365 dní SIMU. Simulační centrum LF MU oslavilo první narozeniny

Výuku v Simulačním centru neboli cvičné nemocnici si v loňském roce poprvé vyzkoušelo přes dva tisíce studentů všeobecného a zubního lékařství Lékařské fakulty MU. Nejmodernější Simulační centrum v Evropě oslavilo v září první narozeniny.

17. 9. 2021

Bez popisku

Výuka v SIMU bude od letošního semestru probíhat pod hlavičkou nově vzniklého Ústavu simulační medicíny LF MU. Jeho přednostou byl ve výběrovém řízení zvolen profesor Petr Štourač. Výkonným ředitelem Simulačního centra byl pověřen Jan Dvořáček.

Oslava prvního roku výuky Simulačního centra spojená s prohlídkou budovy se konala ve středu 15. září 2021. Hosty uvítal rektor MU Martin Bareš a děkan LF MU Martin Repko. Pozvání do Brna přijal i prezident Evropské společnosti pro simulační medicínu Marc Lazarovici, který ocenil moderní prostory a kvalitu samotné výuky. Mezi hosty byli také děkan 1. LF UK prof. Martin Vokurka, koordinátor lůžkové intenzivní péče v době COVID-19 doc. Tomáš Vymazal, bývalý předseda OSZSP ČR Jiří Schlanger a další. Početnými delegacemi byla zastoupena nejen 1. a 2. LF UK, ale i hradecká, plzeňská a ostravská LF. Důležitá byla účast lidí, kteří u projektu stáli od první minuty, tedy například Ing. Jitka Blažková, bývalá prorektorka doc. Markéta Pitrová, Mgr. David Póč, současný tajemník LF MU Ing. Michal Sellner a další.

Jak zdůraznil děkan LF MU Martin Repko SIMU je unikátní projekt, který otevřel zcela nové možnosti vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků: „V prostředí cvičné nemocnice se mohou studenti naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k nemocným lidem. Navíc si mohou vyzkoušet řešení různých typů diagnóz a situací, ke kterým by se v praxi běžně nedostali. Význam SIMU a simulační medicíny v uplynulém semestru ještě více umocnila pandemie koronaviru, která omezila kapacity nemocnic. Kontakt s reálným pacientem zůstává pro výuku i nadále zásadní, díky SIMU ale můžeme studenty lépe připravit na reálné situace, a to na špičkové světové úrovni.“

Podle přednosty nového Ústavu simulační medicíny Petra Štourače je do budoucna v plánu rozšířit i možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků a lektorů simulační medicíny. SIMU posunulo výuku mediků do nového tisíciletí. V posledním roce se navíc ukázalo, že zájem o kurzy je velký i ze strany profesionálních lékařů a zdravotníků, kteří si chtějí natrénovat různé typy situací bez toho, aniž by riskovali zdraví pacienta. Každá simulace má přesně daný scénář a vždy je přítomen odborný lektor, který s účastníky rozebere celou situaci s pomocí video záznamu.“

Zajistit vysokou kvalitu výuky v SIMU má také celosvětově uznávaná metoda objektivního hodnocení klinických dovedností (OSCE, Objective Structured Clinical Examination).

Pětipatrové Simulační centrum napodobuje prostředí reálné nemocnice, je vybaveno nejmodernějším zdravotnickým vybavením a nejpokročilejšími typy simulátorů. Pro výuku zubního lékařství je určeno sedmdesát trenažerů. Mezi dalšími jsou figuríny pacientů v dětském i seniorním věku, novorozenců nebo těhotné ženy.

V přízemí centra je urgentní příjem se třemi monitorovanými lůžky, CT či plně vybaveným vozem zdravotnické záchranné služby. Nemocniční patro disponuje operačními sály, jednotkami intenzivní péče i místnostmi pro výuku virtuálních 3D simulací. Na střeše objektu se nachází heliport 

Stavba SIMU trvala dva roky a včetně veškerého vybavení stála téměř miliardu korun. Vybudování simulačního centra je dominantní částí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Fotogalerie


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info