke kariérnímu rozvoji excelentních vědců, doklady vůdčí pozice v průmyslových inovacích a designu
 6. Příspěvek každého řešitele (PI) a jeho týmu k cíli výzkumu a zapojených (datových) zdrojů by měl být v žádosti představen a popsán

Další informace k výzvě


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info