Den otevřených dveří na LF MU

V sobotu 18. ledna a následně ve středu 22. ledna byly prostory Lékařské fakulty představeny uchazečům o studium. O tuto tradiční akci je každoročně velký zájem, letos na fakultu zavítalo více než 2.000 účastníků.

29. 1. 2020

Bez popisku

Den otevřených dveří byl určen pro zájemce o studium ve studijních programech Všeobecné a Zubní lékařství a celé řady nelékařských studijních programů. Program byl zahájen přednáškou, ve které proděkanka prof. Kateřina Kaňková uchazečům představila prostředí a historii fakulty, seznámila je s podmínkami přijetí ke studiu, časovým harmonogramem přijímacího řízení a samotných zkoušek. Účastníci akce se dozvěděli také základní informace o nově budovaném Simulačním centru LF MU (SIMU), ve kterém bude zahájena výuka právě od následujícího akademického roku, ale i o nově otevíraném studijním programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog.

Po přednášce následovaly komentované prohlídky kampusu. Pracovníci teoretických ústavů a pracovišť fakulty si ve spolupráci se stávajícími studenty připravili celkem 12 stanovišť. Účastníci tak mohli navštívit například specializované laboratorní prostory Biofyzikálního, Farmakologického či Biologického ústavu. V Anatomickém muzeu měli možnost prohlédnout unikátní sbírku více než 700 lidských anatomických preparátů. Katedra ošetřovatelství mimo jiné představila odborné učebny a simulované standardní nemocniční pokoje, ve kterých probíhá praktický nácvik ošetřování pacienta. V prozatímních prostorách Simulačního centra si mohli účastníci vyzkoušet správný postup při zajištění dýchacích cest, odběr krve z žíly, pomocí ultrazvuku vyšetřit simulovaného pacienta nebo zúčastnit se jako lékař při fyziologickém porodu dítěte.

Pro zájemce byla připravena také prohlídka historické budovy Lékařské fakulty, která se nachází v samotném centru města Brna. Na Komenského náměstí se zájemci o studium Optiky a optometrie podívali do laboratoří, kde jsou umístěny přístroje pro přípravu brýlových čoček, v rámci studia zubního lékařství a dentální hygieny si mohli prohlédnout fantomy pro praktický nácvik. Na Katedře laboratorních metod si vyzkoušeli měření vzorku na automatickém analyzátoru. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info