TAČR TREND – oznámení předběžných parametrů 10. veřejné soutěže - Technologičtí lídři

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 10. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři“.

13. 2. 2023

Vyhlášení soutěže je plánováno na 5. 4. 2023. Veřejná soutěž je orientována na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, a/nebo podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Předběžné parametry:

  • podpora na projekt max. 25 mil. Kč
  • míra podpory na projekt max. 70 %
  • dofinancování projektu je možné z ostatních zdrojů (veřejných i neveřejných)
  • hlavním uchazečem musí být podnik, výzkumná organizace pouze jako další účastník
  • hlavní uchazeč musí být podnik s minimálně dvouletou účetní historií

Více informací a všechny podmínky pro podání návrhu projektu bude zveřejněno v zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 10. veřejné soutěže programu TREND, PP1 bude TA ČR pořádat ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační webinář. Termín konání informačního webináře bude zveřejněn s dostatečným předstihem na webových stránkách TA ČR.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info