Den otevřených dveří na LF MU

V sobotu 18. ledna a následně ve středu 22. ledna byly prostory Lékařské fakulty představeny uchazečům o studium. O tuto tradiční akci je každoročně velký zájem, letos na fakultu zavítalo více než 2.000 účastníků.

29. 1. 2020

Den otevřených dveří byl určen pro zájemce o studium ve studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství a celé řady nelékařských studijních programů. Program byl zahájen přednáškou, ve které proděkanka prof. Kateřina Kaňková uchazečům představila prostředí a historii fakulty, seznámila je s podmínkami přijetí ke studiu, časovým harmonogramem přijímacího řízení a samotných zkoušek. Účastníci akce se dozvěděli také základní informace o nově budovaném Simulačním centru LF MU (SIMU), ve kterém bude zahájena výuka právě od následujícího akademického roku, ale i o nově otevíraném studijním programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog.

Po přednášce následovaly komentované prohlídky kampusu. Pracovníci teoretických ústavů a pracovišť fakulty si ve spolupráci se stávajícími studenty připravili celkem 12 stanovišť. Účastníci tak mohli navštívit například specializované laboratorní prostory Biofyzikálního, Farmakologického či Biologického ústavu. V Anatomickém muzeu měli možnost prohlédnout unikátní sbírku více než 700 lidských anatomických preparátů. Katedra ošetřovatelství mimo jiné představila odborné učebny a simulované standardní nemocniční pokoje, ve kterých probíhá praktický nácvik ošetřování pacienta. V prozatímních prostorách Simulačního centra si mohli účastníci vyzkoušet správný postup při zajištění dýchacích cest, odběr krve z žíly, pomocí ultrazvuku vyšetřit simulovaného pacienta nebo zúčastnit se jako lékař při fyziologickém porodu dítěte.

Pro zájemce byla připravena také prohlídka historické budovy Lékařské fakulty, která se nachází v samotném centru města Brna. Na Komenského náměstí se zájemci o studium Optiky a optometrie podívali do laboratoří, kde jsou umístěny přístroje pro přípravu brýlových čoček, v rámci studia zubního lékařství a dentální hygieny si mohli prohlédnout fantomy pro praktický nácvik. Na Katedře laboratorních metod si vyzkoušeli měření vzorku na automatickém analyzátoru. 

Více článků

Přehled všech článků