Horizon Europe – výzva Hop On Facility

Evropská komise vyhlásila výzvu Hop On Facility, jejíž podstatou je připojení institucí ze zemí méně se zapojujících do programu Horizon Europe k již fungujícím konsorciím.

21. 2. 2022

Je možné žádat o navýšení rozpočtu již schváleného projektu o 0,2 – 0,5 mil. EUR (z toho 10% na pokrytí administrativních nákladů koordinátora).

Pro připojení ke konsorciu je nutné splnit následující podmínky:

  • konsorcium vzniklo na základě některé z výzev 2. pilíře programu Horizon Europe (mj. klastr Zdraví) nebo programu Path Finder,
  • konsorcium má již uzavřenu grantovou dohodu,
  • členem konsorcia není žádná instituce z některé z widening countries (Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia).

Průběžně aktualizovaný seznam projektů, které splňují podmínky je uveden zde.

Celé znění výzvy můžete nají zde.

Žádosti o připojení budou sbírány průběžně a vyhodnocovány budou po dvou dílčích deadlinech: 20. dubna 2022 a 10. listopadu 2022.

Doporučujeme kontaktovat koordinátora konsorcia v případě osobních kontaktů nebo pokud můžete nabídnout danému témat zásadní přínos, ne náhodně. Pro případné pokračování tohoto schématu by to mohlo být kontraproduktivní.

Kontaktní osoba pro LF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info