Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA - určenou pro začínající výzkumníky/výzkumnice

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA na dílčí cíl 2 (DC2) - Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu

8. 2. 2023

Záměrem je podpora spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Za začínajícího výzkumníka/výzkumnici lze považovat osobu do 35 let věku, nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let.

V projektech, které naplňují tento dílčí cíl, budou nastaveny podmínky pro uchazeče a příjemce, které povedou k vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v aplikovaném výzkumu.

Parametry veřejné soutěže:

  • Délka trvání projektu: 1 – 2 roky
  • Výše podpory na projekt: 5 mil. Kč
  • Intenzita podpory na projekt: 85 %
  • Uchazeči mohou být podniky nebo výzkumné organizace
  • Soutěžní lhůta končí dnem 5. 4. 2023

VÍCE INFORMACÍ


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info