Interní grant umožní Tereze Váňové snazší návrat z rodičovské dovolené

Iniciativa Masarykovy univerzity v podobě interního grantu GAMU Career Restart pomáhá s vědkyním a vědcům opětovným rozjezdem vědecké kariéry po přerušení výzkumné práce. Grant Grantové agentury Masarykovy univerzity podporuje opětovné začlenění vědeckých pracovníků do výzkumných týmů.

14. 12. 2023

Bez popisku

Jedním ze 12 projektů, podpořených v roce 2023, byl i projekt Terezy Váňové z Ústavu histologie a embryologie LF MU. Ta je členem výzkumné skupiny Dáši Bohačiakové, která se ve svém výzkumu věnuje mimo jiné výzkumu Alzheimerovy choroby a glioblastomu pomocí modelování nervové diferenciace za použití lidských pluripotentních kmenových buňěk. 

Úspěšné řešitelce gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další výzkumné činnosti. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info