Informace k podávání Závěrečných zpráv projektů AZV 2023

Vážené řešitelky, řešitelé, spoluřešitelky a spoluřešitelé projektů AZV ČR, dovolujeme si Vás oslovit s informacemi pro vypracování závěrečných zpráv (ZZ) řešených projektů AZV ČR.

8. 1. 2024

ZZ se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem.

Formuláře závěrečné zprávy jsou dostupné ve webové aplikaci ISVP na adrese http://eregpublic.ksrzis.cz/ (vyjma projektů z VES COVID).

Pokyny k vyplnění ZZ a pomocný manuál naleznete zde .

Povinnou součástí ZZ je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán).

Přílohy ZZ se vkládají přímo do aplikace ve formátu PDF. Velikost jedné vložené přílohy může být max. 10 MB. Výjimku tvoří pouze výsledek B (odborná kniha), kterou je nutné doručit poskytovateli fyzicky.

Podání Žádosti o odklad odevzdání závěrečné zprávy (ZZ) projektu MZ ČR (tzv. Formulář část ZO) - Odklad odevzdání závěrečné zprávy je možný o max. 2 měsíce, tj. do 31.3.2024.

U projektů LF MU (hlavní příjemce) prosíme o vložení veškerých údajů a příloh do aplikace ISVP do 25. 1. 2024, do 12:00 hodin.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci ZZ a zašlete finální verzi PDF na e-mail julius.mraz@med.muni.cz v termínu nejpozději do 26. 1. 2024.

U projektů, kde je LF MU partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2023 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle E. Bernhardtová, tel. 549 49 3279, eliska.bernhardtova@med.muni.cz

Sledujte prosím svoje emailové schránky, všechny potřebné informace budou komunikovány elektronicky.

Konzultace poskytují:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info