Mezinárodní hodnotitelé poprvé v historii hodnotili na LF výzkum a doktorské studium

Od 12. do 14. října proběhlo na Lékařské fakultě MU historicky první mezinárodní hodnocení výzkumu a doktorského studia. Panel složený z odborníků z různých oborů a zemí se během tří dní setkal s vedením fakulty, přednosty více než poloviny teoretických i klinických pracovišť a garanty doktorských studijních programů.

21. 10. 2022

Bez popisku

Pozvání děkana LF MU stát se členem mezinárodního vědeckého poradního sboru (ISAB) přijali přední vědci a zástupci vedení prestižních institucí v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Švédsku, Norsku, Finsku, Izraeli a USA. 

Setkání ISAB se zástupci vedení fakulty zahájilo tři dny, nabité zajímavou diskuzí, výměnou zkušeností, sdílením dobré praxe a zajímavých podnětů.

Následovalo setkání s přednosty hodnocených pracovišť. Ta byla pro účely vnitřního hodnocení sdružena do clusterů Basic Medicine, chirurgické disciplíny, interní disciplíny, neurovědy a onkologie. Podkladem pro inspirativní diskuzi byly sebehodnoticí zprávy jednotlivých pracovišť. 

Součástí procesu pak bylo i samostatné hodnocení doktorských studijních programů. Se členy ISAB se nejdříve setkali garanti doktorských studijních programů. Následně měli hodnotitelé možnost diskutovat o podmínkách doktorského studia "za zavřenými dveřmi" i ze zástupci doktorandů. 

Vedení fakulty i zástupci jednotlivých pracovišť a doktorských studijních programů získali okamžitou unikátní zpětnou vazbu od mezinárodně uznávaných odborníků. Výstupem z hodnocení budou evaluační zprávy pro fakultu jako celek, i pro jednotlivé hodnocené clustery, s formulovanými doporučeními pro další rozvoj a strategické řízení instituce i jednotlivých pracovišť. K dispozici by měly být na konci listopadu 2022.

více o procesu hodnocení


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info