4 doktorandi z MED MUNI získali ocenění Brno Ph.D. Talent 2022

Město Brno opět podpořilo mladé vědce. Laureáti ocenění Brno Ph.D. Talent získali stipendia na další vědeckou práci. 18 oceněných je studenty Masarykovy univerzity, 4 z nich pak studují v doktorských studijních programech na Lékařské fakultě MU.

23. 3. 2023

Foto: Mariya Ostrenko

Program Brno Ph.D. talent od roku 2009 podporuje mladé vědce působící v Brně. Celkem jich bylo podpořeno na 250 a letos přibylo dalších 25 (18 z Masarykovy univerzity a 7 z Vysokého učení technického). Na tři roky doktorského studia postupně dostanou 330 tisíc korun. Program ze svého rozpočtu financuje město Brno, na průběh stipendijní soutěže dohlíží sdružení Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM).

Slavnostního večera, na kterém byla ocenění předána, se účastnila ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, dále rektor MU Martin Bareš se svými kolegy z VUT Ladislavem Janíčkem a Janem Marešem z Mendelovy univerzity a prorektorka pro vědu a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

Z Lékařské fakulty MU byli oceněni tito doktorandi:

Anna Dorotíková, SP Biomedicínské vědy (Biochemie a molekulární biologie) - zabývá se studiem interakcí buněčného metabolismu s růstovými drahami melanomu, které by mohly vést k identifikaci nových terapeutických cílů.

Soňa Kadáková, SP Biomedicínské vědy (Morfologie buněk a tkání) - odhaluje mechanismy, které vedou k rozvoji Alzheimerovy choroby, a to pomoci modelů na bázi indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC).

Petra Kulíšková, SP Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie - zabývá se definicemi vlastností sestřihových forem proteinu uPAR a zjištění jejich zastoupení v imunitních buňkách pacientů s revmatoidní artritidou a bronchiálním astmatem. Výsledky projektu by v budoucnosti mohly přispět k pochopení této problematiky a zlepšení terapeutických přístupů.

Petr Nejedlý, SP Neurovědy - zkoumá využití umělé inteligence pro automatickou lokalizaci epileptických ložisek a predikci epileptických záchvatů v intrakraniálním EEG. Finálním cílem je vytvoření metody, která by usnadnila diagnostiku farmakorezistentní epilepsie.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další vědecké práce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info