Chceme sledovat kvalitu poskytované prenatální a perinatální péče. Dotazník ženám, které nedávno porodily

Ženám, které nedávno porodily, je určen dotazník zaměřený na zjištění kvality péče, která Vám byla poskytnuta v souvislosti s Vaším mateřstvím. Dotazník je součástí studie Ústavu zdravotnických věd (ÚZV) Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) a Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) Fakultní nemocnice Brno (FNB). Jeho záměrem je zjistit, jak ženy vnímají péči a služby poskytované jim v zařízeních veřejného zdravotnického sektoru České republiky během těhotenství, porodu i poporodního období. Sběr dat bude probíhat do ledna 2023.

4. 8. 2022

Na kvalitu péče v mateřství se lze dívat z různých úhlů pohledu. Významným výsledkem dlouholeté tradice prenatální péče u nás je nízká perinatální mortalita a morbidita, které jsou významnými standardními hodnoticími kritérii její kvality. Statistickými metodami v číslech je ale obtížné postihnout lidské proměnné (např. právě spokojenost a zkušenosti žen), na které stále v rámci poskytované péče není brán dostatečný zřetel. Je proto žádoucí, aby péče o matku a dítě byla posuzována a vycházela vedle statistických údajů a medicínských parametrů také z moudrosti, empirie a empatie poskytovatelů péče a významným hodnotícím kritériem se vedle excelentních perinatologických výsledků stala právě spokojenost a pozitivní zkušenost ženy. 

Zkušenost ženy s perinatální péčí je tématem, o kterém se tak stále více diskutuje ve vědecké literatuře. To se odráží v rostoucím počtu nástrojů, pomocí kterých lze hodnotit pacientovy zkušenosti (PREM´s). Zajištění bezpečné a kvalitní péče o ženy patří mezi priority v oblasti veřejného zdravotnictví. Náš výzkum je proto zaměřen na zkušenosti matek s prenatální a perinatální péčí v České republice a na jejich hodnocení pomocí standardizovaného dotazníku „PreMaPEQ“ (Dotazník pro ženy o těhotenství a mateřství), který byl vyvinut v Norsku. Na základě vyhodnocení bude navržena metodika a vzdělávací materiály pro optimalizaci situace v systému předporodní a perinatální péče. Metodologie a vzdělávací materiály budou testovány v klinické praxi.

Výzkum koordinuje Ústav zdravotnických věd Lékařské fakulty (ÚZV LF) ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou Fakultní nemocnice Brno (GPK). Ptáme se žen, které jsou v období 6 týdnů – 6 měsíců po porodu a zajímají nás jejich zkušenosti s péčí poskytovanou v rámci veřejného zdravotnického sektoru v období mateřství. Nástrojem je elektronický dotazník, který si žena může vyplnit v pohodlí domova. V případě, že se rozhodnete i Vy podělit se s námi o svou zkušenost - předem velmi děkujeme

PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. a Mgr. Lenka Veselá z Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty MU

Projekt Kvalita poskytované prenatální a perinatální péče pohledem českých žen je podpořen z Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 částkou 4,3 mil. Kč na období květen 2021 - prosinec 2024.

Dotazník


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info