Vědci z IBA LF se podíleli na studii benefitů léčby pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

U většiny pacientů s idiopatickou plicní fibrózou dochází i navzdory léčbě antifibrotiky ke zhoršení jejich stavu. Článek mezinárodního týmu vědců, na kterém se podíleli kolegové z Institutu biostatistiky a analýz LF MU, informuje o benefitech při nasazení druhého antifibrotika.

16. 2. 2024

Bez popisku

Projekt mezinárodního registru pacientů s idiopatickou plicní fibrózou EMPIRE, který je po technické a analytické stránce zajišťován IBA LF MU, přináší dlouhodobě zajímavé odborné poznatky z klinické praxe. Mezi poslední výstupy patří i článek o switchi antifibrotické terapie, který byl publikován v časopise Archivos de Bronconeumología (IF = 8,0).

K léčbě IPF jsou požívány dvě antifibrotika s různým typem účinku (pirfenidon a nintedanib). Pokud je potřeba léčbu jedním lékem ukončit, nebylo dosud prokázáno, zda má smysl pacientovi nasazovat lék druhý. Analýza dat prokázala, že když je nutné u pacienta první léčbu ukončit, ať už důvodu nízké účinnosti, nebo kvůli vedlejším účinkům, převod na druhé antifibrotikum znamená benefit v podobě pomalejšího poklesu plicních funkcí a delšího celkového přežití v porovnání s tím, kdyby ho nedostal.

Práce mezinárodního týmu, publikovaná v pneumologickém časopise z prvního kvartilu dle Journal Citation Reports, vznikla za přispění tři spoluautorů z IBA LF MU, kteří se podíleli na analýze dat a psaní manuskriptu.

Bez popisku

přečíst si článek


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info