Den nevidomých s katedrou optometrie a ortoptiky LF MU

Katedra optometrie a ortoptiky se poprvé zapojila do Dne nevidomých.

4. 11. 2023 Pavel Beneš Jana Sokolová Šidlová

Stánek KOOO LF MU i s letáčky pro uchazeče o studium (zástupci katedry: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph. D. a Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph. D.)

Ve středu, 1. listopadu, se v brněnském obchodním centru OC Futurum konal již čtvrtý ročník Dne nevidomých. Akce se konala pod záštitou města Brna a je určena především pro laickou veřejnost, která má jedinečnou možnost seznámit se s problematikou osob se zrakovým postižením. Organizátoři oslovili vedení Katedry optometrie a ortoptiky LF MU (dále jen KOOO), zda by se této nechtěli zúčastnit a nabídnout návštěvníkům možnost měření zraku a odborných konzultací. Jelikož považujeme za velmi důležité, aby se zvyšovalo povědomí veřejnosti o možnostech a přístupu k jedincům se zrakovým postižením, rádi jsme naši aktivní účast přislíbili.

Foyer obchodního centra bylo zaplněno stánky s organizacemi, které se slabozrakým a nevidomým jedincům věnují. Součástí byl i doprovodný program s pěveckými a hudebními vystoupeními žáků a studentů při MŠ, ZŠ a SŠ pro osoby zdravotně znevýhodněné Kamenomlýnská. Náš stánek nabídl návštěvníkům možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“ simulační brýle a speciální program na tabletu, které simulují různé zrakové vady. Díky tomu mají představu, jak může ne/vidět někdo z jejich blízkých, kamarádů, přátel či rodinných příslušníků, který trpí určitým očním onemocněním.

Kromě toho zástupci z KOOO prováděli i screening refrakčních vad u kolemjdoucích a zájemců, a to pomocí přenosného autorefraktometru a Vision Spot Traineru. Návštěvníci si u nás mohli otestovat i vlastní zrakovou ostrost do dálky a na blízko na optotypech, případně si změřit kolik mají dioptrií ve svých brýlích. V případě dotazů týkajících se dalších očních onemocnění jsme měli k dispozici i skládací model oka (včetně obrazového panelu), na kterém bylo možné vše ukázat a vysvětlit. Z doplňkových testů zrakových funkcí si mohli zájemci vyzkoušet přítomnost prostorového a barevného vidění. Pro nadšence a zájemce o studium jsme měli i letáčky o studijních programech na LFMU.

Okolní stánky pak prezentovaly pomůcky a hračky pro osoby slabozraké a nevidomé, včetně projití se s bílou holí nebo pletení košíků se zavázanýma očima. Velkým zpestřením byla přítomnost asistenčních a vodících psů. Dále pak texty v Braillově písmu, novinky v počítačích určených pro takto znevýhodněné jedince.

Jsem rád, že mezi návštěvníky byli také naši jak bývalí absolventi, tak současní studenti. Ti měli možnost zhlédnout nejen optické, elektronické a neoptické pomůcky, které používáme na KOOO při výuce této problematiky. Výhodou bylo vyzkoušení si některých kompenzačních pomůcek a možnost obléknout postroj na vodícího psa. Komplexní dojem vytvořilo propojení jednotlivých aktivit nevidomých osob se zaměřením na jejich volnočasové aktivity, sportovní, profesní, rehabilitační činnosti a zvládání náročných elektronických kompenzačních pomůcek. Nám se podařilo také oslovit, prohloubit a obnovit kontakty s profesními organizacemi, které nabídly spolupráci především v oblasti exkurzí na jejich pracoviště a formou odborných přednášek pro studenty optometrie a ortoptiky na LFMU.

Byla to pro nás první akce a rádi budeme participovat i v dalších ročnících. Cílem akce je informovat a edukovat laickou veřejnost, která zde získá informace o správném nabídnutí a provedení pomoci osobám se zrakovým postižením. Formou zážitků a za pomoci jednotlivých odborníků si tak návštěvníci mohli „osahat“ věci běžné potřeby, které zdravý a vidoucí člověk považuje za samozřejmost.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info