Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy AZV

10. 12. 2019

Závěrená zpráva se předkládá za projekt jako celek a obsahuje i údaje týkající se části projektu řešené dalším účastníkem. Formuláře ZZ jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele ve webové aplikace ISPV.

Pokyny k vyplnění ZZ najdete na stránkách AZV.

Přílohy ZZ se vkládají přímo do aplikace v elektronické podobě (scan). Výjimku tvoří pouze publikace resp. výsledek B - Odborná kniha, která se posílá poštou, do ISPV se vkládá pouze naskenovaná stránka s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/u a názvu, dále se vkládá obsah dané knihy. Pokud máte tento typ výsledku, doručte 1 výtisk knihy k rukám do 14. 1. 2020 k rukám Soni Böhmové, která zajisti odesláni poštou na AZV ČR.

Povinnou součástí ZZ je plán zavedení dosažených výsledků do praxe (tzv. implementační plán), jehož vzor je jednou z příloh pokynů.

U projektů s partnery prosíme o dodání ekonomických podkladů s podpisem (konečnou výsledovku + souhrnné čerpání dle položek rozpočtu) do 14. 1.2020. Tyto dokumenty zašlete k rukám Ing. Evy Vrábelové elektronicky a současně v listinné podobě s podpisy. Poté bude zaúčtováno souhrnné čerpání včetně partnerů za celý projekt. Výsledovku za celý projekt Vám přímo do aplikace vloží Ing. Eva Vrábelová.

U projektů, kde je LF partnerem, se řiďte pokyny a termíny hlavního příjemce. Výsledovku k 31. 12. 2019 za LF MU Vám po zaúčtování mezd zašle Ing. Eva Vrábelová.

Po závěrečné ekonomické, personální a formální kontrole proveďte finalizaci ZZ a zašlete finální verzi PDF Soni Böhmové na e-mail bohmova@med.muni.cz nejpozději do 28. 1. 2020 do 12:00 hod.

Konzultace poskytují:

Související dokumenty:

Vyplnění závěrečné zprávy v ISVP
Pokyny pro vyplnění závěrečné zprávy za rok 2019

Žádost o odklad odevzdání závěrečné zprávy (ZZ) projektu MZ
Implementační plán výsledků projektu MZ ČR


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info