INTERREG RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014 – 2020

20. 9. 2019

Program spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika byl Evropskou komisí schválen dne 23. června 2015. Jako součást evropské politiky soudržnosti si Program klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace.

Programová oblast:

Rakousko: Mostviertel – Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf
Česká republika: Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj

Alokace: 98 milionů EUR

Výše dotace EU může činit max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu¬. Zbylé prostředky je potřeba dofinancovat z veřejných či soukromých zdrojů žadatele.

Termín odevzdání žádostí: 11. 10. 2019

Základní předpoklady pro získání dotace:

Prioritní osy:

  1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
  2. Životní prostředí a zdroje.
  3. Rozvoj lidských zdrojů.
  4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Podporované aktivity:

Společná pravidla způsobilosti naleznete zde.

 

Další informace k výzvě


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info