Pokyny k vyplnění dílčí zprávy AZV

10. 12. 2019

Formuláře dílčí zprávy jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikaci ISPV.

Pokyny k vyplnění DZ najdete na stránkách AZV.

Přílohy DZ se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě. Výjimku tvoří pouze publikace resp. výsledek B - Odborná kniha, která se posílá poštou, do ISPV se vkládá pouze naskenovaná stránka s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů a názvu, dále se vkládá obsah dané knihy. Pokud máte tento typ výsledku, doručte 1 výtisk knihy do 14. 1. 2020 k rukám Soni Böhmové, která zajistí odeslání poštou na AZV ČR.

U projektů s partnery prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 14. 1. 2020. Tyto dokumenty zašlete k rukám Ing. Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Ing. Eva Vrábelová.

U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2019 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle Ing. Eva Vrábelová dne 11. 1. 2020.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci DZ a zašlete finální verzi PDF Soni Böhmové na e­-mail bohmova@med.muni.cz v termínu do 20. 1. 2020 do 12:00.

Konzultace poskytují:

Související dokumenty:

Pokyny pro vyplnění DZ za rok 2019

Vyplnění dílčí zprávy v ISVP


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info