Kategorie F – Podpora přípravy mezinárodních grantů

29. 4. 2019

Grantová agentura MU (GAMU) poskytuje v rámci průběžné výzvy podporu na náklady spojené s přípravou mimořádně prestižních a významných projektů mezinárodních poskytovatelů (např. programy Evropské komise) v Kategorii F - Podpora přípravy mezinárodních grantů.

Žádosti mohou být podávány v průběhu celého roku.

Maximální výše podpory je 400 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude hlavním navrhovatelem kolaborativního projektu), nebo 200 tis. Kč (v případě, že pracovník MU bude spolunavrhovatelem). Podpořeny mohou být i projekty, které budou aplikovat pouze na dílčí část přípravy projektu (např. na jazykovou korekturu aj.)

Podrobnosti naleznete na stránkách GAMU.

Žádost o podporu se vyplňuje v ISEPu. Řešitel předloží na Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu podepsaný Návrh projektu, Životopis navrhovatele, Vyjádření/souhlas nadřízeného pracovníka (formulář není definován) a Průvodku.

Informace a podporu při přípravě projektu na LF poskytuje Ing. Zuzana Krejčířová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info