Pokyny k vyplnění dílčích zpráv AZV ČR za rok 2021

Formuláře dílčí zprávy Přílohy ZZ se vkládají přímo do aplikace ve formátu PDF. Uplatňované výstupy typu B (odborná kniha) doložte fyzicky na Oddělení projektové podpory k rukám Veroniky Weissové do 14. 1. 2022. Zároveň do aplikace ISVP vložte jako přílohu PDF naskenovanou stránku s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů, názvu a obsahu.

4. 1. 2022

U projektů LF MU v pozici hlavního příjemce prosíme o dodání ekonomických podkladů partnerů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 18. 1. 2022. Tyto dokumenty zašlete k rukám Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Eva Vrábelová.

U projektů, kde je LF MU partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2021 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle Bohumila Linhartová.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci DZ a zašlete finální verzi PDF Veronice Weissové na e-mail veronika.weissova@med.muni.cz nejpozději do 20. 1. 2022, do 12:00 hod.

Konzultace poskytují:

• personální: Alena Krejčiříková
• ekonomické: Eva Vrábelová
• formální: Veronika Weissová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info