TAČR TREND – vyhlášena 6. veřejná soutěž – Technologičtí lídři

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 27. dubna 2022 šestou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři“.

3. 5. 2022

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Veřejná soutěž je orientována na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, a/nebo podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

  • alokace soutěže 2 mld. Kč (pro malé a střední podniky alokováno 70 % prostředků)
  • podpora na projekt max. 25 mil. Kč
  • míra podpory na projekt max. 70 % a pro výzkumné organizace 90 % (nutno držet po celou dobu řešení projektu)
  • dofinancování projektu je možné z ostatních zdrojů (veřejných i neveřejných)
  • uchazeči mohou být podniky nebo výzkumné organizace
  • hlavní uchazeč musí být podnik s minimálně dvouletou účetní historií, který řeší projekt samostatně nebo s dalšími podniky a výzkumnými organizacemi

Fakultní deadline je 1. 6. 2022.
Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci letošního roku. Financované projekty, které uspějí v hodnoticím procesu, budou řešeny od roku ledna – března 2023 po dobu 12 – 60 měsíců.

Kontaktní osoba pro LF

Co nejdříve nás prosím kontaktujte o záměru podat projekt. Poté s Vámi projdeme případné otázky ohledně etické komise, kontroly rozpočtu, duševního vlastnictví a výsledků projektu, atd.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info