Interní grantová agentura vyhlásila výsledky soutěží Start-up a Accelerate

Interní grantová agentura Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlásila výsledky letošní soutěže v kategorii Start-up a Accelerate. Celkem bude v roce 2023 podpořeno 15 projektů.

14. 12. 2022

Primárním cílem Interní grantové agentury LF MU je podporovat a rozvíjet vědeckou excelenci a mezinárodní spolupráci našich výzkumníků, stejně jako posilovat kvalitu a prestiž výzkumné práce.  Výstupem úsilí o udržitelný rozvoj potenciálu našich vědců a juniorních výzkumníků by měla být vyšší úspěšnosti při získávání národních i mezinárodních prestižních grantů.

Výzva Start-up je určena k podpoře pilotních projektů nových výzkumných programů. Cílem je získat pilotní data, zavést a ověřit novou metodiku a získat podklady pro vypracování plnohodnotného projektu financovaného externí grantovou agenturou. Podpořeny byly tyto projekty:

Accelerate  je schéma podpory určené k posouzení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje a dosažení znatelného posunu v procesu jejich uplatnění v praxi. Podpořeny byly tyto projekty:

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další vědecké práci. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info