Mimořádná výzva – COVID 19 Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA 2

Mimořádná výzva – COVID 19
Výzva k řešení Dílčích projektů v rámci programu TA ČR GAMA 2
„Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“

31. 3. 2020

Aktuální výzva č. 02-2020
V souvislosti s pandemií COVID-19 vyhlašuje Centrum pro transfer technologií mimořádnou
výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept ve vazbě na situaci související s probíhající epidemií onemocnění COVID-19.
Výstupem projektu by měl být produkt/služba s komerčním potenciálem nebo taková, která má využití pro potřeby společnosti. V těchto případech se jedná o řešení, která budou využitelná společností rychle a efektivně.

Harmonogram:
Jedná se o mimořádnou zrychlenou výzvu. Před finálním podáním projektové žádosti přes ISEP MU je potřeba konzultovat váš projektový záměr včetně předpokládaného využití, doby řešení a finanční náročnosti projektu na CTT. Návrhy zasílejte nejpozději do 3. 4. 2020 na adresu pustova@ctt.muni.cz.

Maximální výše podpory není v této mimořádné výzvě stanovena, v celkovém součtu bude
možno zažádat až o 7 mil. Kč.

Příjem projektových žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů Proof of concept v této mimořádné výzvě bude ukončen ve čtvrtek 9. 4. 2020.

Výtisk podepsané projektové žádosti včetně průvodního listu bude nutno doručit na CTT po
skončení mimořádné situace na MU.

Realizace podpořených projektů bude zahájena po jejich schválení Radou pro TT
(pravděpodobně duben 2020) a bude probíhat na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a
příslušnými HS. Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA 2, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.

Kontaktní osoba na LF MU je Ing. Zuzana Krejčířová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info