TAČR TREND – vyhlášení 11. veřejné soutěže - Nováčci

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení 11. veřejné soutěže ve výzkumu a experimentálním vývoji TREND – podprogram 2 – “Nováčci“.

18. 10. 2023

Dne 5. 10. 2023 byla vyhlášena veřejná soutěž zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud na pravidelné bázi nerealizovaly vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Hlavním cílem tohoto podprogramu je zvýšená mezinárodní konkurenceschopnosti podniků. Zvláštní důraz se klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich použití pro potřeby společnosti.

Parametry soutěže:

  • termín podání návrhu projektu v ISTA: 22.11.2023 do 16:30
  • zveřejnění výsledků do 31.5.2024 se zahájením řešení projektů v červnu–srpnu 2024, délka trvání projektů 12-43 měsíců
  • podpora na projekt 15 mil. Kč
  • míra podpory na projekt max. 80 % a pro výzkumné organizace 90 % (nutno držet po celou dobu řešení projektu)
  • dofinancování projektu je možné z ostatních zdrojů (veřejných i neveřejných)
  • hlavním uchazečem musí být podnik, výzkumná organizace pouze jako další účastník
  • hlavní uchazeč (podnik) musí splnit podmínku nečerpání veřejné podpory na VaV v posledních 5 letech v úhrnu nad 1 mil. Kč

Záznam a prezentace z webináře s postupem a detaily ohledně podávání tohoto projektu najdete zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info