Juniorní výzkumná skupina LF MU 2024

Cílem tohoto programu je vytvořit podmínky pro nové vynikající mladé vědce k ustavení vlastní výzkumné skupiny na LF MU. Tato forma podpory je tedy určena primárně juniorním vědcům s významnou zahraniční zkušeností. Tímto způsobem chce LF MU pravidelně nabízet příležitost začínajícím vědcům k rozvoji vlastních inovativních výzkumných témat a etablování svého dlouhodobého působení na LF MU. Zároveň chce takto LF MU podpořit přirozenou obměnu svých výzkumných týmů a posílit spolupráci se zahraničními výzkumnými institucemi.

6. 9. 2023

Způsob financování

JRG MED je individuální grant podporující jednoho vědce a jeho tým.
Maximální výše podpory pro 1 skupinu jsou 2 000 000,- Kč/rok s délkou trvání projektu 3 roky.

Kvalifikační kritéria

  • Výzkumný pracovník do 8 let po udělení titulu Ph.D. do 40 let věku včetně, se zohledněním případného přerušení kariéry;
  • V průběhu posledních 3 let působil minimálně celé 2 roky bez přerušení (k datu výběru výzkumného pracovníka) ve výzkumu mimo území ČR, s pracovním úvazkem min. 20 hod týdně. Případně absolvoval doktorské studium v zahraničí a současně v průběhu posledních 3 let nepůsobil na MU.;
  • V posledních 3 letech publikoval minimálně 2 odborné publikace in extenso („article“) nad mediánem kategorie Web of Science (WoS), alespoň u jedné musí být prvním či korespondenčním autorem.

Zveřejníme za Vás inzeráty na mezinárodních portálech a uspořádáme pohovory, při kterých bude vybrán nejlepší uchazeč.

Pokud máte zájem, ozvěte se do 11. 10. 2023 na vrablikova@med.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info