Tři vědci z LF MU získali ocenění MUNI SCIENTIST

Na výroční konferenci Grantové agentury Masarykovy univerzity byly podruhé uděleny ceny MUNI Scientist za výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu.

26. 11. 2021

Michaela Bosáková, Šárka Pospíšilová

 Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová již podruhé udělovala ocenění MUNI Scientist za vynikající výsledky výzkumu, které je součástí aktivit Grantové agentury Masarykovy univerzity. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 22. listopadu 2021 v rámci výroční konference GAMU v prostředí Mendelova refektáře v Augustiniánském opatství.

Nominace do soutěže podávají proděkani pro vědu a výzkum, ředitelé vysokoškolských ústavů, vedoucí Odboru výzkumu Rektorátu MU a prorektorka pro výzkum a doktorské studium. Smyslem ocenění je motivace vědců ke špičkovému výzkumu a šíření dobrého jména Masarykovy univerzity ve vědecké komunitě i v očích veřejnosti. 

Z pěti nominovaných vědeckovýzkumných pracovníků či jejich týmů byli za LF MU oceněni Lumír Krejčí a Pavel Krejčí s Michaelou Bosákovou, všichni z Biologického ústavu LF MU.

Doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D. z Biologického ústavu LF MU získal ocenění za článek RAD51-dependent recruitment of TERRA lncRNA to telomeres through R-loops publikovaný v časopise Nature

Jeho výzkumná skupina na Biologickém ústavu se zaměřuje na mechanismy opravy DSB s využitím multidisciplinárního přístupu (biochemického, strukturního, výpočetního, genetického a jednomolekulového). Je hlavním řešitelem jednoho mezinárodního a mnoha národních grantů a pravidelně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech.

RNDr. Pavel Krejčí, Ph.D. a Mgr. Michaela Bosáková Ph.D. byli oceněni za studii An RNA aptamer restores defective bone growth in FGFR3-related skeletal dysplasia in mice zveřejněnou v časopise Science Translational Medicine.

Výzkumná skupina Pavla Krejčího na Biologickém ústavu je zaměřena na výzkum mechanismů signalizace fibroblastového růstového faktoru (FGF). Ve výzkumu se zabývají patologickou signalizaci FGF-receptorů (FGFR) při onemocnění, konkrétně u poruch skeletu způsobených aktivačními mutacemi FGFR3 (hypochondroplazie, achondroplazie, thanatoforická dysplazie, SADDAN).

Přehled oceněných vědců z MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info