LF MU podala v roce 2021 nejvíce projektů TA ČR GAMA

V roce 2021 byla Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity MU v celouniverzitním srovnání jednoznačně fakultou s největším počtem návrhů projektů podaných do vyhlášených výzev celouniverzitního projektu s názvem „Posílení systému komercializace výsledků VaV na Masarykově univerzitě“, podpořeného z programu TA ČR GAMA 2. 

14. 12. 2021

Tento typ podpory je určen tzv. dílčím projektům, které směřují v rámci dalšího vývoje do fáze Proof of Concept a jejichž cílem je zhodnotit a ověřit aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje napříč Masarykovou Univerzitou. O výběru projektů rozhoduje Rada pro transfer technologií a komercializaci, která je poradním orgánem rektora a jejímiž členy jsou také experti z aplikační sféry.

Proof of Concept projekty jsou důležitým nástrojem, který dokáže výsledky výzkumu posunout blíže k aplikacím. Letos jsme z Lékařské fakulty obdrželi celou řadu žádostí a bohužel ne všechny jsme mohli podpořit. Vidíme však rostoucí zájem ze strany vědců výsledky výzkumu posouvat směrem k reálnému využití a komercializaci. To nás velmi těší, protože jejich spolupráce je pro úspěch v této oblasti klíčová. Je skvělé, že LF podporuje aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu také v rámci Interní Grantové Agentury LF MU a nového schématu podpory LF Accelerate. Věřím, že díky tomuto kroku se podaří na LF identifikovat další zajímavé oblasti s potenciálem uplatnění v praxi.“, doplňuje Jana Daňková z Centra pro transfer technologií MU. 

Podporu z první výzvy programu TA ČR GAMA 2 Proof of Concept pro rok 2021 získaly za LF MU technologie z Ústavu histologie a embryologie a Ústavu patologické fyziologie.

Zuzana Koledová, Ústav histologie a embryologie LF MU

MUNIMILK – Nová biotechnologie pro výrobu mléka řešitelky Mgr. Zuzany Koledové, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie LF MU.

Tento projekt má za cíl ověřit výrobní životaschopnost nové biotechnologie produkce mléka, optimalizovat její použitelnost pro průmyslovou praxi, a připravit ji k právní ochraně a komercializaci.

Jedná se o globálně velmi akcentované téma a v oblasti „animal-free dairy“ probíhá intenzivní výzkum i na straně velkých globálních firem jako např. Nestle. Technologie MUNIMILK cílí na oblast potravinářských technologií na bázi buněčného zemědělství, které nabízejí větší udržitelnost, bezpečnost a zdravotní výhody.

Jan Balvan, Ústav patologické fyziologie LF MU

Analýza typu buněčné smrti kvantitativně-fázovým zobrazováním pro vývoj experimentálních léčiv řešitele RNDr. Jana Balvana, Ph.D. z Ústavu patologické fyziologie LF MU

Cílem projektu je vývoj robustní metody umožňující automatickou detekci a rozlišení podtypů buněčné smrti na základě jejich fázové dynamiky zachycené pomocí holografické mikroskopie bez použití fluorescenčních barviv, s vysokým potenciálem pro implementaci do automatického softwaru různých holografických mikroskopů a cytometrů používaných v testování cytotoxicity a biokompatibility při vývoji nových léčiv a materiálů.

Zájem o výstupy projektu projevila společnost TELIGHT Brno, která se na rozdíl od mateřské firmy TESCAN zabývá výhradně světelnou mikroskopií, například superrezolučními a holografickými mikroskopy.

Na přelomu roku očekáváme vyhlášení výsledků a těch Dílčích projektů Proof of Concept, které získají podporu ve druhé výzvě roku 2021. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info