POSTDOC 2024

Soutěž slouží k získání produktivních juniorských vědeckých pracovníků s významnou zahraniční zkušeností a k jejich integraci do již ustanovených výzkumných skupin LF MU. Cílem je rovněž posílit mezinárodní ráz akademického prostředí LF MU.

6. 9. 2023

Způsob financování

Předpokládá se obsazení 2 postdoktorandských pozic napříč výzkumnými skupinami LF MU v délce trvání 2 roky.
Finanční podpora na realizaci projektu činí 972 000,- Kč/rok po dobu 2 let.

Kvalifikační kritéria

  • výzkumný pracovník do 7 let po udělení titulu Ph.D.;
  • v průběhu posledních 3 let působil minimálně celé 2 roky bez přerušení mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek ve výši min. 0,5, případně absolvoval doktorské studium v zahraničí;
  • v posledních 3 letech publikoval minimálně 3 originální práce („article“) nad mediánem oboru (z nichž alespoň dvě jsou v Q1), evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science.

Případná další kritéria je možno stanovit dle oborových specifik.

Zveřejníme za Vás inzeráty na mezinárodních portálech a uspořádáme pohovory, při kterých budou vybráni dva nejlepší uchazeči.

Pokud máte zájem, ozvěte se do 11. 10. 2023 na vrablikova@med.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info