LF MU má 4 nové docentky a docenty

V poslední listopadový den byli v Mendelově refektáři starobrněnského kláštera slavnostně promováni nové docentky a docenti. Z 15 promovaných byla LF MU zastoupena 3 ženami a 1 mužem.

5. 12. 2023

Bez popisku

Docentka Alena Damborská habilitovala v oboru Neurovědy. Zabývá se klinickým využitím skalpové elektroencefalografie v psychiatrii. Působí na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno a ve Výzkumné skupině Ivana Rektora Středoevropského technologického institutu.

Ve své habilitační práci se zaměřuje na elektrofyziologické koreláty klidové duševní činnosti u vyšších mozkových funkcí člověka. U depresivních pacientů prokázala abnormálně zvýšenou funkční konektivitu vycházející z pravé amygdaly, což podporuje názor, že amygdala hraje důležitou roli v neurobiologii deprese. Elektrofyziologické vzorce objevené týmem docentky Damborské, které jsou spojovány s depresí nebo s bipolární poruchou, mají potenciál v budoucnu zlepšit diagnostiku a terapii afektivních poruch.

Docent Zdeněk Dvořák se habilitoval v oboru Chirurgie. Zaměřuje se na problematiku rekonstrukce hlavy a krku, především na rekonstrukci komplexních defektů nosu a lymfatickou chirurgii. Působí jako přednosta Kliniky plastické a estetické chirurgie LF MU a FN u sv. Anny Brno.

Ve své habilitační práci seznamuje odbornou veřejnost s problematikou rekonstrukce nosu od historie, anatomie, embryologie po encyklopedické shrnutí možností rekonstrukční operativy. Docent Dvořák stanovil algoritmus řešení ztráty kožního krytu nosu a provedl srovnání přesnosti měření jednotlivých rozměrů rekonstruovaného nosu různými metodami. Dále vypracoval reálně nastavený dotazník kvality života, který přispívá k objektivizaci subjektivního hodnocení zlepšení kvality života pacientů.

Docent Jiří Kos se habilitoval v oboru Lékařská chemie a biochemie. Zabývá se syntézou nových bioaktivních organických sloučenin, hodnocením jejich fyzikálně-chemických vlastností a biologických účinků. Působí na Biochemickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Ve své habilitační práci se věnuje syntéze nových bioaktivních sloučenin a hodnocení jejich fyzikálně-chemických vlastností a biologických aktivit. V práci jsou prezentovány přípravy rozsáhlého souboru sloučenin hlavně ze skupiny anilidů a derivátů kyseliny skořicové. Sloučeniny byly zpravidla připravované novějšími syntetickými postupy prostřednictvím mikrovlnné syntézy, která je rychlá a ekonomická oproti většině konvenčních syntetických postupů používaných v organické syntéze. Výsledky výzkumu docenta Kose ovlivňují poznatky o antimikrobiálních sloučeninách a mají potenciál přinést nové sloučeniny využitelné v terapii rezistentních kmenů.

Docentka Radka Lordick Obermannová se habilitovala v oboru Onkologie. Specializuje se na problematiku nádorů zažívacího traktu. Působí na Klinice komplexní onkologické péče LF MU a Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Ve své habilitační práci se věnuje klinickému výzkumu v oblasti gastrointestinálních nádorů, a to zejména nádoru jícnu a žaludku. Zaměřila se na studium inovativních biomarkerů, které umožnují cílenou terapii či adaptaci léčebného postupu. Docentka Lordick Obermannová předkládá nové využití stávajících diagnostických metod nebo postupů, laboratorních markerů a zobrazovacích metod dostupných v klinické praxi jako prostředku k definování případných nových biomarkerů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info